Spirály života 5 – Rezonance aneb síla vibrací

Svět nejen kolem nás, ale i ten vnitřní je tvořen vibracemi, které jsou vnějším projevem rytmu. Každá vibrace má svůj charakteristický kmitočet a zanechává svůj vlastní energetický otisk.

Rezonance je rytmický souzvuk, ke kterému dojde, když se se vibrace o podobné vlnové délce spojí a začnou vibrovat na stejné frekvenci. Výsledná vlna (rytmus) je tedy na stejné frekvenci, ale má větší energii (je rozdíl, když ve stejném rytmu tleská jeden člověk, nebo jich tleská 100).

Ten, kdo má otevřenou pátou čakru, dokáže vnímat skutečnost na úrovni vibrací. Za vnějšími projevy dokáže vnímat energii. Nevnímá tedy například pouze samotné slovo, ale vnímá vibraci, jakým bylo slovo proneseno. Zatímco pro ego může být velmi důležité používat vhodná slova (např. když se snaží o „pozitivní“ přístup atd.)  a velmi pečlivě si volí to, co říkat smíme a to, co říkat nesmíme (aby byli dostatečně „pozitivní“…), ve skutečnosti je slovo samotné nepodstatné. I sprosté slovo můžeme vyznít různými způsoby. Všichni známe nesmrtelný verš: Co po jménu jež růží zvou, zváno jinak, vonělo by stejně. Mimochodem právě vůně jsou doma v našem srdci ♥

Můžeme si vibrace a rezonanci více vysvětlit u slov. Pokud se nám podaří slova propojit s vibracemi, mohou tato slova naprosto změnit náš život. Na tomto principu fungují mantry, které při pravidelném opakování a současném vnímání jejich vibrační podstaty, dokáží rozšířit vědomí každému, fungují jako výtah do vyšších vibrací universa. Mantry jsou známé ve všech jazycích i když védské (sanskrt) či budhistické jsou nejznámější. Slabika Óm, která stvořila celý vesmír (lépe řečeno její vibrace) odpovídá křestansko-židovskému Ámen.

Stejně tak jako existují mantry na zvýšení vědomí, na ochranu před negativní energií, na léčení těl atd. lze vnímat a spolupracovat s éterickými oleji. Na principu rezonance funguje i klub Harmony with heart, ve kterém každý, kdo je jeho součást začíná rezonovat s vyššími frekvencemi, do kterých se přirozeně dostáváme při odpoutávání se od emočních otisků a v propojení se svou intuicí a přítomností. A pomáhá nám v tom nejen to, co klub jako takový obsahuje za informace a energie, ale také zvyšující se vibrace všech zúčastněných. A protože jsme ve sféře éteru, vzdálenost ani čas nehraje roli. Takže do této nádherné spolutvorby nejsou zapojeni jen ti, kteří v klubu jsou nyní, ale i ti, kteří do něj teprve vstoupí.

Také úroveň vědomí celé naší Země je zvyšována právě rezonancí, protože čím více lidí vibruje stabilně na vyšších frekvencích, tím silnější je jejich společná vibrace. Stabilita našich vibrací bude ovlivňovat vibrace celého našeho okolí. V případě, že nás nízké vibrace “stáhnou” do rezonance, znamená to pouze, že jsme v sobě objevili místo, které je třeba vyléčit a naplnit láskou. Síla rezonance je tak mocná, že aktivní čakra v jednom člověku dokáže svými vibracemi vyvolat otevření neaktivní čakry v druhém člověku. A i když se může čakra mimo dosah vyšších vibrací zase zavřít, zanechá to v něm trvalou vzpomínku na to, jaké to je a touhu se do toho požehnaného stavu opět vrátit – tedy do stavu vibrací v souladu s jeho srdcem…

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Spirály života | Napsat komentář

Napsat komentář