Éterické oleje a jemnohmotné energie versus realita všedních dnů

O úzkém propojení lidí a rostlin jsem již psala v článku Rostliny jako osobní průvodci životem. Rostliny mohou nejen dodat léčivé látky našemu tělu či uklidnit naše emoce, mohou nám také předávat informace, které nám pomohou při řešení nejrůznějších životních situací. Rostliny nám mohou pomoci při sebepoznávání, vnímání svých myšlenkových vzorců a emočních otisků a mohou nám pomoci vnímat své vnitřní vedení – svojí intuici. Mohou nám pomoci uvádět fyzické, mentální a emoční tělo i celý náš život do rovnováhy. Mohou být naší oporou při rozhodování i při všech fázích realizace nějakého našeho záměru. Propojení s rostlinami se může naše vnímání rozšířit za hranice naší mysli, propojit se s naší intuicí, kde se otevíráme světelné rezonanci a jemnohmotným energiím. Rostliny zároveň pomáhají udržet se “nohama na zemi” a harmonicky propojit to “nahoře” s tím “dole” a opačně.

Pro spojení s rostlinami není dokonce ani zapotřebí být s rostlinou v přímém kontaktu – v žádné fyzické podobě. Základem je ochota a schopnost vnímat její světlo. Ale jelikož žijeme ve fyzickém světě, je přirozené, když s rostlinami v různých formách jsme, když se jimi obklopujeme nebo s nimi pracujeme – když jsou součástí našeho jídelníčku, pijeme bylinný čaj, procházíme se v přírodě, éterickým olejem se masírujeme nebo se na chvíli zastavíme, ztišíme…  Fyzická podoba rostliny pro propojení s ní sice není nutností, pravděpodobně se však do ní zamilujete a budete chtít být v blízkosti rostlin v různých formách.

S rostlinami se můžeme propojit různými způsoby a přes jejich různé formy. Nevěřte, že jedna forma rostliny je lepší než jiná, otevřete spíše stavidla své mysli a nechte se vést svojí intuicí. Já osobně se kromě přímého kontaktu v přírodě velmi ráda propojuji s rostlinami skrze éterické oleje – buď přes čisté éterické oleje nebo v kombinaci s oleji rostlinnými. Miluji také stromy a dřevo, které s éterickými oleji tvoří úžasně harmonické spojení. To samé cítím také ve spojení éterických olejů s krystaly. Éterické oleje je ale možné propojit v podstatě s čímkoli.

Rostliny nám obecně dokáží tříbit naše jemnohmotného vnímání. U éterických olejů je to zejména skrz náš čich. Rodíme se s vysoce rozvinutou schopností čichu. Děti rozeznají svojí matku velmi záhy po porodu podle její specifické vůně a dokáží dle ní i „vycítit“ emocionální rozpoložení. Čich je hlavním smyslem, kterým si v raném dětství aktivujeme či léčíme tzv. emoční otisky z dřívějších vlivů, protože právě náš čich nás přímo propojuje s naším limbickým systémem. Naše schopnost vnímat a rozlišovat vůně často postupně ztrácí na intenzitě, což  souvisí také s tím, jak se nevědomě odkláníme od jemnohmotného vnímání a slábne naše otevřenost „cítit“ – nejen různá aroma ;-)

O vysoké hodnotě a mnohaúrovňového vlivu éterických olejů se ví již tisíce let. Dodnes neznáme všechny důvody, proč rostliny vlastně éterické oleje vytváří. Mezi ty známé patří například to, že se jedná o ochranu rostlin před mikroby, plísněmi atd., jednu z prevencí proti dehydrataci, základ pro samoregenerační schopnosti či vytváření energetických rezerv. Díky éterickým olejů rostliny také lákají pro sebe ty prvé opylovače. I vědci přiznávají, že všechny „funkce“ a šíře možností éterických olejů pro samotnou rostlinu nejsou zatím objeveny a objasněny, důvodem jsou také právě zmíněné světelné – éterické – informace v nich obsažené.

Jak jsem psala na začátku – vnímání jemnohmotných energií skrze intuici nemá být útěk do nadpozemsky lehkého éteru, ale naopak záměr je spolu s jemnohmotnými energiemi utvářet svůj “fyzický” život, s jejich pomocí řešit situace a témata “všedních” dnů. Je to jako dýchání, které je harmonickým tancem v dávání a přijímání, v pasivitě a aktivitě, v uvnitř a vně.. Éterické oleje nám mohou pomoci rezonovat se světlem v nás, s naším srdcem a tím nás vedou ke změnám v našich “skutečných” životech. Éterické oleje mohu zesílit hlas našeho srdce – zesílit jeho vibrace a čím více námi prostupují na “éterické” úrovni, tím více se projevují také na té fyzické ♥

 

 

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Aromaterapie | 1 komentář

1 komentář u Éterické oleje a jemnohmotné energie versus realita všedních dnů

Napsat komentář