Archiv rubriky: Podle ročních období

Jaro

Na jaře začíná život, ze semínek vyrůstají rostliny a stromy. Dle čínského celostního přístupu k životu k jaru náleží prvek dřevo (někdy se tento element překládá jako „strom”) a jde o rostoucí energii. Jaro je doba rozkvětu a růstu, čas plný energie a příslibů, jsou to také začátky směřující k budoucnosti a toužící dosahovat cílů, naplňovat svůj potenciál. Je to čas plný nadějí a tužeb. Svět se probouzí a my plánujeme, co všechno chceme zvládnout. Svou energii směřujeme ven.

Jarní element dřeva symbolizují v našem těle játra a žlučník, ze smyslů mu pak náleží zrak. Játra jsou zodpovědná za celou řadu tělesných funkcí. Produkují množství hormonů, vyrábí žluč, ovlivňují kvalitu krve, zajišťují detoxikaci organismu apod. Poruchy jater mohou mít proto velmi dalekosáhlé následky. Rozhodně se vyplatí o svá játra náležitě pečovat.

Podpořte svá játra a zvyšte tak svojí energii

Máte pocit, že nedokážete plně využít toho, co vám život nabízí? Uzavíráte se před radostnou životní energií, která nepronikne naši zatvrzelou slupkou. Lidé s oslabenými játry jsou neohební, přízemní a sevření minulostí.

Zregenerujte svá játra a osvěžte tak mysl novými idejemi, tužbami a vizemi. Zdravá játra vám pomohou roztáhnout křídla, vytříbí vaši představivost a navrátí ztracenou životní energii. Navíc i příroda regenerační procesy jater na jaře energií dřeva podpoří.detoxikace-jater

Na jaře je potřeba otevřít se slunci a novému zrodu. Je to čas, kdy si máme dát další šanci, odpustit si minulé nezdary, již se jimi nezabývat a snažit se vše, co se nám nepovedlo udělat znovu a lépe. Jaro nám dává sílu nelámat nad svým životem hůl.

Stravování v období jara

S přicházejícími teplejšími dny je na čase odlehčit svůj jídelníček, z nějž by měla zmizet příliš solena a kořeněná jídla a také co nejvíce omezit tepelné úpravy.

Dopřejte výživu svým játrům a ta se vám odmění vitalitou a energii k realizování vašich tužeb.

více

Zima

V pentagramu 5 živlů představuje prvek vody konec cyklu pěti elementů. Je ztotožňovaný se zimou, severem, nocí a také smrtí či přerodem. Je to doba latence, kdy svět odpočívá pod příkrovem sněhu a ledu a čeká na své znovuzrození v podobě jara. K zimě jsou na úrovni fyzického těla přiřazeny orgány: ledviny a močový měchýř.

více

Léto

Element ohně následuje v čínském cyklu pěti prvků po dřevu, z nějž vzniká. Třením dvou dřev se rodí jiskra a dřevo je také nezbytným palivem pro živení ohně. Ročním obdobím ohně je samozřejmě léto, denní dobou pak poledne a časné odpoledne, tedy doba, kdy je slunce nejvýš a je nejsilnější.

Léto jako čas nejbujnější vitality

Prvek ohně vnáší do života radost, vášeň, teplo, smích, světlo a sex. Je to impulzivní prvek řídící se city a divokými pudy. Oheň vzplál ze sálajících paprsků rozpálených letních dní a dává nám elán do života. Plně jsme nasáli energii, jíž nám poskytlo jako – a teď s ní můžeme hýřit. Energie léta pochopitelně směřuje ven, do světa.

Nedovolte plamenům, aby vás pohltily

Léto je optimistické a velice dravé. Je málo času zabývat se sám sebou, vážnými problémy a praktickými záležitostmi. Aktivity jsou v plném proudu, radosti, které dlouhé dny skýtají, jsou k nezastavení – a vše nepříjemné házíme v tuto chvíli za hlavu a odkládáme na bedra introvertně laděnému podzimu.

Léto a oheň jsou nezastavitelní cholerici, kteří v příliš silném žáru necítí mnoho odpovědnosti a už vůbec ne ohleduplnosti. Jsou taženi okamžitým potěšením. Oheň zajímá pouze to, co je teď anebo co bude velice brzy.

Vymkne li se oheň kontrole, může napáchat velké škody. Dokáže být agresivní a neukojitelný. Projevuje se obrovským libidem a člověk je příliš impulzivní. Je ovládán instinkty, vášněmi a city. Rozum nedokáže tyto výbuchy zvládat. Je třeba uhasit plameny kultivací prvku vody a nedovolit ohni, aby se rozrostl tak, že roztaví prvek kovu a chopí se moci, čímž se cyklus stane nerovnovážným.

Prožijte léto s harmonickým ohněm

Je-li náš prvek ohně v rovnováze a máme-li jej pod kontrolou, umožňuje nám plně využít možnosti letního období. Toto je skutečně čas, kdy bychom měli povolit své pevně utažené uzdy a dopřát si trochu zábavy a vzrušení, toho co máme rádi.

Tím, že léto prožijeme naplno, získáme elán do života, jehož dozvuk nás bude provázet i v nadcházejících chmurných dnech podzimu a pomůže nám přestát tíseň temné zimy. Léto je doba, kdy je třeba nahlížet doslova světlé stránky života. Nicméně v rámci našich možností. Nikoli na úkor budoucnosti. Utrhneme li se z řetězů, jsme bezohlední vůči vlastní budoucnosti – vůči zemi, kovu i vodě, na jejichž bedra naklademe vše, co jsme v létě odsunuli pro chvilková potěšení. Realita a rozum nás však dříve nebo později doženou.

Oslabený prvek ohně a nevyužitý potenciál léta

Je li prvek ohně slabý, obvykle převládne prvek kovu, který je trudnomyslný, zádumčivý a náleží k podzimu. Vládne li v létě, působí nepatřičně a nevyužívá zdrojů. Zatímco jaro a léto jsou období, kdy nám je energie dávána zvenčí – a také by měla být ven přiměřeně vypouštěna – podzim a zima jsou chvíle, kdy bereme energii zevnitř, ze zásob a také ji dovnitř směřujeme.

Nedokáže li se člověk v létě otevřít slunci a teplu a energiím, které nám dodávají, je prost elánu a radosti do života, je v útlumu v době, kdy má být na vrcholu sil. Promarněné léto s sebou přinese dlouhý a úmorný podzim a zimu. Člověk mnohem snáze propadne melancholickým stavům, jestliže si v sobě neuschoval pár paprsků slunce, které by ho provázely šerými dny.

Stravování v období léta

V parných letních dnech nám příroda dává vše, co si můžeme přát, ze slunce čerpáme potřebnou sílu a příliš navíc toho nepotřebujeme. Tomu by také mělo odpovídat letní stravování. V této době je čas věnovat se více než jindy přítomným okamžikům. Proto si i ve stravě bereme jen tolik, kolik je nezbytné.

Na léto je třeba omezit těžké a vysušující úpravy potravin jako pečení a smažení. Nepotřebujeme se zahřívat těžšími jídly ani ještě nepřišel čas shromažďovat zásoby na zimu. Omezujeme tedy i tučné potraviny, co nejméně solíme a vybíráme si sezónní plodiny, ovoce a zeleninu.

Vhodné jsou saláty a také červené potraviny (červená paprika, víno, třešně…), neboť barvou ohně a léta je červená. Z chutí zas k létu náleží hořká, která může sílu ohně povzbudit, máme li jí málo. Přemíra hořké chuti je však nežádoucí, neboť vede k nešvarům spojeným s přebujelým ohněm a může se projevit až žaludečními vředy. Snad není třeba zdůrazňovat, že v létě je více než jindy zásadní pitný režim.

více

Pozdní léto-začínající podzim

Země je elementem představujícím střed celého pětifázového cyklu a jejím obdobím je čas známý jako babí léto – tedy pozdní jaro a začínající podzim. Denní dobou tohoto prvku je pak pozdní odpoledne, kdy zpočátku je slunce ještě silné, ale ke konci se již kloní k obzoru, avšak ještě nepřináší tmu.

Pozdní léto jako doba sklízení toho, co jsme zaseli

Doba končícího léta je pro element země příznačná, neboť symbolizuje plodnost a hojnost. I v lidském životě je tomu tak, neboť se zemí se pojí dospělost, a to je čas, kdy bychom měli plně využívat zkušeností, znalostí a dovedností, na jejichž zvládnutí jsme se celé mládí připravovali. V pozdějším období je pak třeba začít se zaopatřovat na stáří.

Zemití, anebo přízemní?

Země je prvek odpovědnosti a pracovitosti. Zemědělci musí v době začínajícího podzimu, v čase sklizně, tvrdě pracovat na poli, aby obstarali obživu pro své rodiny na podzim a na zimu. Země je nejvíce praktický prvek. Svět poznává skrze rozum a smysly. Je to kovaný realista.

Lidé se v čase pozdního léta musejí začít také vracet na zem. Měli čas nechat se trochu unést vášnivým prvkem ohně, ale nyní musí myslet na věci praktické, musí se dokázat vrátit do své společenské role a přijmout plnou odpovědnost za sebe i za ty, kteří jsou na nich závislí. Dovolené a letní radosti končí. Jak se nachyluje podzim, dochází typicky u lidí k poklesu zájmu o různé volnočasové aktivity a k pohroužení se do povinností.

Tak jako je léto a mládí plné večírků a radostí a stáří je čas přemýšlení, je dospělost neodmyslitelně spjatá s prací a starostí o rodinu a blízké.

Nenechte se však příliš strhnout krátícími se dny a žloutnoucím listím. Pokud země převáží nad ostatními prvky, stává se člověk nadmíru přízemním a materialistickým nudným patronem. Může se také stát, že se člověk přespříliš pohrouží do obav a starostí o hmotné bytí. Je zatížen myšlenkami na to, jak obstarat sebe a svou rodinu. Dopadá na něj úzkost a nadává si za to, že v létě něco ze svých povinností zanedbal.

Je potřeba udržet v sobě i v tomto období trochu svěžesti jara, která nám dává energii hledět do optimistické budoucnosti a motivuje nás pro ni pracovat a usilovat o ni nejen z nezbytné povinnosti, ale také pro radost, pro to, že se těšíme, co zítřek přinese.

Doba zralosti s vyváženým prvkem země

Babí léto je krásné období, kdy je k nám příroda nesmírně štědrá. V tuto dobu nás nejvíce zajišťuje a chrání, je naší pevnou půdou. Člověk s kultivovaným prvkem země je ochráncem a pevným bodem, o nějž se mohou ostatní opřít, tak jako je sklizeň časem, ke kterému všichni, kdož jsou závislí na plodech země, upínají své naděje.

Co když je element země slabý?

Babí léto může být obdobím velkých duševních rozporů. Není li v nás dostatečně silný prvek země, aby nám poskytl pevnou půdu pod nohama, můžeme se začít utápět v močálech. Začínáme trpět odcházejícím létem a nedokážeme se smířit s tím, co nás čeká. Člověk s oslabenou zemí je i v dospělosti nedospělým. Nedokáže přijmout své povinnosti, je nezodpovědný a nedokáže se postarat o to, o co je třeba. Příliš se mu zalíbila volnost a nevázanost ohně a léta a zasněnost dřeva a jara.

Stravování pro pozdní léto

Cítíme li v období babího léta emocionální nestabilitu nebo fyzické neduhy, je vhodné zkontrolovat a vylepšit svůj jídelníček. Pro element země je typická sladká chuť. Do jídelníčku zařazujeme potraviny, jako jsou jablka a hrušky, dýně, rýže, kukuřice, med, ořechy, hrách, sladké brambory, oves, žito, mrkev, rozinky, meruňky.

Pomalu je také načase zvýšit zastoupení živočišných tuků a bílkovin. V tomto období jsou vhodnou volbou sýry a mléko nebo smetana. Nejvhodnější tepelnou úpravou pro pozdní léto je potom krátké vaření.

více

Podzim

Podzim je obdobím příprav na dlouhou a náročnou zimu. Sluníčko postupně ztrácí svojí sílu, dny se stále více zkracují. Pomalu ale jistě převládá chlad a tma. Doba změn je vždy zkouškou odolnosti organismu – po psychické i fyzické stránce. Podle pentagramu 5 živlů spadá podzim k prvku kov a sami zjistíte, že s tímto živlem není spojen náhodou..

Symbolika podzimu

 

Podzim nám mnohem více než kterékoli jiné roční období ukazuje důležitost umět vzdát se toho, co jsme nějakým způsobem měli, prožívali, vlastnili. Stejně jako listy spadlé na zem obohacují půdu pro další úrodu v novém roce, tak bychom i měli být schopni vzdát se všeho, co již nejsme schopni využít a vytvořit tak prostor pro nové zkušenosti.

Podzim symbolizuje schopnost roztřídit důležité od nedůležitého, sílu a ochotu vzdát se nepotřebného.

Jak podpořit na podzim své zdraví

 

Podzim je ideální dobou pro regeneraci orgánů elementu kovu, kterými jsou tlusté střevo a plíce.

Právě zdraví a správná funkce těchto orgánů úzce souvisí s nemoci, které se na podzim vyskytují nejčastěji – patří sem všechny dýchací potíže, zahlenění, rýma, kašel, nachlazení.

Dnes již není tajemstvím, že tlusté střevo odpovídá za sílu našeho imunitního systému zásadním způsobem a čím je tlusté střevo zdravější a čistší, tím odolnější imunitu máme.

Pro očistu tlustého střeva a detoxikaci plic je podzim tím nejvhodnějším obdobím.

Podzimní emoce

 

Více než v kterémkoli jiném ročním období se na podzim můžeme setkat s pochmurnou náladou, nostalgií, pocity sklíčenosti a obavy z budoucnosti.

Stejně jako psychika dokáže významně ovlivnit naše fyzické tělo, tak i náš fyzický stav ovlivňuje současně i naší psychiku. Zdravé plíce a střeva nám tak napomohou vyrovnat se snáze s životními změnami – ať těmi, které nastávají na podzim změnou ročních období nebo životními vzestupy a pády.

Pro získání pozitivnějšího pohledu na podzimní svět je vhodné v sobě také podpořit element ohně, který nám přináší do života radost a optimismus.

Podzimní tipy

  • Provětrejte své skříně, zásuvky, vyřaďte z nich vše, co už nepotřebujete a pošlete dál do oběhu
  • Zamyslete se nad našimi vlastními postoji, vzorci chování, myšlenkami, projekty… Přinášejí vám do života něco pozitivního nebo je čas se jich vzdát?
  • Máte nevyřešené vztahy nebo jiné dlouhodobé problémy? Zkuste je vyřešit právě nyní a nehromaďte je v sobě.
  • Zhluboka se nadechněte podzimního svěžího vzduchu a užívejte naplno slábnoucích paprsků
více