Intuitivní aromaterapie

Ve zdravotní aromaterapii nebo jakémkoli pojetí opírající se o nějaký našimi znalostmi ohraničený systém volíme esenciální olej podle chemické složení a jejich nám známých terapeutických účinků. Jde v podstatě o podobný analytický přístup jako využívá moderní medicína, kdy se podle různých příznaků a projevů volí na základě výzkumů, znalostí a zkušeností určitá esence nebo směs esencí a určitý postup léčení, harmonizace nebo jiného využití.

Tento postup je účinný a dokážeme díky znalostem o složení a účincích rostlin a silic významně ovlivnit v podstatě všechny systémy v těle, ale bez oboustranně otevřené komunikace se neotevíráme všemu, co nám rostliny nabízí.

Světelné informace (barevné prány – energie – různých frekvencí) z rostlin a esencí přesahují rozměr, který je ve zdravotní aromaterapii ohraničen současnými znalostmi o rostlinách nebo fungování našeho těla. Tyto kvantové světelné informace rozšiřují možnosti, s kterými můžeme vědomě spolu-pracovat. Bez porozumění své intuice však těmto informacím nerozumíme a většinou je ani nevnímáme.

Ještě je třeba podotknout, že i znalosti například o chemickém složení rostlin či porozumění různm souvislostem často dělá intuitivní vedení srozumitelnější. Základní znalosti o rostlinách a esenciálních olejích jsou důležité (už kvůli jejich vlivu na naše tělní systémy), stejně důležité také je k těmto informacím a zkušenostem přistupovat „nově“ – netvořit z nich vzorce myšlení, ale vnímat je jako jakýsi „otevřený“ systém, který je interaktivně provázaný právě s naší intuicí..

V Klubu Harmony with heart se věnuji intuici právě ve spojení s éterickými oleje a je nyní určen zejména členovům mé komunity Bewit.

 

Rubriky Aromaterapie, Mentální a emoční vzorce | Napsat komentář

Napsat komentář