Spirály života 2: Od limbického otisku k emocionálnímu míru

Všichni se neustále vyvíjíme, vše je stále v pohybu, každý člověk má však v sobě namíchanou jedinečnou směs, která se do určitého bodu nemění a je jím náš jedinečný emoční tón, který ovlivňuje naše veškeré chování a jednání. Tento emoční tón v rámci Spirál života a webu Přírodní cestou nazývám „limbický otisk“. Znáte 3 sudičky, které dávaly novorozenému dítě do vínku určité vlastnosti, určitý „osud“? Tak to přesně je limbický otisk, které jsme si my sami – naše vyšší já, naše duše, naše srdce – dali do vínku pro tuto inkarnaci. „Přisoudili“ jsme si speciální směs emočních otisků, které ovlivňují naše myšlení, naše chování, naše reakce do té doby, než projdeme postupnou vnitřní transformací a od těchto emočních otisků se odpoutáme. 

Jistě znáte lidi, kteří jsou „od přírody“ pohodáři. Nebo naopak nerváci. Někdo prožívá často pocity osamocení, smutku, někomu jde téměř všechno hladce, někdo má pocit, že se mu stále staví přes cestu překážky. Někdo si mohl přisoudit pocity nadřazenosti, někdo podřadnosti, někdo pocity vlastní viny za vše, někdo pocity, že za vše mohou všichni kromě něho. Někdo se zdá „věčně“ spokojený, někdo „věčně“ nespokojený. Někdo je „mouchy snězte si mě“, někdo je bojovník za svá práva, někdo bojovník za práva jiných. Někdo od dětství chce všechno dělat „sám“ a „ví nejlépe“, někdo se od dětství obává něco dělat sám a má pocit, že ostatní ví všechno lépe. Někdo je vzteklý, někdo  někdo urážlivý… Možností, kombinací a intenzity vlivu určitých otisků je nepočítaně…

A proč si právě takový limbický otisk naše vyšší já zvolilo, když se zdá, že nám život spíše komplikuje než aby nám ho ulehčoval a zpříjemňoval? Právě limbický otisk, který máme, nás během života zavede do takových situací a zkušeností, do kterých bychom se bez něj nedostali – a právě v těchto životních situacích a zkušenostech je pro nás ukryt ten největší potenciál pro náš růst.

Důležité také je, že ač se některé emoce a pocity mohou zdát vysloveně „pozitivní“ či naopak „negativní“, žijeme v duálním světě a vše má své světlé i stinné stránky.

Emocionální mír objevíme tehdy, když projdeme vnitřní transformací a pochopíme smysl přisouzených i všech ostatních emocí. Tomuto procesu se říká různě, zde ho nazývám přepis limbického otisku. Avšak ani poté emoce z našeho života nezmizí. Emoce jsou palivem, které nás žene k projevení se. Emoce jsou součástí prožívání a lidského bytí a jsou také součástí tvoření – manifestace. Pro tvoření – manifestaci něčeho ve svém životě je mít třeba nějaký pocit, nějaké emoce. Záleží však na tom, jakou podstatu ty emoce mají a na základě čeho vznikají.

Jsou-li naše emoce rozbouřené, nemůžeme slyšet hlas našeho vnitřního vedení, nejsme s ním ve spojení. Tehdy jsme schopni pouze reagovat na to, co se děje kolem nás podle navyklých vzorců myšlení a chování. Děláme pak rozhodnutí a volby, které nebývají v souladu s námi a s tím, co skutečně chceme, a jak bychom se rozhodovali, kdybychom nebyli pod vlivem emocí, ale v propojení sami se sebou – v emocionálním klidu.

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Spirály života | Napsat komentář

Napsat komentář