*Zrcadlení – tělo, duše, mysl, emoce (úvod)

Každý tělesný projev je v souladu s odpovídajícím netělesným stavem, tedy vše, co má nějakou materiální formu, má také svojí formu duchovní (energetickou, éterickou,..) – jedno je zrcadlem toho druhého.

Pro porozumění toho, co nám zrcadlí naše mysl a duše prostřednictvím našeho těla, si nejdříve rozdělíme tělní buňky do 3 různých forem buněčné struktury: pevná tkáň, měkká tkán a tělní tekutiny.

Pevná tkáň

Pevná tkáň (zejména kosti) je základem, na kterém je naše tělo postaveno. Kostní struktura (s páteří v jejím centru) je základní forma – základní vzorec, s kterým jsme se narodili. Kosti nám umožňují tvořit naše tělo do jedinečného tvaru- skrze svaly a tělní tekutiny. Pevné tkáně obsahují uvnitř nás tu nejhutnější formu energie a tedy také nejvíce energie.

Jak jsou kosti naší základní strukturou a nosný základem pro tkáně a tekutiny, tak je energie naší duše jako živá voda pro naše myšlenky a pocity.  Náš život není možný bez kostí ani bez propojení s naší duševní stránkou.

Pevná tkáň zrcadlí základní spojení s duchovní energií – duší.

Potíže s kostními tkáněmi zrcadlí nějaký rozpor v našem nejhlubším nitru. Narušení základní energie nás donutí zastavit, změnit svůj směr nebo nás donutí začít vnímat naše nitro.

Měkká tkáň

Měkká tkáň (svaly, maso, tuk, kůže, orgány, nervy) tvoří tvar našeho fyzického těla. Stojí za tím, jak vypadáme, jakou máme sílu, jak „pevné“ máme nervy a jak celý organismus funguje.

Jak jsou svaly oporou pro pevné tkáně a hybnou částí celého organismu, tak naše myšlení tvoří to, čím jsme.

Měkká tkáň zrcadlí mysl. Naopak mysl zrcadlí stav měkkých tkání.

Měkké tkáně zrcadlí naše myšlenkové vzorce vztahující se k symbolice dané části těla.

Tělní tekutiny

Tělní tekutiny (voda, krev, lymfa, moč, pot, sliny, slzy, vnitřní vyměšování atd.) tvoří přes 90% těla tvoří tekutiny. Roznáší po celém těle živiny, kyslík, čistí tělo, vytváří energii, teplo, vzrušení.

Když cítíme vztek, zrudneme nebo naopak zbledneme, když jsme vzrušeni, nalijí se naše pohlavní orgány. Slzy vyjadřují emocionální energii, která je plná emocí, které se snažíme potlačit nebo nám pomáhají dát jim volný průběh.

Tělní tekutiny zrcadlí emoce, pocity, vjemy. Naopak emoce zrcadlí vyzařování energii tekutin v těle. 

Tělní tekutiny nám zrcadlí, jak dokážeme zpracovávat naše emoce, jak dokážeme naslouchat našim pocitům.

Co z toho vyplývá? :-)

To, jaké vzorce nás ovlivňují a to, co emocionálně vyzařujeme se více či méně viditelně zrcadlí v našem skutečném životě i na našem fyzickém těle. A my to můžeme využít jako vodítko k tomu, abychom se otevřeli vnímání emočních otisků, jež nás drží v myšlenkových strukturách a návycích, kterými jsme „vytvořili“ to, co nyní prožíváme, čím procházíme a jak to vnímáme. Základní mentální a emoční struktury vznikají během prenatálního období – stejně jako základní struktura našeho fyzického těla a je možné se k nim přes své tělo také dostat a uvolnit – Prvotní energetický vzorec – limbický otisk.

S uvolňováním emočních otisků a odpoutáváním se od navyklých vzorců ve spojením se svým srdcem skrze intuici, nám jsou velkými pomocníky rostliny a krystaly. Rostliny ve formě éterických olejů nás dokonce přes čich napřímo propojují s naším limbickým – emočním centrem.

Esence tvořím každému na míru jeho aktuálním potřebám a lze esenci vytvořit samostatně i spolu s výkladem energetického otisku, který pomůže „zvědomit“ emoční otisky a nevědomé vzorce chování a myšlení, které souvisí se záležitostí, kterou řešíte nebo chcete více rozvinout. Právě tyto otisky a vzorce nám brání vnímat a porozumět svému intuitivnímu vedení nebo udělat či udržet potřebné – léčivé – změny ve vašem životě.

V dalším článcích této série pokročíme dál a zaměříme se na to, jaká poselství v sobě skrývají jednotlivé části těla.

www.PrirodniCestou.cz

 

Rubriky Psychické příčiny nemocí, Psycho-emoční příčiny | Napsat komentář

Napsat komentář