Mini kurz aromaterapie: Limbický systém a esenciální oleje

limbicky system-mozek a esencialni-etericke oleje

Limbický systém je součástí plazího mozku, starší embryologické části, která se jako jedna z prvních tvoří při vývoji a růstu plodu. V této oblasti se nachází emoční centrum – centrum strachu, pocitů viny, studu, emocionálního ukládání a zpracovávání různých pocitových podnětů, fóbii, traumat či emocionálně polarizovaných vnitřních obrazů – neboli emočních otisků.

Hlavními částmi limbického systému jsou:

  • Centrální postavení má hypothalamus (hypotalamus), který je klíčový pro téměř všechny funkce našeho těla. Je velmi citlivý na přijaté informace, je nezbytným sjednocujícím centrum, které koordinuje informační výstupy pro autonomní nervový i hormonální systém. I když se nervový a endokrinní systém liší, jedno mají společné – oba jsou úzce propojené právě s hypotalamem.
  • hippocampus (hypokampus) převádí krátkodobou paměť do dlouhodobé paměti a zabývá se prostorovou navigací. Umožňuje nám prostorovou orientaci, uvědomění jak se orientovat v běžném životě a to jak fyzicky, tak vnitřně.
  • amygdala (mandlovité těleso) je centrum vzruchu, které zpracovává paměť na základě emocionálních reakcí. Ukládá všechny informace týkající se emocionálních událostí, k nimž patří strach, emocionální reakce, různé duševní otřesy – ovlivňuje také jejich uvolňování.

Limbický systém pracuje s našimi emocemi, vzorci myšlení, náladou a pamětí. Má zásadní vliv na naše hlavní tělesné koordinační systémy – nervový a endokrinní a také na reakce, myšlení, chování a volby v životě.

V souvislosti s limbickým systémem je nezbytné zmínit také epifýzu (šišinku), která je nazývána také sídlem duše neboli třetí oko neboli intuice. Jde o žlázu s vnitřní sekrecí, která úzce spolupracuje s emočním centrem a podílí se na zpracování emocí a emočních otisků – plní funkci přijímače intuitivního vedení a intuitivních vhledů. Stane-li se pro nás tento přijímač důvěryhodným zdrojem, máme možnost kdykoli získat informace, které nejsou ovlivněny našimi vzorci myšlení a zkušenostmi. Když své intuici otevřeme svoji mysl bez snahy je přiohnout právě podle našich současných myšlenkových vzorců či našich očekávání, mohou k nám skrze intuici proudit jak „skvělé nápady“, tak nám intuice jedinečným způsobem pomáhá propojit se přítomností a odpoutat se od emočních otisků.

Esenciální – éterické oleje mohou působit přes limbický systém jak na fyzické, psychické a emoční úrovni, tak na úrovni duchovního rozvoje. Mohou nám pomoci vnímat jak své nevědomé myšlenkové vzorce a emoční otisky, tak nám pomoci odpoutat se od nich a vnímat a porozumět své intuici a myslet a jednat v rámci své integrity.

V klubu Harmony with heart spolupracujeme s éterickými oleji jak na aktivaci energetických otisků v souladu s harmonií našeho srdce, tak se otevíráme komunikaci a interakce s nimi na úrovni intuice.

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Aromaterapie, Intuitivní aromaterapie, Mini kurz aromaterapie, Přepis limbického otisku | 2 komentáře