Spirály života 3: Spolutvoření duší

Velmi často jsme přitahováni k lidem, se kterými jsme se již v minulých životech setkali a máme „rozdělaný“ nějaký společný úkol nebo záměr. Ti, co tvoří rodinu nyní, jí už společně tvořili, ti, co spolu hrají v hokejovém týmu spolu pravděpodobně už sportovali či válčili za jeden tým, ti, co spolu duchovně rostou už spolu dřív duchovně rostli… Dost možná to je i různě promíchané, ono to vlastně není podstatné. Podstatné na tom je to, že z pohledu našich duší neexistuje vztah, který by vznikl omylem či k němu došlo „omylem“ a to ať jsme se s dotyčným již v minulosti setkali nebo ne. Vše je navzájem provázané a vše do sebe perfektně zapadá. V každém vztahu během našeho života je pro nás ukryt potenciál růstu a odhalení našich dosud skrytých částí.

Cítíme se dobře s lidmi, s kterými máme podobné názory. Vnímá-li někdo podobně jako my, vyvolává to u nás pocit určitého bezpečí, protože jsou nám potvrzovány přesvědčení, která jsme během života nabyli. Čím více si nejsme jisti sami sebou, čím více ve skrytu váháme o tom, zda ta přesvědčení, kterých se držíme, jsou opravdu ta pravá, tím důležitější je pro nás obklopovat se lidmi, kteří nás ubezpečují, že tomu tak je. A tím více nás zároveň znepokojuje nebo naopak „vytáčí“, setkáme-li se s někým, kdo nám naše přesvědčení vyvrací nebo je jakkoli zpochybňuje.

Taková situace nám totiž pouze říká, že v dané chvíli nevyjadřuji sami sebe, nejsme sami sebou. To, co se v nás vzpouzí a chce ujišťovat o své pravdě a vyvrátit ty odlišné, to jsou pouze masky – filtry – vzorce myšlení a chování, které drží při „životě“ naše emoční otisky.

Cítíme-li ve vztahu s kýmkoli nějaké to pnutí, tření, tlaky nebo máte pocit, že někdo nerespektuje vaše hranice, jsme to my, kdo nerespektuje hranice své. Setkání s odlišným názorem nebo nějakou nepříjemnou situací je úžasné boží spolutvoření, které nás informuje o tom, že se právě nacházíme v situaci, kde z nějakého důvodu nejsme sami sebou.

Být sám sebou za nádherného slunného dne je většinou o něco jednodušší než za tmavého deštivého. Být sám sebou mezi lidmi, kteří mají podobné názory je snazší, než udržet si své hranice s těmi, kteří vnímají věci odlišně. Není to ale o tom, jaké je počasí nebo v jaké konkrétní situaci se nacházím. Právě díky životním zkušenostem a různým kontrastům objevujeme sami sebe a máme možnost sami sebou – svým světem – prozářit libovolnou životní situaci.

Přestože jsme zde každý pro jedinečné vyjádření sami sebe, nejsme tu jen sami pro sebe.. Tím, že vnímáme sami sebe a učíme se ctít své hranice, tím rozšiřujeme světlo do všech koutů svého bytí, tím spolutvoříte s ostatními na té nejvyšší možné úrovni – na úrovni lásky.

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Spirály života | Napsat komentář

Napsat komentář