Spirály života 2/2 – Princip slasti

V další úrovni Spirál života se dostáváme k druhé čakře, která je centrem emocí, tvořivých sil a sexuální energie. Ze země přecházíme do vodního živlu, stále proudícího proudu řeky života, ve které dominuje ženská energie. Pokud je tento proud něčím zablokovaný, naše řeka nemůže volně plynout a jejím korytu začnou vznikat místa, kde stojí a kazí se voda či naopak voda protéká příliš rychle. Když chceme pro svou řeku připravit přesně padnoucí koryto (ani moc úzké a ani moc široké), musíme nejdříve pochopit, jaké potřeby je na této úrovni třeba naplnit.

Dominující ženská energie potřebuje dostatek volnosti k tomu, aby mohla náš život naplnit svou láskou, péčí a kreativitou, ale když jí dá naše mužská energie prostoru příliš, vše se může snadno zvrhnout a místo naplňování našeho života příjemnými věcmi začne naše nevyrovnaně fungující druhá čakra jednat v rozporu s pudem sebezáchovy a my se oddáváme bez jakékoliv sebereflexe nadměrnému prožívání slastí, například v podobě nepřiměřeného množství jídla, alkoholu, či sexu.

Fungování principu slasti

Tak jako je pro první čakru hlavním tématem pud sebezáchovy, pro druhou čakru je nosným pilířem princip slasti. Princip slasti naprosto trefně vyjadřuje přirozený sklon člověka (nejen člověka) vyhledávat potěšení a vyhýbat se bolesti. Touha po slasti může být dvousečnou zbraní, může nás naprosto ovládnout a tak můžou nastat dva extrémy. V jednom z nich veškeré zdroje slasti naprosto odmítáme (slast je brána do pekla) a v druhém to s přísunem slasti přeháníme (slast je brána do ráje).

Slast je hnacím motorem našeho růstu, touha po další slasti nás posouvá stále vpřed. Slast uvolňuje, umožňuje našemu organismu odpočívat, zklidňuje nervový systém. Slast může být počátečním impulsem k rozšiřování vědomí. Slast přináší pocit odevzdání, který nás učí umožnit naší ženské energii, aby nás naplnila. Jen když umíme prožívat slast, kterou nám přináší cesta srdce, cítíme ve svém životě naplnění. Avšak slast, která přichází z pouhé touhy po další a další slasti se uspokojit nedá.

Slast a myšlenkové vzorce

V prožívání naší slasti, která je pro naplněný život nezbytná, nám mohou bránit nejrůznější přesvědčení, která pramení z emočních otisků jako je strach, pocit viny, studu, kdy si například něco nedopřejeme, protože si myslíme, že si to nezasloužíme atd.  Na druhou stranu když mysl (mužská energie tvořící koryto naší řeky) neplní harmonicky svou funkci, můžeme se přejídat dortíky, uvolňovat se alkoholem a ještě si nalhávat, že si umíme vychutnávat život, ale místo toho si vychutnáváme jen náhražky toho, co by nám přinesla slast vycházející z naplnění cesty naší duše.

Pro někoho, kdo si celý život odpíral uvolnit se a více si užívat radosti života, může být začátkem transformace jeho traumat dočasné zaměření na zvýšení slasti v jakékoliv podobě (pro tyto lidi může být luxus i například to koupit si něco jen tak pro radost), pro někoho je začátkem naopak usměrnění množství a kvality slasti. Je třeba v tomto najít svou vlastní rovnováhu, každý jsme originál.

Dopřejte si potěšení

Slast je základem naší tvořivosti, abychom mohli cítit a prožívat krásu a radost života, naše kreativita pro nás dokáže vytvořit ty nejlepší podmínky a prostředí.

Naučte si dopřávat si potěšení, které Vás uvolní, například si jděte o hodinu dřív lehnout, abyste si víc odpočinuli, nebo naopak ráno vstaňte o půl hodiny dřív, abyste si mohli vychutnat snídani. Připravujte si svoje jídlo tak, aby naplnilo Vaše chutě, servírujte ho tak, aby to lahodilo Vašim očím, dopřejte si na něj tolik času, abyste cítili takové naplnění, že nebude mít potřebu za hodinu mlsat nezdravé sladkosti. Čas od času si klidně dopřejte jídlo, které běžně nejíte, ale které vám způsobuje chuťový orgasmus ;-). Tvořte z vašeho domu příjemný domov, ve kterém se budete umět uvolnit a odpočívat. Noste takové oblečení, ve kterém se cítíte uvolněně a ne takové, které Vám předepisuje poslední móda nebo ostych být svůj. Pečujte o svoje tělo. Čím víc se dokážete ve svých základních potřebách uvolnit, tím víc dokáže vaše druhá čakra uvolnit Vaše vědomí pro vzestup do horních čaker.

Léčení emočních otisků

Přiměřené množství příjemných a uvolňujících prožitků nám také pomáhá uvolňovat stará traumata a blokované emoce, tzv. emoční otisky. Tento proces však může být i značně nepříjemným, protože v království ženské energie musíme pouze pasivně přijímat a tím se naše dlouho potlačované emoce „vyléčí“. Proces transformace traumat a léčení emocí nebývá jednoduchý, ale přeci jen existují možnosti, které nám v tomto procesu mohou velmi pomoci a při léčení emočních otisků nám být podporou. Více uvolňovat emoční otisky v propojení s intuicí se věnuji v klubu Harmony with heart.

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Spirály života | Napsat komentář

Napsat komentář