*Úvod Spirály života: Složení lidské bytosti ;-)

Pro začátek je dobré vědět, co nás, jako člověka, definuje. Naše bytost má mnoho vrstev, které jsou naší součástí, jsou to nástroje, které potřebujeme k tomu, abychom se mohli projevovat jako jedinečné (oddělené) bytosti ve hmotném světě. Jako základní kámen bytosti zvané člověk vnímám tzv. vyšší já (duši, božskou jiskru, nazvěte to dle libosti ;-) ). Když se duše rozhodne realizovat se ve hmotě, musí si obléknout pár vrstev oblečení, aby se mohla plně projevit. Jsou to takzvaná těla.

FYZICKÉ TĚLO, tedy ta nejhmotnější část naší bytosti, je známo každému, protože je běžně celkem dobře vidět :-)

ÉTERICKÉ TĚLO tvoří energetickou předlohu tělu fyzickému, je mu podobné jako vejce vejci, jen je utkáno z jemných energetických vláken. Tvoří životní energetické pole našemu fyzickému tělu, je jeho přesnou předlohou. Je spojnicí mezi fyzickým tělem a ostatními součástmi naší bytosti, je duhovým mostem mezi hmotou a energií.

EMOCIONÁLNÍ TĚLO je nosičem našich emocí a pocitů. Tvoří takový „tekutý“ duhový mrak (obláček), který jen lehce přesahuje fyzické tělo. Barvy emocionálního těla se mění podle emocí, které cítíme. Všechny jasné a energeticky silné emoce, které vyzařujeme (vzrušení, radost, vztek) jsou jasné a světlé, zmatené a potlačené emoce jsou tmavé a na našem „obláčku“ zanechávají tmavé čmouhy, které se mohou změnit i v trhliny. Emocionální tělo převádí naše myšlenky do pocitů, které spouští produkci hormonů v našem těle a tím jsou naše pocity fyzicky hmatatelné.  Fyziologické reakce našeho těla na vyplavení dávky hormonů pak nazýváme emocemi. Proto pomyšlení na sexy muže/ženu způsobí reakci v mém emocionálním těle, které vyplaví příslušné hormony a fyzické vzrušení je tu co by dup :D . Ve stresujících situacích emocionální tělo spustí trochu jiné hormony, které zase tak příjemně ve svém těle vnímat nebudu. Lidé, kteří přehlíží svoje emoce a snaží se si jistých pocitů nevšímat, mají svoje emocionální těla nejen plná tmavých skvrn, ale často zjizvená, pokroucená…jistě jste slyšeli termín emocionální mrzák. Na fyzickém těle tohle poškození nemusí být vůbec vidět, ba naopak. Mnoho lidí kompenzuje svoje zraněné emocionální tělo zaměřením na silné a krásné tělo fyzické, nebo na silné mentální tělo.

MENTÁLNÍ TĚLO zahrnuje naše myšlenky, intuitivní poznání a všechny naše zkušenosti. Uvnitř energetického pole našeho myšlenkového těla můžeme „vidět“ myšlenkové formy, které naše emocionální tělo zbarví příslušnou barvou…tedy tady vznikají naše tvůrčí schopnosti. Čím silnější zaměření, tím lépe je tvarovaná myšlenková forma, tím silnější emoční zabarvení získá. Při opakovaném zaměření se tato forma zvětšuje a zhmotňuje se v naší fyzické realitě. Důležitou funkcí mentálního těla je přijímat  pravdy z vyšších, duchovních těl (intuice, vnuknutí) a aplikovat je ve skutečném životě.

DUCHOVNÍ TĚLO (označované jako kauzální či karmické) naše fyzické tělo přesahuje tak o metr (vypadá jako zlaté vejce), u plně vědomých lidí s otevřeným srdcem přesahuje i několik kilometrů.  Duchovní tělo nás propojuje se vším, v něm jsme celiství, nerozdělení, vnímáme propojenost celého bytí.

Toto je trochu zjednodušený popis složení lidské bytosti, ale pro naše potřeby je to postačující. Všechny naše těla si zaslouží naši plnou pozornost, přijetí a lásku. Když dojde ke zranění fyzického těla, například když si poraním žílu a začnu krvácet, přehlížení situace (zaměření se na mé krásné nohy) mi přinese v lepším případě velkou ztrátu krve a v horším případě příjdu nejen o krev, ale i o tělo. V takovém případě je nutné se o tělo se vší pečlivostí postarat, tedy zastavit krvácení, doplnit tekutiny a s pozitivní myslí očekávat (a tím podporovat) rychlou regeneraci.

Zrovna tak „zranění“ v oblasti emocionálního těla (tedy pocity a emoce, které se mi nelíbí) nelze přehlížet, tedy myslet si, že když  odvrátím pozornost na něco příjemného, že zranění emocionálního těla samo zmizí. Ne ne, nezmizí, jen ho tím uzavřeme do našeho emočního depozitáře, kde sedí jako ve vězení a dělá čmouhy či trhliny na našem obláčku.  Vše, co v našem emocionálním těle probíhá je třeba přijmout jako součást projevu naší bytosti, v případě nepříjemné emoce otevřít se poselství, které nám přináší.

Tak jako nejsme jen fyzické tělo, nejsme ani jen emocionální tělo, všechna naše těla jsou naší součástí. Jsou nástroji naší duše. Přestaňme být oddělení, spojme svá těla v jeden spolupracující celek.

Fyzické tělo skrz smysly shromažďuje informace, které éterické tělo předává do těla emocionálního, kde se tyto informace mění na pocity, které putují dál to těla mentálního, které na ně reaguje slovy tvořenými myšlenkami. Jestliže je naše emoční tělo čmouhaté a plné uvězněných potlačených pocitů, jsou informace zkreslovány a tudíž naše myšlení je plné podivných přesvědčení, podle kterých vnímáme a posuzujeme události kolem nás.. A právě toto zkreslené vnímání způsobuje nemoci a problémy..

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Spirály života | Napsat komentář

Napsat komentář