*On-line test 7 základních energetických center – čaker

On-line čakrový test pro 7 základních energetických center

Čakry jsou centry pro příjem, vstřebávání a přenos životních energií. Čakrový systém je spojnicí mezi hmotou a duchem, mezi tělem a duší, mezi tím vědomým a nevědomým, mezi projeveným a neprojeveným. Čakry zrcadlí, co je a mohou pro nás být také mapou k celistvosti.

Na tělesné úrovni jednotlivé čakry korespondují a vzájemně na sebe působí s nervovými uzlinami a endokrinními žlázami, nejsou však uvnitř těla hrubohmotného, ale uvnitř toho jemnohmotného.

Každá čakra a její aktivita a otevřenost odráží určité (často nevědomé) mentální – myšlenkové vzorce vyživované emočními otisky, které většinou vznikají již při našem vlastním početí, těhotenství, porodu a v dětství. Emoční otisky z tohoto období (vztahující se zejména k 1. čakře – strachu, 2. čakře – vině a 3. čakře – studu) souvisí s životními záměry naší duše, jejíchž záměrem je samozřejmě náš osobní růst i spolutvoření s ostatními dušemi – lidmi. V dospělosti na základě těchto prvotních emočních otisků myslíme a jednáme (a potýkáme se s dalšími emocionálními otisky vztahující se k 4. čakře – smutku, 5. čakře – lžím, 6. čakře – sebeklamu, 7. čakře – lpění)

Vědomá spolupráce s čakrami nás směrem vzhůru vede k léčení emočních otisků a od změn vzorců myšlení a chování (vzniklých z minulých zkušeností i či obav a očekávání z budoucnosti) nás vede k propojení s intuitivní myslí a tím k vzorcům zrcadlící “přítomnost”. Směrem dolů nás spolupráce s čakrami vede ke schopnosti manifestace.

Pro test čaker si udělejte čas a buďte sami k sobě upřímní. Test si můžete udělat obecně, i se při odpovědích v něm zaměřit na konkrétní oblast, situaci, vztah,..

Harmonizaci čaker, životních témat, myšlenkových vzorců a emočních otisků s nimi spojenými se věnuje volně přístupný cyklus Spirály života. Můžete si také pro harmonizaci konkrétní čakry či záležitosti nechat vyhotovit výklad energetického otisku.

1. Vyjadřujete své emoce volně, umožňujete jim volně plynout, aniž byste je potlačoval/a?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy
2. Cítíte se spokojen/a se svou finanční situací, domem, cítíte se v bezpečí?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

3. Umíte být asertivní, když je to potřeba?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

4. Cítíte se být přítomný/á, uzemněný/á a nedáte se zastrašit?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

5. Jste emocionálně vyrovnaný/á?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

6. Máte často během dne vize, či si něco představujete?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

7. Cítíte se stále v bezpečí?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

8. Cítíte, že můžete vyjadřovat své sexuální pocity a potřeby?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

9. Vyjadřujete své touhy?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

10. Daří se Vám rozvíjet svoje vize?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

11. Je Vám příjemné projevovat svou sexuální touhu a vyjadřovat svou sexualitu?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

12. Cítíte, že máte obvykle kontrolu nad situací, když jste ve skupině?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

13. Máte silnou potřebu být emocionálně propojen/a s ostatními lidmi?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

14. Máte silnou vůli a snažíte se mít situace pod kontrolou?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

15. Když se dostanete do konfliktu, berete v úvahu i city druhých lidí?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

16. Jste sebevědomí?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

17. Máte vize a předtuchy?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

18. Nemáte problém s prosazováním svých potřeb?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

19. Vyhýbáte se situacím, při kterých s cítíte nervózně?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

20. Je Váš hlas hlasitý a jasný?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

21. Jste týmový hráč?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

22. Snažíte se činit Vaše vztahy harmonickými?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

23. Vnímáte všechny své zkušenosti jako životní lekce, které napomáhají Vašemu „růstu“?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

24. Máte sklon dávat druhým tak moc, že zapomínáte sami na sebe?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

25. Důvěřujete lidem?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

26. Jste přátelští?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

27. Máte často pocit, že „náhody“ mají svůj smysl a že nepřicházejí sami od sebe?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

28. Je pro Vás snadné cítit soucit s ostatními i se sebou?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

29. Umíte se dobře písemně vyjadřovat?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

30. Cítíte náklonnost k většině lidí?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

31. Vyjadřujete se nějakým kreativním a tvůrčím způsobem?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

32. Cítíte se příjemně a jako doma v každém prostředí?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

33. Přijímáte vše, co se ve Vašem životě děje?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

34. Umíte stejnou měrou mluvit i naslouchat?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

35. Umíte přemýšlet v symbolech, slovech a v kontextech?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

36. Pamatujete si své sny?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

37. Jste dobře spojeni se svým tělem? Cítíte se v něm dobře?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

38. Jste komunikativní?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

39. Cítíte propojení s vesmírem a vším, co Vás obklopuje?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

40. Řídíte se svou intuicí?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

41. Cítíte, že jste vyjádřením něčeho většího, než jste Vy sama/sám?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

42. Jste kreativní?
vždy
spíše ano
půl na půl
spíše ne
nikdy

Dosáhl(a) jste následujících výsledků:

 

100% mistrovská – gratuluji, v dané oblasti jste dosáhli maximálního potenciálu, můžete se zaměřit na práci s vyššími čakrami.
70-99% ultraaktivní čakra – gratuluji, tato vaše čakra je ultraaktivní, což ukazuje na to, že na svém osobním i duchovním růstu intenzivně pracujete. V mnohém už dokážete následovat své intuitivní vedení.
50-69% otevřená a aktivní čakra – gratuluji, čakra jsou aktivní a otevřená. I když se občas setkáte se situací, která vás překvapí, a neumíte ji okamžitě zpracovat, jste si toho již vědom/a a zabýváte se tím. Jste každopádně připraveni postoupit dál.
0-49% částečně nebo úplně uzavřená čakra – ať se o důvody toho, proč se vám v určitých životních oblastech nedaří, začínáte zajímat nebo se zajímáte zdánlivě neúspěšně již delší čas, máme pro vás dobré zprávy – jste připraveni ke změnám, které nemusí být navenek příliš příjemné, ale vždy osvobozující. Otevřete se tomu..

Výsledky berte s rezervou, tedy tak, že jen velmi obecně naznačují, jak si v rámci základních témat jednotlivých čaker stojíme. Nepropadejte beznaději, když se píše, že čakra “uzavřená” ani si nedělejte iluze, když vyjde, že čakra “mistrovská”. A jestli máte chuť prozkoumat jednotlivá témata podrobněji a zjistit, jak si v nich pomoci zharmonizovat svou mysl, své emoce a své fyzické tělo, zvu vás do cyklu Spirály života, kde se od listopadu 2021 začneme odkrývat více – jak o čakrách, životních tématech, tak o tom, jak si pomoci skrze dary Přírody.

Rubriky Spirály života | 4 komentáře

4 komentáře u *On-line test 7 základních energetických center – čaker

Napsat komentář