Tarotové poradenství

Výklad tarotových karet vám umožní objevit možnosti svého nitra, o kterých jste možná dosud ani nevěděli.  Odhalit se vám mohou nové směry a s nimi i nové naděje a schopnost vykročit do budoucnosti pevněji a s vědomím, že i když se věci jevily beznadějné, stále na nás čekají světlé dny, neboť po každé noci přichází ráno.

Ztrácí váš život směr a naději?

Tarot vám může pomoci srovnat si záležitosti svého života, pokud pociťujete existenční zmatení a z něj plynoucí úzkost, stísněnost, stres nebo depresi. Výklad však nepřichází s žádným vnějším lékem, nejde o zázračný rituál, po kterém vás přejdou všechny bolesti a zaplaví vás věčná vlna elánu. Výklad pouze pomocí pradávných – celému lidstvu společných – podvědomých vzorců, symbolů a příběhů osvětluje skutečnosti našeho života z úhlů, které našemu vědomí mohli být dosud utajeny. A toto uvědomění si je očistné, nikoli však spásné, neboť cesta k lepšímu životu tímto okamžikem začíná a my musíme být bdělí, abychom se znovu nepohroužili do stínu.

Tarot a mezilidské vztahy

Tarot může pomoci nalézt odpovědi a odhalit, co našim konkrétním vztahům chybí, nebo naopak přebývá. Umožní nalézt příčiny komplikací a napětí. Většina lidí je zvyklá vnímat realitu pouze z vlastního pohledu, který je však omezený, neboť je zatížený tím, co jsme zažili a naučili se na vlastní životní cestě. Toto „tunelové vidění” bývá příčinou pro různé opakující se problémy ve vztazích, jelikož neustále opakujeme tytéž vzorce chyb, aniž bychom chtěli, nebo si to uvědomovali. Opakovaně například vstupujeme do závislých vztahů, vztahů žárlivých či uzurpátorských založených na vlastnění druhé osoby, mnoho lidí si vybírá opakovaně stejné typy partnerů, přestože minulost dokázala (třeba i mnohokrát), že tento typ se pro danou osobu nehodí – a snaha setrvávat v takovém vztahu přináší frustrace a utrpení.

Nemoci a zdravotní potíže

Velkou důležitost a význam může mít tarotový výklad v souvislosti s nemocemi a různými zdravotními obtížemi, ať už se projevují na úrovni psychické nebo fyzické. Význam určitých onemocnění a problémů má vždy své jádro v konkrétním životním stylu, ale také ve způsobu uvažování, přistupování k vlastní minulosti, přítomnosti a budoucnosti, v pohledu na vlastní osobu, ale také na vnější realitu a lidi kolem nás.

Mysl je s tělem propojena složitými a na první pohled jen těžko rozpletitelnými a pochopitelnými vazbami. Jedna část ovlivňuje druhou, ale málokdy snadno rozeznatelným způsobem. Tarotový výklad napomáhá odhalit příčiny mnohých zdravotních obtíží. Nezabývá se pouze příznaky, ale skutečnou podstatou daného jevu. Díky tomu vás může navést k tomu, jak máte změnit svůj život, tak aby se to pozitivně projevilo na vašem zdraví.

Rubriky Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny.