Archiv autora: Petra

Kov (tlusté střevo a plíce) – nemoci a zdravotní potíže

Element kovu v cyklu 5 elementů zastává funkci ochránce dvou orgánů – tlustého střeva a plic. Tyto orgány se nazývají párové – spolu související, kdy neharmonie jednoho ovlivní funkci druhého.

Oba tyto orgány jsou prostředníky výměny a kontaktu se světem. Plíce zajišťují cyklus dýchání (přijímání a odevzdávání vzduchu) a tlusté střevo je součástí cyklu přijímání a vylučování potravy.

Nemoci a zdravotní potíže

 • Zácpy nebo průjmy a další trávicí obtíže
 • Nadýmání
 • Zánět slepého střeva
 • Oslabení imunity
 • Častá nachlazení a rýmy
 • Dýchací obtíže (zpomalené nebo zrychlené dýchání, nepravidelné dýchání a další poruchy)
 • Zánětlivá onemocnění plic a dýchacích cest
 • Astma

Tlusté střevo i plíce ovlivňují celou řadu dalších orgánů a činností v těle. Problémy s těmito orgány se mohou tudíž projevit i zdravotními potíži, které s nimi běžně nejsou spojovány. Nesprávně fungující tlusté střevo a plíce proto signalizují také:

 • Kožní onemocnění
 • Problémy se sliznicemi
 • Bolesti zubů či hlavy
 • Zvýšená kazivost zubů
 • Ztuhlá a bolestivá krční páteř a ramena
 • Bolesti v oblasti bederní páteře
 • Alergie, kožní vyrážky, otoky a ekzémy
 • Překyselení organismu (nedostatečné dýchání a zanesené tlusté střevo patří mezi základní příčiny překyselení)
 • Bolesti hrudní páteře a mezi lopatkami

Emocionální poruchy spojené s disharmonií kovu

Nerovnováha kovu se může projevit také emocionálně. Často je těžké posoudit, zda byly negativní emoce příčinou fyzických obtíží, nebo naopak zda vlivem fyzických obtíží došlo k vyvrácení psychické rovnováhy. Tělo a mysl jsou velmi úzce a pevně provázány.

Jisté však je, že pokud „zatlačíte“ na jednu složku, projeví se to i na druhé. Podaří li se vám tedy zlepšit své fyzické zdraví, pocítíte pozitivní změny i na zdraví psychickém, a naopak – budete li pracovat na svém duševnu, mohou ustoupit mnohé obtíže psychosomatického původu.

A jaké psychické projevy se pojí s nerovnováhou kovu – tlustým střevem a plícemi?

 • Chronický smutek, melancholie, nostalgie vmezních případech až deprese
 • Zklamání a frustrace
 • Skleslost, ztráta energie a vitality
 • Posedlost, tkvění vminulosti
 • Hromadění majetku, sběratelství, majetnickost
 • Tvrdohlavost, sklony k usurpátorství
více

Zdraví podle pentagramu – kdy, co a jak

Abychom mohli moudrost systému pentagramu pěti elementů využít ve svůj prospěch, je důležité mít stále na paměti tři základní body:

 • každý prvek může pozitivně i negativně ovlivnit jakýkoli jiný prvek
 • žádný z prvků není důležitější nebo mocnější
 • naším cílem je ROVNOVÁHA VŠECH PĚTI ELEMENTŮ

Jak tedy zjistím, který prvek bych potřeboval zharmonizovat? Možností je několik, můžete se řídit např.:

1. Rok narození – element roku narození se někdy nazývá domintantním prvkem. Velmi často je nevyrovnaný právě on. Není to však pravidlo. Během života se stále učíme a vyvíjíme a slabé stránky našeho dominantního prvku už naopak můžeme mít zvládnuté a nevyrovnaným se může stát nějaký jiný nebo hned několik najednou. Pro výpočet roku vašeho narození můžete použít naši kalkulačku, která vás nasměruje na související články.

2. Zdravotní potíže, nemoci a orgány- zaměříte-li se na své problémové orgány a systémy, pomůže účinně harmonizovat jednotlivé živly

3. Podle ročního období- v každém ročním období převládá jiná energie, využijte toho a zregenerujte si tělo i s pomocí přírodních vlivů

www.PrirodniCestou.cz

Pentagram 5 elementů

Pentagram 5 elementů, www.PrirodniCestou.cz

více

Léto

Element ohně následuje v čínském cyklu pěti prvků po dřevu, z nějž vzniká. Třením dvou dřev se rodí jiskra a dřevo je také nezbytným palivem pro živení ohně. Ročním obdobím ohně je samozřejmě léto, denní dobou pak poledne a časné odpoledne, tedy doba, kdy je slunce nejvýš a je nejsilnější.

Léto jako čas nejbujnější vitality

Prvek ohně vnáší do života radost, vášeň, teplo, smích, světlo a sex. Je to impulzivní prvek řídící se city a divokými pudy. Oheň vzplál ze sálajících paprsků rozpálených letních dní a dává nám elán do života. Plně jsme nasáli energii, jíž nám poskytlo jako – a teď s ní můžeme hýřit. Energie léta pochopitelně směřuje ven, do světa.

Nedovolte plamenům, aby vás pohltily

Léto je optimistické a velice dravé. Je málo času zabývat se sám sebou, vážnými problémy a praktickými záležitostmi. Aktivity jsou v plném proudu, radosti, které dlouhé dny skýtají, jsou k nezastavení – a vše nepříjemné házíme v tuto chvíli za hlavu a odkládáme na bedra introvertně laděnému podzimu.

Léto a oheň jsou nezastavitelní cholerici, kteří v příliš silném žáru necítí mnoho odpovědnosti a už vůbec ne ohleduplnosti. Jsou taženi okamžitým potěšením. Oheň zajímá pouze to, co je teď anebo co bude velice brzy.

Vymkne li se oheň kontrole, může napáchat velké škody. Dokáže být agresivní a neukojitelný. Projevuje se obrovským libidem a člověk je příliš impulzivní. Je ovládán instinkty, vášněmi a city. Rozum nedokáže tyto výbuchy zvládat. Je třeba uhasit plameny kultivací prvku vody a nedovolit ohni, aby se rozrostl tak, že roztaví prvek kovu a chopí se moci, čímž se cyklus stane nerovnovážným.

Prožijte léto s harmonickým ohněm

Je-li náš prvek ohně v rovnováze a máme-li jej pod kontrolou, umožňuje nám plně využít možnosti letního období. Toto je skutečně čas, kdy bychom měli povolit své pevně utažené uzdy a dopřát si trochu zábavy a vzrušení, toho co máme rádi.

Tím, že léto prožijeme naplno, získáme elán do života, jehož dozvuk nás bude provázet i v nadcházejících chmurných dnech podzimu a pomůže nám přestát tíseň temné zimy. Léto je doba, kdy je třeba nahlížet doslova světlé stránky života. Nicméně v rámci našich možností. Nikoli na úkor budoucnosti. Utrhneme li se z řetězů, jsme bezohlední vůči vlastní budoucnosti – vůči zemi, kovu i vodě, na jejichž bedra naklademe vše, co jsme v létě odsunuli pro chvilková potěšení. Realita a rozum nás však dříve nebo později doženou.

Oslabený prvek ohně a nevyužitý potenciál léta

Je li prvek ohně slabý, obvykle převládne prvek kovu, který je trudnomyslný, zádumčivý a náleží k podzimu. Vládne li v létě, působí nepatřičně a nevyužívá zdrojů. Zatímco jaro a léto jsou období, kdy nám je energie dávána zvenčí – a také by měla být ven přiměřeně vypouštěna – podzim a zima jsou chvíle, kdy bereme energii zevnitř, ze zásob a také ji dovnitř směřujeme.

Nedokáže li se člověk v létě otevřít slunci a teplu a energiím, které nám dodávají, je prost elánu a radosti do života, je v útlumu v době, kdy má být na vrcholu sil. Promarněné léto s sebou přinese dlouhý a úmorný podzim a zimu. Člověk mnohem snáze propadne melancholickým stavům, jestliže si v sobě neuschoval pár paprsků slunce, které by ho provázely šerými dny.

Stravování v období léta

V parných letních dnech nám příroda dává vše, co si můžeme přát, ze slunce čerpáme potřebnou sílu a příliš navíc toho nepotřebujeme. Tomu by také mělo odpovídat letní stravování. V této době je čas věnovat se více než jindy přítomným okamžikům. Proto si i ve stravě bereme jen tolik, kolik je nezbytné.

Na léto je třeba omezit těžké a vysušující úpravy potravin jako pečení a smažení. Nepotřebujeme se zahřívat těžšími jídly ani ještě nepřišel čas shromažďovat zásoby na zimu. Omezujeme tedy i tučné potraviny, co nejméně solíme a vybíráme si sezónní plodiny, ovoce a zeleninu.

Vhodné jsou saláty a také červené potraviny (červená paprika, víno, třešně…), neboť barvou ohně a léta je červená. Z chutí zas k létu náleží hořká, která může sílu ohně povzbudit, máme li jí málo. Přemíra hořké chuti je však nežádoucí, neboť vede k nešvarům spojeným s přebujelým ohněm a může se projevit až žaludečními vředy. Snad není třeba zdůrazňovat, že v létě je více než jindy zásadní pitný režim.

více

Podzim

Podzim je obdobím příprav na dlouhou a náročnou zimu. Sluníčko postupně ztrácí svojí sílu, dny se stále více zkracují. Pomalu ale jistě převládá chlad a tma. Doba změn je vždy zkouškou odolnosti organismu – po psychické i fyzické stránce. Podle pentagramu 5 živlů spadá podzim k prvku kov a sami zjistíte, že s tímto živlem není spojen náhodou..

Symbolika podzimu

 

Podzim nám mnohem více než kterékoli jiné roční období ukazuje důležitost umět vzdát se toho, co jsme nějakým způsobem měli, prožívali, vlastnili. Stejně jako listy spadlé na zem obohacují půdu pro další úrodu v novém roce, tak bychom i měli být schopni vzdát se všeho, co již nejsme schopni využít a vytvořit tak prostor pro nové zkušenosti.

Podzim symbolizuje schopnost roztřídit důležité od nedůležitého, sílu a ochotu vzdát se nepotřebného.

Jak podpořit na podzim své zdraví

 

Podzim je ideální dobou pro regeneraci orgánů elementu kovu, kterými jsou tlusté střevo a plíce.

Právě zdraví a správná funkce těchto orgánů úzce souvisí s nemoci, které se na podzim vyskytují nejčastěji – patří sem všechny dýchací potíže, zahlenění, rýma, kašel, nachlazení.

Dnes již není tajemstvím, že tlusté střevo odpovídá za sílu našeho imunitního systému zásadním způsobem a čím je tlusté střevo zdravější a čistší, tím odolnější imunitu máme.

Pro očistu tlustého střeva a detoxikaci plic je podzim tím nejvhodnějším obdobím.

Podzimní emoce

 

Více než v kterémkoli jiném ročním období se na podzim můžeme setkat s pochmurnou náladou, nostalgií, pocity sklíčenosti a obavy z budoucnosti.

Stejně jako psychika dokáže významně ovlivnit naše fyzické tělo, tak i náš fyzický stav ovlivňuje současně i naší psychiku. Zdravé plíce a střeva nám tak napomohou vyrovnat se snáze s životními změnami – ať těmi, které nastávají na podzim změnou ročních období nebo životními vzestupy a pády.

Pro získání pozitivnějšího pohledu na podzimní svět je vhodné v sobě také podpořit element ohně, který nám přináší do života radost a optimismus.

Podzimní tipy

 • Provětrejte své skříně, zásuvky, vyřaďte z nich vše, co už nepotřebujete a pošlete dál do oběhu
 • Zamyslete se nad našimi vlastními postoji, vzorci chování, myšlenkami, projekty… Přinášejí vám do života něco pozitivního nebo je čas se jich vzdát?
 • Máte nevyřešené vztahy nebo jiné dlouhodobé problémy? Zkuste je vyřešit právě nyní a nehromaďte je v sobě.
 • Zhluboka se nadechněte podzimního svěžího vzduchu a užívejte naplno slábnoucích paprsků
více

Nepravidelná menstruace

V životě každé dívky nastane období, kdy se stane ženou. Řeč je samozřejmě o její pohlavním dospívání a o první menstruaci. S první menstruací se stává žena schopná těhotenství a zůstává v plodném období mnoho let svého života. Za normálních okolností přichází menstruace na ženu jednou za měsíc. Ne každá žena však může si říct, že její menstruace je bezproblémová. Mnoho žen trápí během menstruace bolesti nebo jiné nepříjemnosti, mezi které nepochybně patří i nepravidelnost menstruace.

Co je to menstruační cyklus?

Menstruační cyklus je koloběh změn v těle ženy, který probíhá zpravidla jednou za měsíc. Jde o proces, jehož prostřednictvím se organismus ženy a její pohlavní orgány připravují na těhotenství, které může nastat. Každý menstruační cyklus začíná krvácením. Krvácení je způsobeno odlupováním vrchní části děložní sliznice, která by v případě oplodnění vajíčka, takové vajíčko přijala. Pokud však k oplodnění nedojde a vajíčko se do dělohy neusadí, nemá vyvinutá děložní sliznice žádnou funkci a postupně se odloučí. Po menstruaci je tedy děložní sliznice zredukována. Ve vaječníku však již probíhá zrání dalšího vajíčka a proto se začne děloha hned po menstruaci připravovat na další potencionálně těhotenství. To znamená, že začne pod regulačním vlivem hormonům opět růst a připravovat se na přijetí vajíčka. Sliznice se vyvíjí, až opět dospěje do stádia, kdy buď přijme vajíčko nebo se odloučí, přičemž nastane další menstruace. Tento cyklus se opakuje u žen obvykle jednou za měsíc a jeho správné fungování je pod vlivem ženských pohlavních hormonů, které se vyplavují ve správném poměru a ve správném čase.

Jaké jsou důvody nepravidelného menstruačního cyklu?

Nadměrné cvičení – bývá důvodem nepravidelného menstruačního cyklu zejména u vrcholových sportovkyň.
Náhlá změna hmotnosti – ať už ve smyslu zvýšení nebo snížení může narušit hormonální hladinu ženy a tím přerušit pravidelnost menstruačního cyklu.
Emocionální stres – dlouhodobé psychické vypětí také stojí za nepravidelnou menstruací.
Nadměrné pití alkoholu – chronický alkoholismus stejně narušuje hormonální metabolismus ženy a může způsobovat nepravidnost menstruačního cyklu.
Onemocnění pohlavních orgánů – např. záněty, mohou být také důvodem nepravidelné menstruace.

Z toho, co jsme popsali výše je jasné, že nepravidelný menstruační cyklus je obvykle způsoben zejména aktivitami, které narušují hormonální systém ženy. Celý menstruační cyklus probíhá pod dohledem pohlavních hormonů a proto je jejich správné fungování pro pravidelný menstruační cyklus nezbytné.

Jaké jiné problémy může mít žena během menstruace?

Kromě nepravidelnosti menstruace trápí ženy po celém světě i jiné problémy. K těm nejčastějším patří bolest a nadměrné krvácení. Bolest při menstruaci je poměrně běžná a pro mnoho žen i snesitelná. Problém nastává tehdy, když bolest ženu opravdu omezuje. Jsou ženy, které se pro bolest během menstruace nedokážou ani postavit z postele. Netrápí je jen bolest v podbřišku, ale i bolest prsů, bolest zad, případně bolest svalů. Intenzita krvácení je do značné míry individuální. Každá žena krvácí různé silně. Existuje však hranice, kdy už krvácení není ani hygienické, ani zdravé. Nadměrné krvácení působí na ženu negativně nejen psychicky, jelikož se musí stále sledovat, ale může být i příčinou anémie.

Jak bojovat s nepravidelnou menstruací přírodními přípravky?

Bílá vrba (Salix alba) – potlačuje záněty v pánevní dutině.
Pupalkový olej – reguluje hormonální hladinu a navrací jí rovnováhu.
Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) – zklidňuje nervový systém, čímž snižuje vliv stresu na hormonální systém ženy.
Spirulina – mořské řasy, které přirozeně napomáhají zvýšit obranyschopnost organismu a chrání tak i proti onemocněním hormonálního systému.

 

více

Nadměrné pocení – přírodní antiperspiranty

Každý z nás se potí. Někteří se potíme více, jiní méně. Základní funkcí tvorby potu u člověka je termoregulace. Lidské tělo si tedy pomocí pocení udržuje stálou teplotu. Produkce potu a jeho následné odpařování slouží k zchlazení organismu. Právě proto se potíme více v horkém počasí nebo při fyzické aktivitě, tedy tehdy, když potřebuje náš organismus zchladit.

Pot se tvoří v potních žlázách, které se u savců nacházejí v kůži. Třeba připomenout, že samotný pot nezapáchá. Až bakterie, které se v něm po určité době začnou množit jsou zdrojem dobře známého zápachu. Pot se skládá zejména z vody. Kromě toho se v něm nacházejí minerály, močovina a laktát.

Nadměrné pocení – hyperhidróza

Normální pocení je pro život potřebné a prospěšné. Existují však stavy, když se člověk potí nadměrně. Tehdy mluvíme o takzvané hyperhidróza, která může být fokální nebo generalizovaná.

Fokální forma postihuje nejčastěji dlaně, chodidla nebo podpaží. Nadměrné pocení se obvykle zjeví ještě před 20. rokem života.

Generalizovaná hyperhidróza je obvykle způsobena jiným onemocněním nebo stavem organismu, jehož následkem je nadměrné pocení. Ke klasickým příkladem paří menopauza, hypoglykémie (nízký obsah cukru v krvi), nadprodukce hormonů štítné žlázy, případně leukémie nebo srdeční infarkt.

Velmi časté nadměrné pocení je způsobeno také zvýšeným stresem.

Samotné nadměrné pocení má na člověka nejen fyzický dopad, ale komplikuje i jeho sociální kontakt.

Co je to antiperspirant?

Antiperspirant je obecně přípravek, který omezuje nechtěné pocení. Antiperspirant může být povrchový. V takovém případě se nanáší na kůži. Existují však i antiperspiranty, které člověk přijímá v potravě. Různé látky zasahují do procesů v organismu a tím ovlivňují intenzitu pocení.

Jak na pot pomocí přírodních produktů?

Nadměrné pocení se dá zvládnout i použitím přírodních přípravků. Není člověk jako člověk a proto se každému hodí v tomto směru něco jiného. Z toho důvodu vám nabízíme několik kategorii přírodních přípravků proti pocení, ze kterých si vybere opravdu každý.

Přípravky pro ženy:
Pupalkový olej
– upravuje celou hormonální soustavu ženy, čímž napomáhá i při regulaci pocení.
Chlorofyl – pomáhá detoxikovat celý organismus a to zejména prostřednictvím jater a ledvin.
 

Přípravky pro muže:
Omega 3 mastné kyseliny
– důležité pro syntézu prostaglandinů, které řídí mnohé procesy v lidském těle, i ty, které se týkají kůže.
Chlorofyl – pomáhá detoxikovat celý organismus a to zejména prostřednictvím jater a ledvin.
Selen – hraje roli v mužských metabolických a hormonálních procesech.
 

Přípravky pro lidi, kteří mají v životě hodně stresu:
Rozchodnice růžová
(Rhodiola rosea) – zklidňuje celý nervový systém, čímž snižuje stimulaci potních žláz. Kromě toho pomáhá vyplavovat serotonin, což je hormon, který zlepšuje náladu.
Komplex vitaminů B a hořčík – pomáhají ke správné funkcí nervového systému a zklidňují.
 

Přípravky pro lidi s dlouhodobou hypoglykémií:
Chrom
– upravuje sekreci inzulínu z pankreatu. Tento hormon je zodpovědný za udržování správných hladin cukru v krvi a tím omezuje pocení kvůli nízké hladině cukru.

Každý člověk se potí. Je však třeba uznat, že existuje hranice, kdy je pocení ještě normální a kdy už ne. Nadměrné pocení může člověka skutečně obtěžovat a není důvod, proč by s ním neměl bojovat. Za každým zvýšeným pocením stojí nějaká příčina, kterou je třeba odhalit. Přírodními přípravky může své problémy s nadměrným pocením zvládnout každý.

více

Játra – detoxikační centrum

Játra jsou orgánem, bez kterého se nedá žít. Probíhá v nich množství procesů, které jsou k přežití organismu naprosto nezbytné. Jde o orgán lokalizovaný v pravé horní části břišní dutiny a jedná se o největší tuhý orgán v těle.

Játra jsou červená až hnědá a za normálních okolností se játra na břiše nedají nahmatat. Skládají se ze čtyř laloků a její hmotnost se pohybuje kolem 1,5 kg.

Celá játra se skládají z jaterních buněk, které se nazývají hepatocyty.

Jaké funkce probíhají v játrech?

Játra je místem, kde se každou vteřinu něco tvoří a odbourává. Je to orgán, pomocí kterého je propojen celý metabolismus cukrů, tuků a bílkovin. K procesům, které v játrech probíhají patří:

Syntéza – tvorba:

– Syntéza aminokyselin (potřebných pro tvorbu bílkovin)
– Syntéza glukózy (a její uvolňování do krve, čímž udržuje její stálou hladinu)
– Syntéza glykogenu (ze kterého se pak v případě potřeby uvolňuje do krve glukóza)
– Syntéza bílkovin (například albumin, který udržuje stálý objem tekutin v těle)
– Syntéza cholesterolu (potřebného pro mnohé další procesy v těle)
– Syntéza triacylglycerolů (jako zásoba energie pro buňky)
– Syntéza faktorů srážení krve (potřebné při poraněních a zástavě krvácení)
– Produkce žluči (potřebná pro trávení a absorpci tuků)

Rozklad – odbourávání:

– Degradace hormonů (inzulín, pohlavní hormony …)
– Degradace amoniaku (odpadní látka degradace všech bílkovin)
– Degradace bilirubinu
– Degradace téměř všech chemických látek (léky, toxiny, alkohol …) Cizí chemické látky se v játrech přeměňují na metabolity, které se snadněji vylučují z organismu.

Jiné funkce jater:

– Detoxikace amoniaku a ostatních látek
– Uskladnění důležitých látek (některé vitaminy, železo ..)

Co člověka trápí, když játra nefunguje tak jak mají?

Příznaky, které nás upozorňují na fakt, že něco není v pořádku s jedním z vitálních orgánů těla. Při poškozené játrech se nejčastěji vyskytuje:

Žloutenka – játra upravuje bilirubin. Pokud tento proces neprobíhá tak jak by měl, dochází k jeho hromadění v těle a následnému ukládání v kůži. Jelikož je bilirubin žlutý, má i samotný člověk žlutou barvu. Takto uložený bilirubin navíc značně svědí a svědění v tomto případě nereaguje na léky.
Bledá stolice – za normálních okolností se bilirubin v játrech přeměňuje na látky, které se vylučují stolicí a obarvit ji. Pokud k takové přeměně nedochází, stolice je bledá.
Tmavá moč – zabarvený bilirubinem, který se do něj vyloučeno, protože nevylučuje stolicí.
Únava – z celkového nedostatku živin, protože játra je místem intenzivního metabolismu, který při poškození vázne.
Snadno vznikající modřiny a dlouhé krvácení – při nedostatečné produkcí faktorů srážení.
Otoky – z nedostatku albuminu, jehož syntéza je malá.

Signálem pro oslabení jater jsou také oční potíže, časté migrény, hypertenze či hormonální nerovnováha.

Játra a péče o ně

Játra jsou velmi zajímavým orgánem také z pohledu regenerace. Pokud játra něco poškodí, nejde obvykle o nezvratný proces. Játra se snaží obnovit své funkce alespoň do takové míry jak to jde.

I když mají játra schopnost se obnovit, samozřejmě existuje hranice, z které už není návratu. Každý člověk by měl mít na vědomí, že o játra se vyplatí pečovat. Minimálně jednou za rok jim dopřejte cílenou detoxikaci jater a zaměřte se na harmonizaci elementu dřeva, který játra zastupují.

více

Epilepsie (padoucnice) – příčiny, léčba

Centrální nervový systém a jeho výše funkce jsou tou částí organismu, které nás dělají člověkem. Díky milionům nervových buněk dokážeme přemýšlet, učit se, uvažovat, racionálně se rozhodnout. Nervové buňky a všechny jejich spojení představují pro člověka jakýsi „počítač“, jehož správná funkce je důležitá k normálnímu každodennímu životu. Tak jako každý počítač, i ten náš se však může pokazit. Pokud nervové buňky nefungují tak, jak by měly, dochází k různým chorobným stavem. I za epilepsií se skrývá porucha nervových buněk. 

Co je epilepsie?

Nervové buňky nebo neurony si za normálních okolností posouvají informace jedna na druhou. Při epilepsii dochází k poruše vzniku a vedení nervových impulzů v nervových buňkách mozkové kůry. Podstatou samotného onemocnění jsou nadměrné výboje neuronů, které jsou pak zodpovědné za záchvaty.

Co způsobuje epilepsii?

Podstata epilepsie není dodnes zcela objasněna. Ví se však, že za jejím vznikem stojí několik rizikových faktorů. K těm největším patří:

Genetická predispozice – ne všechny, ale některé druhy epilepsie se dle moderni medicíny nejasným způsobem dědí a vyskytují v rámci rodin. Genetika se však dnes považuje jen za částečný důvod rozvoje epilepsie a téměř vždy se předpokládá ještě jiná, přidružená příčina.

Prenatální poškození-poškození mozku, i ty lehké, které vznikají v děloze z nedostatku kyslíku nebo živin se dnes považují za rizikový faktor rozvoje epilepsie hlavně u dětí.

Poranění mozku-všechny poranění mozku se po vyhojení stávají potencionálním zdrojem epileptických výbojů.

Cévní mozková příhoda – anamnéza cévní mozková příhoda je také rizikovým faktorem epilepsie.

Jiná onemocnění – záněty mozku, mozkových blan nebo AIDS taktéž provázejí epileptické záchvaty.

Jak vypadá záchvat epilepsie?

Protože mozek řídí všechny funkce organismu, může se i epileptický záchvat projevit postižením různých funkcí člověka. Obecně rozlišujeme dva druhy epileptických záchvatů a to záchvaty generalizované a záchvaty fokální.

Generalizované záchvaty postihují celou mozkovou kůru a proto obecně postihují člověka komplexně. Patří k nim záchvaty celotělových křečí, klonických (rytmické kontrakce svalů) nebo tonických (ztuhnutí svalů), případně smíšených tonicko-klonických. Dále známe záchvaty atonické (náhlá ztráta svalového tonu) a myoklonické (záškuby svalů). Speciálním druhem záchvatů generalizované formy epilepsie jsou takzvané absence, které necharakterizuje zapojení svalů. Provází jejich náhlý výpadek vykonávané činnosti a koukání do prázdna. Postihují zejména děti. Ty si takový záchvat nepamatují a po něm se normálně vrátí k předchozí činnosti, jakoby se nic nestalo.

Fokální epileptické záchvaty mohou vznikat kdekoliv v mozkové kůře. Podle toho je doprovázejí i symptomy. Pokud například začne záchvat v centru pro zrak, má člověk poruchy zrakové. V případě záchvatu v centru pro sluch, bývají symptomy ze strany sluchu. I fokální záchvaty se mohou rozvinout do generalizované formy a pak přecházejí do jedné z forem generalizovaných záchvatů.

Jak léčíme epilepsii?

Léčba epilepsie je v každém případě náročná. Jde obvykle o léčbu celoživotní, kdy se jen velmi málo nemocných lidí zlepší natolik, že mohou léčbu vysadit úplně. Vedle chemických léků na epilepsii existují i ​​přírodně přípravky, které dokáží zlepšit průběh onemocnění. Zde jsou:

Noni (Morinda citrifolia) – pomáhá zlepšovat mnoho symptomů, které vznikají při opakovaných záchvatech.

Rozchodnice růžová (Rhodiola rosea) – navozuje dobrou náladu a působí proti stresu tím, že zvyšuje vyplavování serotoninu.

Ginkgo Biloba – pomáhá správnému prokrvení orgánů a tedy i mozku.

Komplex vitaminů B a hořčík – zabraňují vzniku tonických křečí, podporují správnou funkci nervového systému.

více

Element VODA (ledviny)

Voda se dá přirovnat k zimě, kdy někteří živočichové přecházejí do režimu spánku, odpočinku a obnovení svých sil. V životě element vody představuje zrození a smrt, dále nám také umožňuje zanechat náš jedinečný odkaz lidstvu. Element vody je spojen s kolektivní inteligencí a DNA.

Jak se projevuje vyvážený prvek vody

 • chytrá, výřečná a vyhýbavá osoba
 • důkladně pozoruje sama sebe a má hluboké myšlenky
 • má klidnou energii, která uklidní všechny lidi ve blízkosti
 • mysl je jasná a přehledná
 • dokáže vytěžit maximum zkušeností z různých životních situací a tak je moudřejší, než je ve jeho letech obvyklé
 • je odolný a stálý jedinec
 • cení si své bezúhonnosti a nechce ohrozit své zásady

Jak se projevuje nerovnováha prvku voda

 • chytrost se změní na roztržitost
 • vyhýbavost přejde k izolaci
 • sebepozorování se obrátí k panickým obavám a fobiím
 • z odolnosti se rázem stane vyčerpanost

Fyzické a emocionální příznaky při nerovnováze elementu voda

V přírodní medicíně, stejně jako ve skutečnosti, nelze oddělit mysl od těla. Naše péče o ledviny ovlivňuje emoční stránku života a také naopak – vyřešíme-li své emoční problémy spojené s nerovnováhou elementu vody, můžeme léčit a posilovat naše ledviny.

Fyzické příznaky nerovnováhy vody

 • onemocnění ledvin, bolesti spodní části zad, oslabení a vyčerpání nadlevin
 • bolesti kolen a pat
 • zvonění v uších
 • předčasně šedivění vlasů, řídnutí a vypadávání vlasů
 • neplodnost, nedostatek sexuálního libida, hormonální nerovnováha
 • tmavé kruhy pod očima a otoky
 • chronické problémy s močovými cestami
 • snadné vyčerpání, potřeba povzbuzujících prostředků v odpoledních hodinách

Emocionální příznaky nerovnováhy vody

Strach, fobie, záchvaty paniky, úzkost

Jak uvést prvek voda do rovnováhy

Máme-li pocit, že prvek vodaa není ve správné rovnováze, uvědomte si spojitost energie našeho těla a mysli s výživou a celkovým životním stylem.

Podpořte tělo –  orgánem elementu voda jsou ledviny, k očistě a regeneraci ledvin je vhodná zima.

Trápí-li vás rozličné problémy spojené s nerovnováhou prvku voda, snažte se tento prvek usměrňovat.  Je-li i oslaben, posílit jeho pozici prvkem  kov. Je-li příliš silný, získat nad ním kontrolu skrze posílení ostatních prvků, přirozeně tlumící vliv má na něj dřevo, ovládací země.

více

Kalkulačka – pentagram 5 elementů/živlů

Pentagram 5 elementů

Pentagram 5 elementů

Oheň Země Kov Voda Dřevo

UPOZORNĚNÍ: Systém pěti prvků se řídí podle čínského kalendáře, který nezačíná 1.1. jako u nás, ale až 4.2. Lidé narození do 3.2. by proto měli zadat rok předcházející (při datumu narození 3. 2.1979 zadám do kalkulačky rok 1978)

 
více

celkem 579 článků na 58 stranách