Pozdní léto-začínající podzim

Země je elementem představujícím střed celého pětifázového cyklu a jejím obdobím je čas známý jako babí léto – tedy pozdní jaro a začínající podzim. Denní dobou tohoto prvku je pak pozdní odpoledne, kdy zpočátku je slunce ještě silné, ale ke konci se již kloní k obzoru, avšak ještě nepřináší tmu.

Pozdní léto jako doba sklízení toho, co jsme zaseli

Doba končícího léta je pro element země příznačná, neboť symbolizuje plodnost a hojnost. I v lidském životě je tomu tak, neboť se zemí se pojí dospělost, a to je čas, kdy bychom měli plně využívat zkušeností, znalostí a dovedností, na jejichž zvládnutí jsme se celé mládí připravovali. V pozdějším období je pak třeba začít se zaopatřovat na stáří.

Zemití, anebo přízemní?

Země je prvek odpovědnosti a pracovitosti. Zemědělci musí v době začínajícího podzimu, v čase sklizně, tvrdě pracovat na poli, aby obstarali obživu pro své rodiny na podzim a na zimu. Země je nejvíce praktický prvek. Svět poznává skrze rozum a smysly. Je to kovaný realista.

Lidé se v čase pozdního léta musejí začít také vracet na zem. Měli čas nechat se trochu unést vášnivým prvkem ohně, ale nyní musí myslet na věci praktické, musí se dokázat vrátit do své společenské role a přijmout plnou odpovědnost za sebe i za ty, kteří jsou na nich závislí. Dovolené a letní radosti končí. Jak se nachyluje podzim, dochází typicky u lidí k poklesu zájmu o různé volnočasové aktivity a k pohroužení se do povinností.

Tak jako je léto a mládí plné večírků a radostí a stáří je čas přemýšlení, je dospělost neodmyslitelně spjatá s prací a starostí o rodinu a blízké.

Nenechte se však příliš strhnout krátícími se dny a žloutnoucím listím. Pokud země převáží nad ostatními prvky, stává se člověk nadmíru přízemním a materialistickým nudným patronem. Může se také stát, že se člověk přespříliš pohrouží do obav a starostí o hmotné bytí. Je zatížen myšlenkami na to, jak obstarat sebe a svou rodinu. Dopadá na něj úzkost a nadává si za to, že v létě něco ze svých povinností zanedbal.

Je potřeba udržet v sobě i v tomto období trochu svěžesti jara, která nám dává energii hledět do optimistické budoucnosti a motivuje nás pro ni pracovat a usilovat o ni nejen z nezbytné povinnosti, ale také pro radost, pro to, že se těšíme, co zítřek přinese.

Doba zralosti s vyváženým prvkem země

Babí léto je krásné období, kdy je k nám příroda nesmírně štědrá. V tuto dobu nás nejvíce zajišťuje a chrání, je naší pevnou půdou. Člověk s kultivovaným prvkem země je ochráncem a pevným bodem, o nějž se mohou ostatní opřít, tak jako je sklizeň časem, ke kterému všichni, kdož jsou závislí na plodech země, upínají své naděje.

Co když je element země slabý?

Babí léto může být obdobím velkých duševních rozporů. Není li v nás dostatečně silný prvek země, aby nám poskytl pevnou půdu pod nohama, můžeme se začít utápět v močálech. Začínáme trpět odcházejícím létem a nedokážeme se smířit s tím, co nás čeká. Člověk s oslabenou zemí je i v dospělosti nedospělým. Nedokáže přijmout své povinnosti, je nezodpovědný a nedokáže se postarat o to, o co je třeba. Příliš se mu zalíbila volnost a nevázanost ohně a léta a zasněnost dřeva a jara.

Stravování pro pozdní léto

Cítíme li v období babího léta emocionální nestabilitu nebo fyzické neduhy, je vhodné zkontrolovat a vylepšit svůj jídelníček. Pro element země je typická sladká chuť. Do jídelníčku zařazujeme potraviny, jako jsou jablka a hrušky, dýně, rýže, kukuřice, med, ořechy, hrách, sladké brambory, oves, žito, mrkev, rozinky, meruňky.

Pomalu je také načase zvýšit zastoupení živočišných tuků a bílkovin. V tomto období jsou vhodnou volbou sýry a mléko nebo smetana. Nejvhodnější tepelnou úpravou pro pozdní léto je potom krátké vaření.

Rubriky 5 elementů a zdraví, Podle ročních období | Komentáře nejsou povoleny.