Vítám vás na webu PřírodníCestou.cz :-)

Vše, co si zde přečtete, zkuste vnímat otevřenou myslí, ne jako dogma, spíše jako inspiraci.

Web byl dříve zaměřený hlavně tématům ohledně fyzického zdraví a "alternativním" způsobům léčení. Nyní spíše na sebepoznávání - sebepřijímání. 

Pro zájemce připravuji esence Rozkvést pro zvědomování a nevědomých vzorců a otisků, jejich uvolňování, podporu samoléčivých procesů v těle.

Dále nabízím výklady a konzultaci týkající se příčin zdravotních či jiných potíží a životních situací.

Pro své zákazníky nebo členy mé sítě CaliVita jsou připraveny e-books zdarma.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. Nechť vám jsou informace zde uveřejněné k užitku :-) Srdečně zdraví Petra Šarmová

 

pentagram

Pentagram 5 elementů

Inspirovat se pentagramem je jednou z možností, jak pečovat o své tělo a začít ho tím pádem ho také začít více vnímat.

Nacházíme pod vlivem prvku DŘEVO a je může vás tělo vést k tomu zaměřit se regeneraci a podporu jater.  Velmi vhodná a účinná je v tomto období také kůra proti parazitům.

V tomto období jsou dle systému pentagramu tyto orgány nejaktivnější i nejnamáhanější a tudíž je v tomto období velmi vhodné jim věnovat zvýšenou péči a dopřát jim regeneraci, výživu a očistu.

 

 

 

 

 


TĚLO BEZ PARAZITŮ

Speciál proti parazitům - ParaProtex

 

 

 

 

 

 

Proč pečovat o tělo bez parazitů?

ParaProtex - tělo bez parazitů

Parazité, 1. díl – Proč chtít tělo bez parazitů

Parazité, 2. díl – Jak působí paraziti na vědomí nakaženého člověka

Parazité, 3. díl – Jak se přítomnost cizopasníku také může projevovat a jak je vyhnat?

 

Důležité: Proti parazitům – ParaProtex – info k cenám a objednání

Stromová esence HABR

STROMOVÁ ESENCE HABR – CÍTIT SE NA ZEMI DOBŘE, STABILITA, ROVNOVÁHA
To, jak se na Zemi cítíme, jak se nám zde žije, velmi úzce souvisí s naším vnímáním. A naše vnímání souvisí s našimi emočními otisky, mentálními vzory a programy, kterým věříme, podle který “jedeme”. Pro to, abych se ve svém životě cítili dobře, většina lidí potřebuje vnímat nějaký smysl života. To může být obtížné, když se nám nedaří být “úspěšní” v rámci vlastního nastavení, v rámci svých přesvědčení nebo ostatní lidé “hrají” podle docela jiných pravidel. To souvisí také s tím, zda jsme schopni (nebo ochotni) rozlišovat na úrovni srdce (téma stromové esence Lípa), co je za tím, co děláme, co nedělám, s kým se stýkáme nebo naopak koho nějakým způsobem odmítáme.
Stromová esence Habr vede k tomu, cítit se na Zemi dobře “stabilněji” – pomáhá nám vnímat, kde je naše zaměření předimenzované a kde se ho nedostává. Pomáhá harmonizovat intenzitu námi vkládané energie skrze naší pozornost – zesílit i zeslabit ji tak, abychom vnímali potřeby všech životních oblastí, nejen té, které nás nyní energeticky – buď “dobíjí” nebo naopak “vybíjí” ;-)
Na jednu stranu nás podporuje v tom posunout našeho vnímání směrem k “pozitivnějšímu” pohledu na svět, kdy je vhodná zejména pro ty, kteří mají tendenci na vše koukat jako na problém, nebezpečí, mají obavu z toho, že někomu “naletí”, že se jistě zase “spálí”, že něco určitě nevyjde, nezvládnout něco, pokazí se to nějak a podobně. Jemně, ale vytrvale “rozfoukává” vnímání v tomto případě směrem k “pozitivnějšímu” pohledu a pomáhá tím vnímání dát více do rovnováhy a nadhledu. Neuvrtat sám sebe hned do odmítání, obav a opozice, ale vnímat i jiné možnosti..
Na druhou stranu je stromová esence Habru dokáže pomoci sundat si růžové brýle, které si nasazujeme z neochoty nebo obavy vnímat věci tak, jak jsou. Místo strkání hlavy do písku nás povede nejen k vnímání podstaty toho, proč něco nechceme “vidět”, ale zejména ke konání – k činnostem, které možná přímým způsobem nemění globální záležitosti a světový mír, ale povedou nás k hlubšímu míru se životem na Zemi – k činnostem souvisejícím s naším reálným životem.
Další možností, kdy je stromová esence Habr vhodná je přílišné zaměření se na jednu oblast života, kdy pro značné zaujetí jedním, nám mezi prsty uniká energie v dalších oblastech života. Může se to týkat i těch, kteří jsou extrémně “zakousnuti” do svého poslání, v těchto případech mohu říci, že stromová esence Habr dokáže velmi upřímně odkrýt to, před čím vším utíkáme, když se zdá, že pro samou práci nemáme čas na nic jiného, byť pro nás a náš dobrý pocit ze života na Zemi, stejně důležité ;-)
Stromová esence Habr rezonuje v krystalové říši zejména se záhnědou, ve spolupráci s ní a lemurským křištálem vznikala. Dále je velmi vhodná pro propojení také například s aragonitem či vltavínem.
Zde si můžete koupit stromovou esenci Habr nebo jakoukoli jinou ze stromů z naší zahrady – Rozkvést.
více

Naše zahrada

Stromové šperky a esence vznikají díky prostoru, kde žijeme – na okraji lesa na 1,5 hektarovém pozemku na úpatí vrchu Radyně u Plzně. Zahrada vznikla v 50 letech na základě projektu vypracovaném zahradním architektem jako jakési arboretum – živá sbírka dřevin.

Je krásná, přírodní, stromová, s ovocným sadem, loukou, ohraničená vzrostlými stromy, řada nemístního původu (v okolí jiné takové nerostou). Na zahradě se v různě hojném počtu vyskytují z ovocných stromů zejména jabloně, dále švestky, třešně, hrušky. Z listnatých jsou zde lípy, břízy, ořešáky, javory, duby, kaštany, buk, hloh, lísky, bezy, habry, topoly, jasany. Z jehličnatých borovice, modříny, smrky, jedle, je zde například i keřový tis a stromová túje.

Zahrada má své specifické mikroklima. Je výjimečná nejen rozlohou (v místě, kde se nachází), ale zejména svým složením a energií.   Já zde bydlím od roku 2004. S některými stromy jsem úzké spojení hned (mezi ně patří zejména velká bříza u domu), s některými vzniklo spojení až po nějaké době zde strávené.

Dřevěné šperky vznikají ze suchých větví stromů ze zahrady, esence z napojení na stromy.

 

více

Intuitivní aromaterapie

Ve zdravotní aromaterapii nebo jakémkoli pojetí aromaterapie opírající se o nějaký našimi znalostmi ohraničený systém volíme esenciální olej podle chemické složení či jiných “vlastností” a jejich nám známých účinků. Jde v podstatě o podobný analytický přístup jako využívá moderní medicína, kdy se podle různých příznaků a projevů volí na základě výzkumů, znalostí a zkušeností určitý postup léčení, medikace a podobně – u aromaterapie konkrétní éterické oleje, kombinace,..

Tento postup dokáže být jistě účinný a dokážeme díky znalostem o složení a účincích rostlin a silic významně ovlivnit v podstatě všechny systémy v těle, ale nezaručuje, že bude účinný vždy a na všechny a že vyřeší samotnou příčinu.

Důvodem je zaprvé neúplné znalosti vlivu a možností éterických olejů a zadruhé naše vlastní odpojení od intuice a energie našeho srdce.

Éterické oleje obsahují chemické látky, ale také – stejně jako například květové esence – fungují na principu vibrační rezonance a oboustranné světelné komunikace.

Světelné informace (barevné prány – energie – různých frekvencí) z rostlin a esencí přesahují rozměr, který je v různých typech aromaterapii ohraničen současnými znalostmi o rostlinách nebo fungování našeho těla. Tyto kvantové světelné informace rozšiřují možnosti nejen éterických olejů v interakci s námi, ale jsou velmi cenné i pro naše porozumění rostlinám i jakýmkoli jiným jemnohmotným energiím. Bez porozumění své intuice však těmto informacím nerozumíme a většinou je ani nevnímáme.

Intuitivní aromaterapie má dvě základní vrstvy, které se navzájem prolínají.

První vrstva je ta nám pomáhá propojit se se svojí intuicí, vnímat energii svého srdce a vnímat a uvolnit překážky, kterými si bráníme, abychom své intuici porozuměli a mohli být ve spojení se svým Vyšším já, se sebou samým.

Další vrstva intuitivní aromaterapie vychází z první – kdy již nejde o propojování s intuicí, ale kdy se v propojení s intuicí spolu-pracuje s éterickými oleji. Poté je možné pracovat se světelnými informacemi v rámci práce na sobě nebo v případě, že tomu odpovídají naše poslání zde na Zemi, tak se světelnými informacemi pracovat ve spojení i s Vyšším já jiných lidí. Tímto způsobem vznikají také esence Rozkvést.

Ještě je třeba zdůraznit, že i odborné znalosti či souvislostí  dělají intuitivní vedení srozumitelnější a pomáhají nám se s intuici v různém oboru propojit. Máte-li chuť se do spolupráce s jednotlivými éterickými oleji hlouběji ponořit, určitě doporučuji se současně věnovat i sebevzdělávání v aromaterapii a souvisejících záležitostech.

více

V energiích dnešní doby už se není kam schovat a snažit se sebe či druhé přesvědčit, že to, kde jsme a čím jsme, jsme náhodně nebo se nám něco náhodně děje. Nyní  je již jasné, že náhoda není náhodná“ ale jde o výsledek vícečetného sladění se s něčím. Náhody tvoříme ať už vědomě či nevědomě my jako mnohaúrovňová bytost.

Náhody mohou přijít do našeho života zdánlivě bez našeho chtění a vědomého přičinění, kdy jsou tvořeny vyššími silami zejména v souladu s plánem naší duše zde na Zemi a s naším vyšším potenciálem.  I toto náhody, nad kterými zdánlivě nemáme žádnou moc, nejsou až tak mimo náš vliv – okolnosti a energetický náboj konkrétní náhod vytváříme tím, čemu věříme, jaká máme přesvědčení, jak komunikujeme sami se sebou i s vnějším světem.

Chcete-li vědomě pomoci náhodě (například najít práci, která vás bude vnitřně naplňovat nebo dostat nápad, který vám pomůže vyřešit nějakou situace), nalaďte se na energie, které tomu odpovídají.

Je-li váš záměr žít v souladu se svým srdcem, se svou vnitřní pravdou – buďte všímaví, kde svou pravdou nežijete a buďte otevření tomu, co je toho příčinou. Příčina je vždy v nás samých, není v druhých lidech ani ve vnějších okolnostech. 

Stromy, esenciální oleje oleje, krystaly nebo i barvy jsou nástroje, které mohou podporovat záměr, udržují pozornost, energeticky drží určité vibrační nastavení a v propojení s naším srdcem vnášejí do  našeho života pravé načasování a synchronicity v souladu s naším potenciálem i naším tady a teď…

více

*On-line test 7 základních energetických center – čaker

On-line čakrový test pro 7 základních energetických center

Čakry jsou centry pro příjem, vstřebávání a přenos životních energií. Čakrový systém je spojnicí mezi hmotou a duchem, mezi tělem a duší, mezi tím vědomým a nevědomým, mezi projeveným a neprojeveným. Čakry zrcadlí, co je a mohou pro nás být také mapou k celistvosti.

Na tělesné úrovni jednotlivé čakry korespondují a vzájemně na sebe působí s nervovými uzlinami a endokrinními žlázami, nejsou však uvnitř těla hrubohmotného, ale uvnitř toho jemnohmotného.

Každá čakra a její aktivita a otevřenost odráží určité (často nevědomé) mentální – myšlenkové vzorce vyživované emočními otisky, které většinou vznikají již při našem vlastním početí, těhotenství, porodu a v dětství. Emoční otisky z tohoto období (vztahující se zejména k 1. čakře – strachu, 2. čakře – vině a 3. čakře – studu) souvisí s životními záměry naší duše, jejíchž záměrem je samozřejmě náš osobní růst i spolutvoření s ostatními dušemi – lidmi. V dospělosti na základě těchto prvotních emočních otisků myslíme a jednáme (a potýkáme se s dalšími emocionálními otisky vztahující se k 4. čakře – smutku, 5. čakře – lžím, 6. čakře – sebeklamu, 7. čakře – lpění)

více

Éterické oleje a jemnohmotné energie versus realita všedních dnů

O úzkém propojení lidí a rostlin jsem již psala v článku Rostliny jako osobní průvodci životem. Rostliny mohou nejen dodat léčivé látky našemu tělu či uklidnit naše emoce, mohou nám také předávat informace, které nám pomohou při řešení nejrůznějších životních situací. Rostliny nám mohou pomoci při sebepoznávání, vnímání svých myšlenkových vzorců a emočních otisků a mohou nám pomoci vnímat své vnitřní vedení – svojí intuici. Mohou nám pomoci uvádět fyzické, mentální a emoční tělo i celý náš život do rovnováhy. Mohou být naší oporou při rozhodování i při všech fázích realizace nějakého našeho záměru. Propojení s rostlinami se může naše vnímání rozšířit za hranice naší mysli, propojit se s naší intuicí, kde se otevíráme světelné rezonanci a jemnohmotným energiím. Rostliny zároveň pomáhají udržet se “nohama na zemi” a harmonicky propojit to “nahoře” s tím “dole” a opačně.

více

*Spirály života – úvod do systému čaker

Komplex lidského těla je mnohovrstevný. Člověk jakožto celistvá bytost se skládá z několika těl (fyzické, éterické, emocionální, mentální a duchovní). Fyzické tělo je odrazem těla éterického, tak jako ve fyzickém těle proudí krev v cévním řečišti, v éterickém těle proudí prána (absolutní energie, chi) skrz rozvodné kanálky, kterým se říká nádí (v čínské tradici meridiány). Prána jakožto životní energie je přítomná ve všem, je vším, čím jsme my, jen se podle potřeby při průchodu naším systémem zahušťuje tak, že konečným produktem jejího zahuštění je naše fyzické tělo. Ano, naše tělo je kondenzovaná prána.

více

**Cyklus: Spirály života – systém čaker

Spirály života jsou věnované sebepoznávání a jejich záměrem je inspirovat  k novému vnímání sám sebe i svého života.
Kostrou Spirál života je náš energetický systém – tzv. čakry.  Přestože čakry nejsou fyzické, týkají se fyzických, mentálních, emocionálních i duchovních  aspektů naší bytosti a přímo spojují naší mysl s tělem. 
Čakrový systém je struktura, která pro nás může být jakousi záchrannou i podpůrnou sítí i jasně vypovídajícím zrcadlem. Systém čaker pro nás může být velkou podporou a pomocí při léčení fyzického těla, při řešení situací ze všech životních oblastí i při propojování s intuicí.
více

Osvědčené dávkování k protiparazitové kůře zdarma

Získejte osvědčené dávkování pro produkt ParaProtex s dalšími doporučeními pro úspěšnou kůru proti parazitům.

více

*Kurz: Intuitivní mysl

Přepsat fungování své mysli z emočních otisků na mysl napojenou na intuici je něco, co je nám zásadním způsobem změní život. Protože nám to zásadním způsobem promění naše vnímání a myšlení.

Zatím můžete sledovat Spirály života, kde od listopadu začnou přibývat nové články

Kurz připravuji, proběhne začátkem roku 2022.

více

celkem 563 článků na 57 stranách