Krevní skupina AB a karma – 1. typ Perfekcionalista

Rozdělení všech typů dle krevní skupiny: Cesty osudu otisklé v krevní skupiny

Perfekcionizmus je nezdravá snaha o dokonalost ve všem, až chorobné nepřijetí svých i cizích nedostatků. Takový člověk odsuzuje každého, kdo z jeho pohledu udělal něco jinak, ale sobě tyto chyby promíjí. Je to typ, jenž se dovede užírat, nemusí celou noc zamhouřit oka a bude přemýšlet o tom, že řekl něco nesprávně nebo že něco neudělal tak, jak měl. Tento člověk zapomíná, že nikdo z lidí není dokonalý, všichni mají právo na chyby a nemusí všechno dělat jen dobře.

Život takového člověka se tedy mění v každodenní dřinu. Ta začíná brzy ráno, kdy zoufale přebírá ve svém šatníku oblečení a přemýšlí, v čem bude vypadat nejlépe, ale se svým vzhledem stejně bude nespokojen, a dřina skončí v noci, kdy se stejným zoufalstvím rekapituluje  podrobnosti dne a trpí tím, že někdy udělal chybu nebo že se mu nedařilo. Tito lidé nejsou příjemní v komunikaci s jinými lidmi, protože jejich povýšenecké sklony ostatní spíše odrazuje. Především se pak tomuto jedinci velmi těžce žije se sebou samým, sám sobě nedává svobodu, neudílí si právo být sám sebou, být takovým, jakým skutečně je: tedy nedokonalým jako všichni ostatní lidé. Stále chce ze sebe udělat nějakou ideální mramorovou sochu a někdy tak doopravdy vypadá: je neživý, je jako z kamene.

V dětství byl tento člověk velmi přísně veden, byl neustále pod kontrolou, často mu všichni vnucovali, že se musí dobře chovat, dodržovat kázeň, jestliže chce, aby ho ostatní měli rádi. Celý život se neustále bojí, že ztratí lásku lidí ze svého okolí, pokud neudělá něco tak, jak oni chtějí, a vůbec si neuvědomuje, že skutečná láska na tom vůbec nezávisí.

Jak rozmotat klubíčko aneb úkoly pro člověka s krevní skupinou AB a typem Perfekcionista:

Tento typ má před sebou velmi důležitý karmický úkol – naučte se přijímat lidi takové, jací jsou, smiřte se s nedostatečností světa i se svou nedokonalostí. Vzpomeňte si na nějakou svojí chybu, kterou jste velmi intenzivně prožívali, a vnitřně se s ní vyrovnejte. Přiznejte si tuto skutečnost: ano, pochybil jsem, nejsem dokonalý a mám právo dělat chyby, svět se kvůli tomu nezboří, to znamená, že se nic strašného nestalo.

Pokud to potřebujete, prožijte tento okamžik ještě jednou, protrpte si jej, a pak se jej zbavte. Ale dopředu usilujte o odpuštění všech vlastních neúspěchů. Ani od ostatních lidí nečekejte, že budou dokonalí, a pak budete i méně zklamaní. Přestaňte si idealizovat lidi, vymýšlet si o nich, co vůbec neexistuje, a očekávat od nich to, co vám nemohou dát. Přijímejte je takové, jací opravdu jsou, nic nečekejte, a potom i jeden bezvýznamný dobrý jiného člověk vás mile překvapí a rozradostní.

Máte-li zájem o hlubší sebepoznání a porozumění své intuici můžete absolvovat on-line kurz Intuitivní mysl nebo si objednat individuální konzultaci/výklad svého energetického otisku. 

Zdroj článku: Krevní skupiny a karma, Natalia Bogdanova

www.PrirodniCestou.cz

 

Rubriky Krevní skupiny a karma | Napsat komentář

Napsat komentář