Archiv rubriky: 5 elementů a zdraví

Zdraví v mapě – játra, žlučník

jatra-zlucnik

 

více

Jaro

Na jaře začíná život, ze semínek vyrůstají rostliny a stromy. Dle čínského celostního přístupu k životu k jaru náleží prvek dřevo (někdy se tento element překládá jako „strom”) a jde o rostoucí energii. Jaro je doba rozkvětu a růstu, čas plný energie a příslibů, jsou to také začátky směřující k budoucnosti a toužící dosahovat cílů, naplňovat svůj potenciál. Je to čas plný nadějí a tužeb. Svět se probouzí a my plánujeme, co všechno chceme zvládnout. Svou energii směřujeme ven.

Jarní element dřeva symbolizují v našem těle játra a žlučník, ze smyslů mu pak náleží zrak. Játra jsou zodpovědná za celou řadu tělesných funkcí. Produkují množství hormonů, vyrábí žluč, ovlivňují kvalitu krve, zajišťují detoxikaci organismu apod. Poruchy jater mohou mít proto velmi dalekosáhlé následky. Rozhodně se vyplatí o svá játra náležitě pečovat.

Podpořte svá játra a zvyšte tak svojí energii

Máte pocit, že nedokážete plně využít toho, co vám život nabízí? Uzavíráte se před radostnou životní energií, která nepronikne naši zatvrzelou slupkou. Lidé s oslabenými játry jsou neohební, přízemní a sevření minulostí.

Zregenerujte svá játra a osvěžte tak mysl novými idejemi, tužbami a vizemi. Zdravá játra vám pomohou roztáhnout křídla, vytříbí vaši představivost a navrátí ztracenou životní energii. Navíc i příroda regenerační procesy jater na jaře energií dřeva podpoří.detoxikace-jater

Na jaře je potřeba otevřít se slunci a novému zrodu. Je to čas, kdy si máme dát další šanci, odpustit si minulé nezdary, již se jimi nezabývat a snažit se vše, co se nám nepovedlo udělat znovu a lépe. Jaro nám dává sílu nelámat nad svým životem hůl.

Stravování v období jara

S přicházejícími teplejšími dny je na čase odlehčit svůj jídelníček, z nějž by měla zmizet příliš solena a kořeněná jídla a také co nejvíce omezit tepelné úpravy.

Dopřejte výživu svým játrům a ta se vám odmění vitalitou a energii k realizování vašich tužeb.

více

Element DŘEVO (játra, žlučník)

Element dřeva zastupuje naše játra a je symbolem pro jaro. V našem životě tato energie umožňuje růst, změny a rozmach.

Jak se projevuje vyvážený prvek dřevo

 • velmi jistá osoba, které snadno hledá motivaci
 • umíte si představit sám sebe v budoucnosti a máte velký přehled.
 • své vize podporujete strategickými plány,
 • navíc jste odvážný a vynalézavý při provádění změn.
 • máte rád výzvy, jste ambiciózní a konkurenceschopný

Jak se projevuje nerovnováha prvku dřevo

 • je blokována snaha se plně prosadit a vyjádřit
 • sebevědomí přerůstá v tyranii
 • motivace se mění na konfrontaci
 • z plánování se stává lehkomyslná impulzivnost
 • odvaha se mění na agresi
 • ambice se obracejí směrem k aroganci

Fyzické a emocionální příznaky při nerovnováze elementu dřevo

V přírodní medicíně, stejně jako ve skutečnosti, nelze oddělit mysl od těla. Od vaší péče o játra a žlučník se odvíjí emoční stránka vašeho života. Také naopak – zharmonizováním emocionální nerovnováhy spojené s elementem kovu harmonizuje i své vnitřní orgány.

Fyzické příznaky nerovnováhy dřeva

 • deprese, bolesti hlavy, migrény,
 • hormonální nerovnováha(PMS),
 • bolest žeber, bolesti kloubů, artritida,
 • vysoký krevní tlak,
 • nedostatečná vlhkost očí, přehnané slzení, šeroslepost,
 • bolest v oblasti sdružených kanálků

Emocionální příznaky nerovnováhy dřeva:

 • hněv, frustrace, emoční nestálost

Jak uvést prvek dřeva do rovnováhy

Máme-li pocit, že prvek dřeva není ve správné rovnováze, uvědomte si spojitost energie našeho těla a mysli s výživou a celkovým životním stylem.

Podpořte tělo – Jelikož orgánem elementu dřeva jsou játra a žlučník, minimálně na jaře si dopřejte detoxikaci jater a žlučníku. Odlehčíte tak nejen těmto, ale významně tím posílíte své celkové zdraví. To se samozřejmě odrazí i na duševní rovnováze. Kromě cílené detoxikace byste měli neustále dbát na to, abyste svá játra nepřetěžovali nevhodnou stravou a životosprávou obecně.

Trápí-li vás rozličné problémy spojené s nerovnováhou prvku dřevo, snažte se tento prvek usměrňovat.  Je-li i oslaben, posílit jeho pozici prvkem voda. Je-li příliš silný, získat nad ním kontrolu skrze posílení ostatních prvků, přirozeně tlumící vliv má na něj oheň, ovládací kov.

více

Element KOV (plíce, tlusté střevo)

Element kovu je především o zdokonalování a sebeúctě. Kov se dá přirovnat ke konci podzimu, kdy listí začíná padat na zem, kde se následně recykluje na bohatý humus. V životě člověka je toto přirovnáno k moci elementu, který umožňuje, zbavit se všeho, co je nepotřebné a ukládat pouze to potřebné „na zimu“.

Jak se projevuje vyvážený prvek kov

 • Poctivý, spravedlivý, férový a čestný člověk
 • Ve vztazích spíše odtažitý, ale druzí vědí, na čem jsou.
 • Ve svém životě nemá prostor pro nepořádek a konflikty
 • Preferujete řád a sebeovládání.
 • V oblasti, o kterou se zajímá je obvykle odborníkem a snaží se co nejvíce přiblížit dokonalost
 • Je schopný logicky myslet a jednat metodicky.

Jak se projevuje nerovnováha prvku kov

 • Bezúhonnost se změní na pokrytectví
 • Řád se změní na tvrdost
 • Logika se změní v pochybnosti
 • Snaha o dokonalost vede ke zklamání.

Fyzické a emocionální příznaky při nerovnováze elementu kov

V přírodní medicíně, stejně jako ve skutečnosti, nelze oddělit mysl od těla. Od vaší péče o plíce a tlusté střevo se odvíjí emoční stránka vašeho života. Také naopak – zharmonizováním emocionální nerovnováhy spojené s elementem kovu posilujete i své vnitřní orgány.

Emocionální příznaky nerovnováhy kovu:

 • Smutek
 • Nevyřešené ztráty a zklamání
 • Nízké sebevědomí
 • Ztráta osobních(morálních) hranic
 • Chorobná posedlost
 • Perfekcionismus
 • Sebeospravedlňování
 • Předsudky
 • Problémy s autoritami
 • Intimní problémy
 • Fanatické náboženství

Fyzické příznaky nerovnováhy kovu

 • Plicní poruchy
 • Kožní problémy
 • Problémy s tlustým střevem
 • Zácpa nebo naopak průjem
 • Oslabení imunity

Jak zharmonizovat svůj ohnivý prvek

Máme-li pocit, že váš element kovu není ve správné rovnováze, uvědomte si spojitost energie našeho těla a mysli s výživou a celkovým životním stylem.

Podpořte tělo – dopřejte tělu odlehčení, zaměřte se na očistu plic a detoxikaci tlustého střeva.

Když je elementu kov nadbytek a ovlivňuje vás příliš,  přirozeně jej utlumí prvek voda, nejsilněji oheň. Naopak jeho energii podpoříte posílením prvku země.

 

více

Element OHEŇ (srdce)

V pentagramu pěti živlů/prvků je oheň ve druhé fázi cyklu. Ohnivý element je hlavně o lásce a radosti. Oheň je symbolem pro léto, kdy jsou stromy plné ovoce a rostliny hojně kvetou. Ve vašem životě tato síla umožňuje, aby Vaše sny a cíle došly naplnění.

Jak se projevuje vyvážený prvek ohně

 • Jste zábavný a plný života
 • Máte velký smysl pro humor a snadno se rozesmějete
 • Jste dobří v rozhovorech o lásce a sebejistí, máte-li mluvit na veřejnosti.
 • Jste optimistický a velkorysý.
 • Snadno si děláte přátele, hlavně kvůli Vašemu speciálnímu charismatu a přitažlivosti.
 • Jste rozený prodejce / obchodní zástupce (právě kvůli vašemu charismatu a přesvědčivosti)

Jak se projevuje nerovnováha prvku ohně

 • Zábava se mění v křeč
 • Humor se stává útočným
 • Konverzace se mění na sebestředné blábolení
 • Velkorysost se stává sobectvím
 • Charisma se stáčí ke svádění.

V přírodní medicíně, stejně jako ve skutečnosti,nelze oddělit mysl od těla. Od vaší péče o srdce se odvíjí emoční stránka vašeho života. Také naopak – zharmonizováním emocionální nerovnováhy spojené s elementem ohně posilujete i své srdce.

Fyzické a emocionální příznaky při nerovnováze elementu ohně

 • Nervozita při smíchu a mluvení, nevhodný smích
 • Neschopnost – obava milovat
 • Nedostatek emocionální pohody
 • Touha po psychotropních látkách
 • Časté obraty mezi chladností / vřelostí v citové stránce
 • Nadměrná sexuální aktivita
 • Srdeční choroby, bušení srdce, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
 • Nespavost, pocity hrůzy, živé sny
 • Vřídky v ústech, vředy na jazyku
 • Koktání

Jak zharmonizovat svůj ohnivý prvek

Máme-li pocit, že plameny našeho ohně nejsou ve správné rovnováze, uvědomte si spojitost energie našeho těla a mysli s výživou a celkovým životním stylem.

Podpořte tělo – dopřejte tělu odlehčení, věnujte čas očistě střev zajistěte dostatečný přísun živin pro vaše srdce, podporu cévnímu systému. Nezapomínejte na sport.

Zaměřte se na psychiku – pokuste se více radovat ze života – i z “obyčejných” věcí a zdánlivě maličkostí. Dopřávejte si drobné radosti a naučte se je skutečně vychutnávat. Odvažte se více otevřít svým citům..

A co když je oheň nezvladatelný a jeho síla roste? V čínské filozofii se praví, že oheň nejrychleji uhasí voda. Snažte se také posílit svůj element země, který přirozeně tlumí prvek ohně.

 

více

Element ZEMĚ (slezina, žaludek)

Element země je založen na podstatě být uzemněn a připojen. Země je symbolem babího léta, kdy dorazí bohatá letní sklizeň, která nás vyživuje. Element země Vám umožňuje cítit bohatství, výživu a oplývat vším potřebným.

Jak se projevuje vyvážený prvek země

 • Má dar empatie vůči problémům a životním situacím lidí ve svém okolí
 • Má dobré dispozice pro mezilidské vztahy – jste na lidi milý a to Vás dělá velmi populární
 • Je trpělivým posluchačem, dokonce i lidé, se kterými jste v kontaktu poprvé z Vás mají dobrý pocit a Vaše společnost jim je příjemná
 • Má dar snadno tvořit sociální kontakty a spojovat (například svou rodinu více dohromady)
 • Je výborný zprostředkovatel při zlepšování mezilidských vztahů
 • Rád vaří a pečuje o svou rodinu.

Jak se projevuje nerovnováha prvku země

 • Péče se změní na vměšování se do cizích záležitostí
 • Empatie se změní na vytváření tlaku na určitou osobu
 • Milá povaha se změní na citovou vázanost až závislost
 • Usnadnění situace jiných se změní na sebeobětování.

V přírodní medicíně, stejně jako ve skutečnosti,nelze oddělit mysl od těla. Od vaší péče o slezinu a žaludek se odvíjí emoční stránka vašeho života. Také naopak – zharmonizováním emocionální nerovnováhy spojené s elementem země posilujete i slezinu se žaludkem

Fyzické a emocionální příznaky při nerovnováze elementu země

 • Přehnané mateřské pudy
 • Přehnaná pozornost, přehnané obavy,
 • Mučednictví a sebeobětování
 • Podlézavost
 • Vnitřní rozpolcenost, nedostatek soucitu
 • Poruchy příjmu potravy
 • Touha po sladkém, přejídání se, zvýšení tělesné hmotnosti
 • Nevolnost
 • Cukrovka, hypoglykémie
 • Svalová slabost, žaludeční problémy
 • Bolest nebo znecitlivění sdružených kanálků.

Jak zharmonizovat svůj zemský prvek

Máme-li pocit, že prvek země není ve správné rovnováze, uvědomte si spojitost energie našeho těla a mysli s výživou a celkovým životním stylem.

Podpořte tělo – Jelikož orgánem země je žaludek a slezina, vyplatí se vám pravidelná detoxikace organismu, díky níž těmto orgánům odlehčíte a posílíte jeho zdraví, což se odrazí nejen v lepším fyzickém zdraví, ale i na duševní rovnováze. Kromě občasné detoxikace byste měli neustále dbát na to, abyste své orgány nepřetěžovali nadměrnou a nevhodnou stravou a životosprávou obecně.

Zaměřte se na psychiku – pokuste se více myslet sami na sebe a zároveň respektovat druhé, nechtějte je ovládat a dovolte jim i sobě být svobodní a zodpovědní lidé.

A co když je oheň nezvladatelný a jeho síla roste? V čínské filozofii se praví, že oheň nejrychleji uhasí voda. Snažte se také posílit svůj element země, který přirozeně tlumí prvek ohně.

Trápí-li vás rozličné problémy spojené s nerovnováhou zemského prvku, snažte se tento prvek usměrňovat.  Je-li i oslaben, posílit jeho pozici prvkem ohně. Je-li příliš silný, získat nad ním kontrolu skrze posílení ostatních prvků, přirozeně tlumící vliv má na něj kov, ovládací dřevo.

více

Oheň (srdce a tenké střevo) – nemoci a zdravotní potíže

Oheň je zosobněním slunce, léta, radosti a tepla. Pod vládu tohoto elementu spadá v našem těle srdce a tenké střevo. Oheň je však také zodpovědný za termoregulační funkci. Ze všech prvků se právě tento řídí emocemi, vášněmi a vzruchy a smyslem jemu náležícím je řeč, neboť staří Číňané věřili, že emoce sídlí v srdci a jejich vnějším projevem je právě řeč, jenž má v tomto orgánu svůj původ.

Fyzické projevy nerovnováhy na úrovni srdce a tenkého střeva

Silný a harmonický oheň zajišťuje naši vitalitu a elán –  schopnost mít radost ze života a cítit se plni energie. Není li tento prvek v rovnováze s ostatními, mohou se objevit fyzické potíže nejen na úrovni tenkého střeva a srdce, ale také v nesčetných souvisejících oblastech.

Srdce je orgán odpovědný za pumpování krve do celého těla, problém s ohnivým elementem se může ukázat v podobě:

 • Poruch krevního tlaku
 • Nespavosti
 • Pocení a návalů horka
 • Zarudlý obličej
 • Nepravidelnost tepu (zrychlený nebo zpomalený tep, arytmie)
 • Poruchy termoregulace
 • Blokády páteře voblasti hrudi
 • Bušení srdce
 • Neklid

V případě, že je element ohně výrazně oslaben může se projevovat nízkým tlakem, zpomaleným tepem, špatným prokrvováním končetin, modráním nehtů a rtů. Také se dostavuje vyčerpanost, ztráta energie a únava, sinalý obličej.

S tenkým střevem se pak mohou pojit problémy s trávením. Při přílišném působení ohnivého prvku, který vysušuje, je to zejména zácpa. Naopak, je li oheň slabý, je člověk spíše ohrožen průjmy.

Nerovnováha ohně na fyzické úrovni

Prvek ohně má své místo samozřejmě také v naší psychické stránce, i zde plní své úkoly, a neplní li je, jak má – projeví se to. Nedostatečná funkce prvku ohně se dá rozpoznat podle následujících emocionálních obtíží:

 • Ztráta chuti do života
 • Neschopnost pociťovat radost a zaujetí přítomným okamžikem
 • Chladnost vcitech
 • Potíže vsexuální oblasti, frigidita
 • Sklony kdepresi
 • Potíže sřečí

Naopak přebujelý prvek ohně může způsobovat následující potíže:

 • Agrese
 • Impulzivita
 • Nadměrné libido
 • Neklid, hysterie, nespavost
 • Přebytky energie, hyperaktivita
 • Nezodpovědnost, neschopnost emoce kontrolovat rozumem
 • Sebestředné vystupování
 • Přehnaná extroverze až excentrismus
 • Překotná hlasitá řeč

Jak pomoci ohni k rovnováze

Ohnivému elementu škodí pohodlný život bez fyzického pohybu, také není nijak vhodná nadměrná konzumace jídla – tento prvek se pojí s létem, kdy je potřeba přísunu potravin nejnižší v celém roce. Oheň má rád hořkou chuť, jeho rovnováhu podporuje zelenina, saláty, kukuřice, pohanka, šalotka, luštěniny, ředkvičky apod. Zejména v létě bychom měli dbát na to, abychom co nejméně solili, musíme omezit přísun uzenin, smažených a tučných jídel a dalších těžkých pokrmů.

Našemu srdci, a tudíž i ohni, prospívá pohyb, a naopak jej ničí obezita. Také překyselení organismu je pro srdce zatěžující. Dbát bychom měli na přísun nenasycených mastných kyselin omega3 a omega6, které srdce pro správnou funkci nutně potřebuje.

více

Kov (tlusté střevo a plíce) – nemoci a zdravotní potíže

Element kovu v cyklu 5 elementů zastává funkci ochránce dvou orgánů – tlustého střeva a plic. Tyto orgány se nazývají párové – spolu související, kdy neharmonie jednoho ovlivní funkci druhého.

Oba tyto orgány jsou prostředníky výměny a kontaktu se světem. Plíce zajišťují cyklus dýchání (přijímání a odevzdávání vzduchu) a tlusté střevo je součástí cyklu přijímání a vylučování potravy.

Nemoci a zdravotní potíže

 • Zácpy nebo průjmy a další trávicí obtíže
 • Nadýmání
 • Zánět slepého střeva
 • Oslabení imunity
 • Častá nachlazení a rýmy
 • Dýchací obtíže (zpomalené nebo zrychlené dýchání, nepravidelné dýchání a další poruchy)
 • Zánětlivá onemocnění plic a dýchacích cest
 • Astma

Tlusté střevo i plíce ovlivňují celou řadu dalších orgánů a činností v těle. Problémy s těmito orgány se mohou tudíž projevit i zdravotními potíži, které s nimi běžně nejsou spojovány. Nesprávně fungující tlusté střevo a plíce proto signalizují také:

 • Kožní onemocnění
 • Problémy se sliznicemi
 • Bolesti zubů či hlavy
 • Zvýšená kazivost zubů
 • Ztuhlá a bolestivá krční páteř a ramena
 • Bolesti v oblasti bederní páteře
 • Alergie, kožní vyrážky, otoky a ekzémy
 • Překyselení organismu (nedostatečné dýchání a zanesené tlusté střevo patří mezi základní příčiny překyselení)
 • Bolesti hrudní páteře a mezi lopatkami

Emocionální poruchy spojené s disharmonií kovu

Nerovnováha kovu se může projevit také emocionálně. Často je těžké posoudit, zda byly negativní emoce příčinou fyzických obtíží, nebo naopak zda vlivem fyzických obtíží došlo k vyvrácení psychické rovnováhy. Tělo a mysl jsou velmi úzce a pevně provázány.

Jisté však je, že pokud „zatlačíte” na jednu složku, projeví se to i na druhé. Podaří li se vám tedy zlepšit své fyzické zdraví, pocítíte pozitivní změny i na zdraví psychickém, a naopak – budete li pracovat na svém duševnu, mohou ustoupit mnohé obtíže psychosomatického původu.

A jaké psychické projevy se pojí s nerovnováhou kovu – tlustým střevem a plícemi?

 • Chronický smutek, melancholie, nostalgie vmezních případech až deprese
 • Zklamání a frustrace
 • Skleslost, ztráta energie a vitality
 • Posedlost, tkvění vminulosti
 • Hromadění majetku, sběratelství, majetnickost
 • Tvrdohlavost, sklony k usurpátorství
více

Voda (ledviny a močový měchýř) – nemoci a zdravotní potíže

V cyklu elementů v rámci pentagramu živlů se představuje voda, prvek odpovědný za ledviny a močový měchýř, což jsou orgány hospodařící s vodou. Dostane-li se tento element do nerovnováhy, může se to projevit dysfunkcemi na úrovni těchto orgánů, ale i v mnoha dalších oblastech, které jsou na činnost ledvin nebo močového měchýře napojeny. Podporou orgánů ovládaných vodou a tohoto prvku v těle jsou pak pevné kosti a páteř. Ze smyslů vodě náleží sluch.

Ledviny a vrozená energie

Podle staré čínské medicíny jsou ledviny orgánem, v němž je uložena vrozená část naší životní energie, další část je pak doplňována dýcháním, stravou či cvičením a cirkuluje v celém těle. Chceme li zachovat svou energii Čchi při síle, musíme se začít zabývat svou životosprávou. Oslabení této energie může být způsobeno:

 • Nedostatkem pohybu
 • Nadměrným užíváním alkoholu
 • Užíváním drog, léků
 • Nezdravým, jednostranným stravováním
 • Stresem, napětím, nedostatkem odpočinku a spánku

Psychické a fyzické problémy spojené s ledvinami

Ledviny jsou velmi zranitelné zejména v zimním období, které je ztotožňováno právě s elementem vody. O ledviny je však třeba se starat po celý rok. Je li jejich funkce narušena, může docházet k různým obtížím a onemocněním:

 • Studené končetiny
 • Slabá imunita
 • Potíže s koncentrací a pamětí
 • Otoky nohou
 • Alergie
 • Poruchy pohlavních funkcí
 • Slábnutí kostí
 • Poruchy metabolismu

Na psychické úrovni se pak může špatná funkce ledvin a vodního elementu jako takového projevit následujícími způsoby:

 • Apatie, rezignovanost, slabá vůle, nerozhodnost, pasivita, submisivní chování
 • Zmatenost, tíseň, sklíčenost, pocit ztráty pevného bodu v životě, dezorientace, příliš silný vliv nevědomí

Příčiny disharmonické funkce ledvin a vodního prvku

Příčin vedoucích k narušení funkce vody a s ní spojenými orgány může být celá řada. Jelikož jsou tělo a mysl úzce provázány, mohou příčiny pramenící z psychických problémů vyústit ve fyzická onemocnění, i naopak. Mezi časté příčiny poruch spojených s okruhem vody lze řadit již výše zmíněnou špatnou životosprávu, nedostatek potřebných živin, vitamínů a minerálů, přílišné množství jednoduchých sacharidů ve stravě, genetické faktory, vystavení chladu, oslabení imunity a podobně.

Další problémy spojené s elementem vody

Nerovnováha vody se může projevit i řadou dalších zdravotních problémů, jako jsou záněty močových cest, inkontinence, ztráta energie, nízký tlak, ischias, výhřezy plotének, bolesti kloubů, potíže se sluchem (onemocnění sluchovodů, nedoslýchavost,…), fobické poruchy, paranoidní sklony, schizofrenie, pocit méněcennosti, ztráta chuti do života, citlivá či rezignační reakce na psychickou zátěž, nezkrotná chuť na slané.

Jak pomoci elementu vody získat rovnováhu?

Element vody můžete kultivovat správnou stravou, dechovými a fyzickými cvičeními. Sílu vody podporuje slaná chuť, při oslabení tohoto elementu proto zařaďte do jídelníčku mořské ryby a řasy, používejte mořskou sůl, luštěniny, celozrnné obiloviny. Snažte se dopřát si alespoň 2 teplá jídla za den. Nebojte se ani úprav, jako je pečení. Vyhýbejte se jednoduchým cukrům.

více

Zima

V pentagramu 5 živlů představuje prvek vody konec cyklu pěti elementů. Je ztotožňovaný se zimou, severem, nocí a také smrtí či přerodem. Je to doba latence, kdy svět odpočívá pod příkrovem sněhu a ledu a čeká na své znovuzrození v podobě jara. K zimě jsou na úrovni fyzického těla přiřazeny orgány: ledviny a močový měchýř.

více

celkem 19 článků na 2 stranách