Archiv rubriky: 5 elementů a zdraví

Zdraví v mapě – játra, žlučník

jatra-zlucnik

 

více

Jaro

Na jaře začíná život, ze semínek vyrůstají rostliny a stromy. Dle čínského celostního přístupu k životu k jaru náleží prvek dřevo (někdy se tento element překládá jako „strom”) a jde o rostoucí energii. Jaro je doba rozkvětu a růstu, čas plný energie a příslibů, jsou to také začátky směřující k budoucnosti a toužící dosahovat cílů, naplňovat svůj potenciál. Je to čas plný nadějí a tužeb. Svět se probouzí a my plánujeme, co všechno chceme zvládnout. Svou energii směřujeme ven.

Jarní element dřeva symbolizují v našem těle játra a žlučník, ze smyslů mu pak náleží zrak. Játra jsou zodpovědná za celou řadu tělesných funkcí. Produkují množství hormonů, vyrábí žluč, ovlivňují kvalitu krve, zajišťují detoxikaci organismu apod. Poruchy jater mohou mít proto velmi dalekosáhlé následky. Rozhodně se vyplatí o svá játra náležitě pečovat.

Podpořte svá játra a zvyšte tak svojí energii

Máte pocit, že nedokážete plně využít toho, co vám život nabízí? Uzavíráte se před radostnou životní energií, která nepronikne naši zatvrzelou slupkou. Lidé s oslabenými játry jsou neohební, přízemní a sevření minulostí.

Zregenerujte svá játra a osvěžte tak mysl novými idejemi, tužbami a vizemi. Zdravá játra vám pomohou roztáhnout křídla, vytříbí vaši představivost a navrátí ztracenou životní energii. Navíc i příroda regenerační procesy jater na jaře energií dřeva podpoří.detoxikace-jater

Na jaře je potřeba otevřít se slunci a novému zrodu. Je to čas, kdy si máme dát další šanci, odpustit si minulé nezdary, již se jimi nezabývat a snažit se vše, co se nám nepovedlo udělat znovu a lépe. Jaro nám dává sílu nelámat nad svým životem hůl.

Stravování v období jara

S přicházejícími teplejšími dny je na čase odlehčit svůj jídelníček, z nějž by měla zmizet příliš solena a kořeněná jídla a také co nejvíce omezit tepelné úpravy.

Dopřejte výživu svým játrům a ta se vám odmění vitalitou a energii k realizování vašich tužeb.

více

Element DŘEVO (játra, žlučník)

Element dřeva zastupuje naše játra a je symbolem pro jaro. V našem životě tato energie umožňuje růst, změny a rozmach.

Jak se projevuje vyvážený prvek dřevo

 • velmi jistá osoba, které snadno hledá motivaci
 • umíte si představit sám sebe v budoucnosti a máte velký přehled.
 • své vize podporujete strategickými plány,
 • navíc jste odvážný a vynalézavý při provádění změn.
 • máte rád výzvy, jste ambiciózní a konkurenceschopný

Jak se projevuje nerovnováha prvku dřevo

 • je blokována snaha se plně prosadit a vyjádřit
 • sebevědomí přerůstá v tyranii
 • motivace se mění na konfrontaci
 • z plánování se stává lehkomyslná impulzivnost
 • odvaha se mění na agresi
 • ambice se obracejí směrem k aroganci

Fyzické a emocionální příznaky při nerovnováze elementu dřevo

V přírodní medicíně, stejně jako ve skutečnosti, nelze oddělit mysl od těla. Od vaší péče o játra a žlučník se odvíjí emoční stránka vašeho života. Také naopak – zharmonizováním emocionální nerovnováhy spojené s elementem kovu harmonizuje i své vnitřní orgány.

Fyzické příznaky nerovnováhy dřeva

 • deprese, bolesti hlavy, migrény,
 • hormonální nerovnováha(PMS),
 • bolest žeber, bolesti kloubů, artritida,
 • vysoký krevní tlak,
 • nedostatečná vlhkost očí, přehnané slzení, šeroslepost,
 • bolest v oblasti sdružených kanálků

Emocionální příznaky nerovnováhy dřeva:

 • hněv, frustrace, emoční nestálost

Jak uvést prvek dřeva do rovnováhy

Máme-li pocit, že prvek dřeva není ve správné rovnováze, uvědomte si spojitost energie našeho těla a mysli s výživou a celkovým životním stylem.

Podpořte tělo – Jelikož orgánem elementu dřeva jsou játra a žlučník, minimálně na jaře si dopřejte detoxikaci jater a žlučníku. Odlehčíte tak nejen těmto, ale významně tím posílíte své celkové zdraví. To se samozřejmě odrazí i na duševní rovnováze. Kromě cílené detoxikace byste měli neustále dbát na to, abyste svá játra nepřetěžovali nevhodnou stravou a životosprávou obecně.

Trápí-li vás rozličné problémy spojené s nerovnováhou prvku dřevo, snažte se tento prvek usměrňovat.  Je-li i oslaben, posílit jeho pozici prvkem voda. Je-li příliš silný, získat nad ním kontrolu skrze posílení ostatních prvků, přirozeně tlumící vliv má na něj oheň, ovládací kov.

více

Element KOV (plíce, tlusté střevo)

Element kovu je především o zdokonalování a sebeúctě. Kov se dá přirovnat ke konci podzimu, kdy listí začíná padat na zem, kde se následně recykluje na bohatý humus. V životě člověka je toto přirovnáno k moci elementu, který umožňuje, zbavit se všeho, co je nepotřebné a ukládat pouze to potřebné „na zimu“.

Jak se projevuje vyvážený prvek kov

 • Poctivý, spravedlivý, férový a čestný člověk
 • Ve vztazích spíše odtažitý, ale druzí vědí, na čem jsou.
 • Ve svém životě nemá prostor pro nepořádek a konflikty
 • Preferujete řád a sebeovládání.
 • V oblasti, o kterou se zajímá je obvykle odborníkem a snaží se co nejvíce přiblížit dokonalost
 • Je schopný logicky myslet a jednat metodicky.

Jak se projevuje nerovnováha prvku kov

 • Bezúhonnost se změní na pokrytectví
 • Řád se změní na tvrdost
 • Logika se změní v pochybnosti
 • Snaha o dokonalost vede ke zklamání.

Fyzické a emocionální příznaky při nerovnováze elementu kov

V přírodní medicíně, stejně jako ve skutečnosti, nelze oddělit mysl od těla. Od vaší péče o plíce a tlusté střevo se odvíjí emoční stránka vašeho života. Také naopak – zharmonizováním emocionální nerovnováhy spojené s elementem kovu posilujete i své vnitřní orgány.

Emocionální příznaky nerovnováhy kovu:

 • Smutek
 • Nevyřešené ztráty a zklamání
 • Nízké sebevědomí
 • Ztráta osobních(morálních) hranic
 • Chorobná posedlost
 • Perfekcionismus
 • Sebeospravedlňování
 • Předsudky
 • Problémy s autoritami
 • Intimní problémy
 • Fanatické náboženství

Fyzické příznaky nerovnováhy kovu

 • Plicní poruchy
 • Kožní problémy
 • Problémy s tlustým střevem
 • Zácpa nebo naopak průjem
 • Oslabení imunity

Jak zharmonizovat svůj ohnivý prvek

Máme-li pocit, že váš element kovu není ve správné rovnováze, uvědomte si spojitost energie našeho těla a mysli s výživou a celkovým životním stylem.

Podpořte tělo – dopřejte tělu odlehčení, zaměřte se na očistu plic a detoxikaci tlustého střeva.

Když je elementu kov nadbytek a ovlivňuje vás příliš,  přirozeně jej utlumí prvek voda, nejsilněji oheň. Naopak jeho energii podpoříte posílením prvku země.

 

více

Element OHEŇ (srdce)

V pentagramu pěti živlů/prvků je oheň ve druhé fázi cyklu. Ohnivý element je hlavně o lásce a radosti. Oheň je symbolem pro léto, kdy jsou stromy plné ovoce a rostliny hojně kvetou. Ve vašem životě tato síla umožňuje, aby Vaše sny a cíle došly naplnění.

Jak se projevuje vyvážený prvek ohně

 • Jste zábavný a plný života
 • Máte velký smysl pro humor a snadno se rozesmějete
 • Jste dobří v rozhovorech o lásce a sebejistí, máte-li mluvit na veřejnosti.
 • Jste optimistický a velkorysý.
 • Snadno si děláte přátele, hlavně kvůli Vašemu speciálnímu charismatu a přitažlivosti.
 • Jste rozený prodejce / obchodní zástupce (právě kvůli vašemu charismatu a přesvědčivosti)

Jak se projevuje nerovnováha prvku ohně

 • Zábava se mění v křeč
 • Humor se stává útočným
 • Konverzace se mění na sebestředné blábolení
 • Velkorysost se stává sobectvím
 • Charisma se stáčí ke svádění.

V přírodní medicíně, stejně jako ve skutečnosti,nelze oddělit mysl od těla. Od vaší péče o srdce se odvíjí emoční stránka vašeho života. Také naopak – zharmonizováním emocionální nerovnováhy spojené s elementem ohně posilujete i své srdce.

Fyzické a emocionální příznaky při nerovnováze elementu ohně

 • Nervozita při smíchu a mluvení, nevhodný smích
 • Neschopnost – obava milovat
 • Nedostatek emocionální pohody
 • Touha po psychotropních látkách
 • Časté obraty mezi chladností / vřelostí v citové stránce
 • Nadměrná sexuální aktivita
 • Srdeční choroby, bušení srdce, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep
 • Nespavost, pocity hrůzy, živé sny
 • Vřídky v ústech, vředy na jazyku
 • Koktání

Jak zharmonizovat svůj ohnivý prvek

Máme-li pocit, že plameny našeho ohně nejsou ve správné rovnováze, uvědomte si spojitost energie našeho těla a mysli s výživou a celkovým životním stylem.

Podpořte tělo – dopřejte tělu odlehčení, věnujte čas očistě střev zajistěte dostatečný přísun živin pro vaše srdce, podporu cévnímu systému. Nezapomínejte na sport.

Zaměřte se na psychiku – pokuste se více radovat ze života – i z “obyčejných” věcí a zdánlivě maličkostí. Dopřávejte si drobné radosti a naučte se je skutečně vychutnávat. Odvažte se více otevřít svým citům..

A co když je oheň nezvladatelný a jeho síla roste? V čínské filozofii se praví, že oheň nejrychleji uhasí voda. Snažte se také posílit svůj element země, který přirozeně tlumí prvek ohně.

 

více

Element ZEMĚ (slezina, žaludek)

Element země je založen na podstatě být uzemněn a připojen. Země je symbolem babího léta, kdy dorazí bohatá letní sklizeň, která nás vyživuje. Element země Vám umožňuje cítit bohatství, výživu a oplývat vším potřebným.

Jak se projevuje vyvážený prvek země

 • Má dar empatie vůči problémům a životním situacím lidí ve svém okolí
 • Má dobré dispozice pro mezilidské vztahy – jste na lidi milý a to Vás dělá velmi populární
 • Je trpělivým posluchačem, dokonce i lidé, se kterými jste v kontaktu poprvé z Vás mají dobrý pocit a Vaše společnost jim je příjemná
 • Má dar snadno tvořit sociální kontakty a spojovat (například svou rodinu více dohromady)
 • Je výborný zprostředkovatel při zlepšování mezilidských vztahů
 • Rád vaří a pečuje o svou rodinu.

Jak se projevuje nerovnováha prvku země

 • Péče se změní na vměšování se do cizích záležitostí
 • Empatie se změní na vytváření tlaku na určitou osobu
 • Milá povaha se změní na citovou vázanost až závislost
 • Usnadnění situace jiných se změní na sebeobětování.

V přírodní medicíně, stejně jako ve skutečnosti,nelze oddělit mysl od těla. Od vaší péče o slezinu a žaludek se odvíjí emoční stránka vašeho života. Také naopak – zharmonizováním emocionální nerovnováhy spojené s elementem země posilujete i slezinu se žaludkem

Fyzické a emocionální příznaky při nerovnováze elementu země

 • Přehnané mateřské pudy
 • Přehnaná pozornost, přehnané obavy,
 • Mučednictví a sebeobětování
 • Podlézavost
 • Vnitřní rozpolcenost, nedostatek soucitu
 • Poruchy příjmu potravy
 • Touha po sladkém, přejídání se, zvýšení tělesné hmotnosti
 • Nevolnost
 • Cukrovka, hypoglykémie
 • Svalová slabost, žaludeční problémy
 • Bolest nebo znecitlivění sdružených kanálků.

Jak zharmonizovat svůj zemský prvek

Máme-li pocit, že prvek země není ve správné rovnováze, uvědomte si spojitost energie našeho těla a mysli s výživou a celkovým životním stylem.

Podpořte tělo – Jelikož orgánem země je žaludek a slezina, vyplatí se vám pravidelná detoxikace organismu, díky níž těmto orgánům odlehčíte a posílíte jeho zdraví, což se odrazí nejen v lepším fyzickém zdraví, ale i na duševní rovnováze. Kromě občasné detoxikace byste měli neustále dbát na to, abyste své orgány nepřetěžovali nadměrnou a nevhodnou stravou a životosprávou obecně.

Zaměřte se na psychiku – pokuste se více myslet sami na sebe a zároveň respektovat druhé, nechtějte je ovládat a dovolte jim i sobě být svobodní a zodpovědní lidé.

A co když je oheň nezvladatelný a jeho síla roste? V čínské filozofii se praví, že oheň nejrychleji uhasí voda. Snažte se také posílit svůj element země, který přirozeně tlumí prvek ohně.

Trápí-li vás rozličné problémy spojené s nerovnováhou zemského prvku, snažte se tento prvek usměrňovat.  Je-li i oslaben, posílit jeho pozici prvkem ohně. Je-li příliš silný, získat nad ním kontrolu skrze posílení ostatních prvků, přirozeně tlumící vliv má na něj kov, ovládací dřevo.

více

Voda (ledviny a močový měchýř) – nemoci a zdravotní potíže

V cyklu elementů v rámci pentagramu živlů se představuje voda, prvek odpovědný za ledviny a močový měchýř, což jsou orgány hospodařící s vodou. Dostane-li se tento element do nerovnováhy, může se to projevit dysfunkcemi na úrovni těchto orgánů, ale i v mnoha dalších oblastech, které jsou na činnost ledvin nebo močového měchýře napojeny. Podporou orgánů ovládaných vodou a tohoto prvku v těle jsou pak pevné kosti a páteř. Ze smyslů vodě náleží sluch.

Ledviny a vrozená energie

Podle staré čínské medicíny jsou ledviny orgánem, v němž je uložena vrozená část naší životní energie, další část je pak doplňována dýcháním, stravou či cvičením a cirkuluje v celém těle. Chceme li zachovat svou energii Čchi při síle, musíme se začít zabývat svou životosprávou. Oslabení této energie může být způsobeno:

 • Nedostatkem pohybu
 • Nadměrným užíváním alkoholu
 • Užíváním drog, léků
 • Nezdravým, jednostranným stravováním
 • Stresem, napětím, nedostatkem odpočinku a spánku

Psychické a fyzické problémy spojené s ledvinami

Ledviny jsou velmi zranitelné zejména v zimním období, které je ztotožňováno právě s elementem vody. O ledviny je však třeba se starat po celý rok. Je li jejich funkce narušena, může docházet k různým obtížím a onemocněním:

 • Studené končetiny
 • Slabá imunita
 • Potíže s koncentrací a pamětí
 • Otoky nohou
 • Alergie
 • Poruchy pohlavních funkcí
 • Slábnutí kostí
 • Poruchy metabolismu

Na psychické úrovni se pak může špatná funkce ledvin a vodního elementu jako takového projevit následujícími způsoby:

 • Apatie, rezignovanost, slabá vůle, nerozhodnost, pasivita, submisivní chování
 • Zmatenost, tíseň, sklíčenost, pocit ztráty pevného bodu v životě, dezorientace, příliš silný vliv nevědomí

Příčiny disharmonické funkce ledvin a vodního prvku

Příčin vedoucích k narušení funkce vody a s ní spojenými orgány může být celá řada. Jelikož jsou tělo a mysl úzce provázány, mohou příčiny pramenící z psychických problémů vyústit ve fyzická onemocnění, i naopak. Mezi časté příčiny poruch spojených s okruhem vody lze řadit již výše zmíněnou špatnou životosprávu, nedostatek potřebných živin, vitamínů a minerálů, přílišné množství jednoduchých sacharidů ve stravě, genetické faktory, vystavení chladu, oslabení imunity a podobně.

Další problémy spojené s elementem vody

Nerovnováha vody se může projevit i řadou dalších zdravotních problémů, jako jsou záněty močových cest, inkontinence, ztráta energie, nízký tlak, ischias, výhřezy plotének, bolesti kloubů, potíže se sluchem (onemocnění sluchovodů, nedoslýchavost,…), fobické poruchy, paranoidní sklony, schizofrenie, pocit méněcennosti, ztráta chuti do života, citlivá či rezignační reakce na psychickou zátěž, nezkrotná chuť na slané.

Jak pomoci elementu vody získat rovnováhu?

Element vody můžete kultivovat správnou stravou, dechovými a fyzickými cvičeními. Sílu vody podporuje slaná chuť, při oslabení tohoto elementu proto zařaďte do jídelníčku mořské ryby a řasy, používejte mořskou sůl, luštěniny, celozrnné obiloviny. Snažte se dopřát si alespoň 2 teplá jídla za den. Nebojte se ani úprav, jako je pečení. Vyhýbejte se jednoduchým cukrům.

více

Zima

V pentagramu 5 živlů představuje prvek vody konec cyklu pěti elementů. Je ztotožňovaný se zimou, severem, nocí a také smrtí či přerodem. Je to doba latence, kdy svět odpočívá pod příkrovem sněhu a ledu a čeká na své znovuzrození v podobě jara. K zimě jsou na úrovni fyzického těla přiřazeny orgány: ledviny a močový měchýř.

více

Léto

Element ohně následuje v čínském cyklu pěti prvků po dřevu, z nějž vzniká. Třením dvou dřev se rodí jiskra a dřevo je také nezbytným palivem pro živení ohně. Ročním obdobím ohně je samozřejmě léto, denní dobou pak poledne a časné odpoledne, tedy doba, kdy je slunce nejvýš a je nejsilnější.

Léto jako čas nejbujnější vitality

Prvek ohně vnáší do života radost, vášeň, teplo, smích, světlo a sex. Je to impulzivní prvek řídící se city a divokými pudy. Oheň vzplál ze sálajících paprsků rozpálených letních dní a dává nám elán do života. Plně jsme nasáli energii, jíž nám poskytlo jako – a teď s ní můžeme hýřit. Energie léta pochopitelně směřuje ven, do světa.

Nedovolte plamenům, aby vás pohltily

Léto je optimistické a velice dravé. Je málo času zabývat se sám sebou, vážnými problémy a praktickými záležitostmi. Aktivity jsou v plném proudu, radosti, které dlouhé dny skýtají, jsou k nezastavení – a vše nepříjemné házíme v tuto chvíli za hlavu a odkládáme na bedra introvertně laděnému podzimu.

Léto a oheň jsou nezastavitelní cholerici, kteří v příliš silném žáru necítí mnoho odpovědnosti a už vůbec ne ohleduplnosti. Jsou taženi okamžitým potěšením. Oheň zajímá pouze to, co je teď anebo co bude velice brzy.

Vymkne li se oheň kontrole, může napáchat velké škody. Dokáže být agresivní a neukojitelný. Projevuje se obrovským libidem a člověk je příliš impulzivní. Je ovládán instinkty, vášněmi a city. Rozum nedokáže tyto výbuchy zvládat. Je třeba uhasit plameny kultivací prvku vody a nedovolit ohni, aby se rozrostl tak, že roztaví prvek kovu a chopí se moci, čímž se cyklus stane nerovnovážným.

Prožijte léto s harmonickým ohněm

Je-li náš prvek ohně v rovnováze a máme-li jej pod kontrolou, umožňuje nám plně využít možnosti letního období. Toto je skutečně čas, kdy bychom měli povolit své pevně utažené uzdy a dopřát si trochu zábavy a vzrušení, toho co máme rádi.

Tím, že léto prožijeme naplno, získáme elán do života, jehož dozvuk nás bude provázet i v nadcházejících chmurných dnech podzimu a pomůže nám přestát tíseň temné zimy. Léto je doba, kdy je třeba nahlížet doslova světlé stránky života. Nicméně v rámci našich možností. Nikoli na úkor budoucnosti. Utrhneme li se z řetězů, jsme bezohlední vůči vlastní budoucnosti – vůči zemi, kovu i vodě, na jejichž bedra naklademe vše, co jsme v létě odsunuli pro chvilková potěšení. Realita a rozum nás však dříve nebo později doženou.

Oslabený prvek ohně a nevyužitý potenciál léta

Je li prvek ohně slabý, obvykle převládne prvek kovu, který je trudnomyslný, zádumčivý a náleží k podzimu. Vládne li v létě, působí nepatřičně a nevyužívá zdrojů. Zatímco jaro a léto jsou období, kdy nám je energie dávána zvenčí – a také by měla být ven přiměřeně vypouštěna – podzim a zima jsou chvíle, kdy bereme energii zevnitř, ze zásob a také ji dovnitř směřujeme.

Nedokáže li se člověk v létě otevřít slunci a teplu a energiím, které nám dodávají, je prost elánu a radosti do života, je v útlumu v době, kdy má být na vrcholu sil. Promarněné léto s sebou přinese dlouhý a úmorný podzim a zimu. Člověk mnohem snáze propadne melancholickým stavům, jestliže si v sobě neuschoval pár paprsků slunce, které by ho provázely šerými dny.

Stravování v období léta

V parných letních dnech nám příroda dává vše, co si můžeme přát, ze slunce čerpáme potřebnou sílu a příliš navíc toho nepotřebujeme. Tomu by také mělo odpovídat letní stravování. V této době je čas věnovat se více než jindy přítomným okamžikům. Proto si i ve stravě bereme jen tolik, kolik je nezbytné.

Na léto je třeba omezit těžké a vysušující úpravy potravin jako pečení a smažení. Nepotřebujeme se zahřívat těžšími jídly ani ještě nepřišel čas shromažďovat zásoby na zimu. Omezujeme tedy i tučné potraviny, co nejméně solíme a vybíráme si sezónní plodiny, ovoce a zeleninu.

Vhodné jsou saláty a také červené potraviny (červená paprika, víno, třešně…), neboť barvou ohně a léta je červená. Z chutí zas k létu náleží hořká, která může sílu ohně povzbudit, máme li jí málo. Přemíra hořké chuti je však nežádoucí, neboť vede k nešvarům spojeným s přebujelým ohněm a může se projevit až žaludečními vředy. Snad není třeba zdůrazňovat, že v létě je více než jindy zásadní pitný režim.

více

Pozdní léto-začínající podzim

Země je elementem představujícím střed celého pětifázového cyklu a jejím obdobím je čas známý jako babí léto – tedy pozdní jaro a začínající podzim. Denní dobou tohoto prvku je pak pozdní odpoledne, kdy zpočátku je slunce ještě silné, ale ke konci se již kloní k obzoru, avšak ještě nepřináší tmu.

Pozdní léto jako doba sklízení toho, co jsme zaseli

Doba končícího léta je pro element země příznačná, neboť symbolizuje plodnost a hojnost. I v lidském životě je tomu tak, neboť se zemí se pojí dospělost, a to je čas, kdy bychom měli plně využívat zkušeností, znalostí a dovedností, na jejichž zvládnutí jsme se celé mládí připravovali. V pozdějším období je pak třeba začít se zaopatřovat na stáří.

Zemití, anebo přízemní?

Země je prvek odpovědnosti a pracovitosti. Zemědělci musí v době začínajícího podzimu, v čase sklizně, tvrdě pracovat na poli, aby obstarali obživu pro své rodiny na podzim a na zimu. Země je nejvíce praktický prvek. Svět poznává skrze rozum a smysly. Je to kovaný realista.

Lidé se v čase pozdního léta musejí začít také vracet na zem. Měli čas nechat se trochu unést vášnivým prvkem ohně, ale nyní musí myslet na věci praktické, musí se dokázat vrátit do své společenské role a přijmout plnou odpovědnost za sebe i za ty, kteří jsou na nich závislí. Dovolené a letní radosti končí. Jak se nachyluje podzim, dochází typicky u lidí k poklesu zájmu o různé volnočasové aktivity a k pohroužení se do povinností.

Tak jako je léto a mládí plné večírků a radostí a stáří je čas přemýšlení, je dospělost neodmyslitelně spjatá s prací a starostí o rodinu a blízké.

Nenechte se však příliš strhnout krátícími se dny a žloutnoucím listím. Pokud země převáží nad ostatními prvky, stává se člověk nadmíru přízemním a materialistickým nudným patronem. Může se také stát, že se člověk přespříliš pohrouží do obav a starostí o hmotné bytí. Je zatížen myšlenkami na to, jak obstarat sebe a svou rodinu. Dopadá na něj úzkost a nadává si za to, že v létě něco ze svých povinností zanedbal.

Je potřeba udržet v sobě i v tomto období trochu svěžesti jara, která nám dává energii hledět do optimistické budoucnosti a motivuje nás pro ni pracovat a usilovat o ni nejen z nezbytné povinnosti, ale také pro radost, pro to, že se těšíme, co zítřek přinese.

Doba zralosti s vyváženým prvkem země

Babí léto je krásné období, kdy je k nám příroda nesmírně štědrá. V tuto dobu nás nejvíce zajišťuje a chrání, je naší pevnou půdou. Člověk s kultivovaným prvkem země je ochráncem a pevným bodem, o nějž se mohou ostatní opřít, tak jako je sklizeň časem, ke kterému všichni, kdož jsou závislí na plodech země, upínají své naděje.

Co když je element země slabý?

Babí léto může být obdobím velkých duševních rozporů. Není li v nás dostatečně silný prvek země, aby nám poskytl pevnou půdu pod nohama, můžeme se začít utápět v močálech. Začínáme trpět odcházejícím létem a nedokážeme se smířit s tím, co nás čeká. Člověk s oslabenou zemí je i v dospělosti nedospělým. Nedokáže přijmout své povinnosti, je nezodpovědný a nedokáže se postarat o to, o co je třeba. Příliš se mu zalíbila volnost a nevázanost ohně a léta a zasněnost dřeva a jara.

Stravování pro pozdní léto

Cítíme li v období babího léta emocionální nestabilitu nebo fyzické neduhy, je vhodné zkontrolovat a vylepšit svůj jídelníček. Pro element země je typická sladká chuť. Do jídelníčku zařazujeme potraviny, jako jsou jablka a hrušky, dýně, rýže, kukuřice, med, ořechy, hrách, sladké brambory, oves, žito, mrkev, rozinky, meruňky.

Pomalu je také načase zvýšit zastoupení živočišných tuků a bílkovin. V tomto období jsou vhodnou volbou sýry a mléko nebo smetana. Nejvhodnější tepelnou úpravou pro pozdní léto je potom krátké vaření.

více

celkem 19 článků na 2 stranách