Intuitivní aromaterapie

Ve zdravotní aromaterapii nebo jakémkoli pojetí aromaterapie opírající se o nějaký našimi znalostmi ohraničený systém volíme esenciální olej podle chemické složení či jiných “vlastností” a jejich nám známých účinků. Jde v podstatě o podobný analytický přístup jako využívá moderní medicína, kdy se podle různých příznaků a projevů volí na základě výzkumů, znalostí a zkušeností určitý postup léčení, medikace a podobně – u aromaterapie konkrétní éterické oleje, kombinace,..

Tento postup dokáže být jistě účinný a dokážeme díky znalostem o složení a účincích rostlin a silic významně ovlivnit v podstatě všechny systémy v těle, ale nezaručuje, že bude účinný vždy a na všechny a že vyřeší samotnou příčinu.

Důvodem je zaprvé neúplné znalosti vlivu a možností éterických olejů a zadruhé naše vlastní odpojení od intuice a energie našeho srdce.

Éterické oleje obsahují chemické látky, ale také – stejně jako například květové esence – fungují na principu vibrační rezonance a oboustranné světelné komunikace.

Světelné informace (barevné prány – energie – různých frekvencí) z rostlin a esencí přesahují rozměr, který je v různých typech aromaterapii ohraničen současnými znalostmi o rostlinách nebo fungování našeho těla. Tyto kvantové světelné informace rozšiřují možnosti nejen éterických olejů v interakci s námi, ale jsou velmi cenné i pro naše porozumění rostlinám i jakýmkoli jiným jemnohmotným energiím. Bez porozumění své intuice však těmto informacím nerozumíme a většinou je ani nevnímáme.

Intuitivní aromaterapie má dvě základní vrstvy, které se navzájem prolínají.

První vrstva je ta nám pomáhá propojit se se svojí intuicí, vnímat energii svého srdce a vnímat a uvolnit překážky, kterými si bráníme, abychom své intuici porozuměli a mohli být ve spojení se svým Vyšším já, se sebou samým.

Další vrstva intuitivní aromaterapie vychází z první – kdy již nejde o propojování s intuicí, ale kdy se v propojení s intuicí spolu-pracuje s éterickými oleji. Poté je možné pracovat se světelnými informacemi v rámci práce na sobě nebo v případě, že tomu odpovídají naše poslání zde na Zemi, tak se světelnými informacemi pracovat ve spojení i s Vyšším já jiných lidí. Tímto způsobem vznikají také esence Rozkvést.

Ještě je třeba zdůraznit, že i odborné znalosti či souvislostí  dělají intuitivní vedení srozumitelnější a pomáhají nám se s intuici v různém oboru propojit. Máte-li chuť se do spolupráce s jednotlivými éterickými oleji hlouběji ponořit, určitě doporučuji se současně věnovat i sebevzdělávání v aromaterapii a souvisejících záležitostech.

Rubriky Aromaterapie | Napsat komentář

Napsat komentář