Intuitivní aromaterapie

 

Ve zdravotní aromaterapii nebo jakémkoli jiné terapii či metodě léčení a osobního rozvoje opírající se o nějaký známými znalostmi ohraničený systém, volíme postupy odpovídající danému systému – v případě aromaterapie – esenciální oleje podle chemického složení, terapeutických účinků atd. Jde v podstatě o podobný analytický přístup, kdy se podle různých příznaků a projevů volí na základě výzkumů, znalostí a zkušeností určitý chemický lék.

Tento postup je účinný a dokážeme díky znalostem o složení a účincích rostlin a silic významně ovlivnit v podstatě všechny systémy v těle, ale bez propojení s intuicí se neotevíráme všemu, co nám rostliny nabízí ani neumožňujeme to navíc propojit s tím, co je v souladu s námi samými nebo s člověkem, pro kterého například připravujeme směs esenciálních olejů.

Světelné informace z rostlin a esencí přesahují rozměr, který je ve zdravotní aromaterapii ohraničen současnými znalostmi o rostlinách nebo fungování našeho těla. Tyto kvantové světelné informace rozšiřují možnosti, s kterými můžeme vědomě spolu-pracovat. Bez porozumění své intuice však těmto informacím nerozumíme a většinou je ani nevnímáme.

Znalosti o chemickém složení rostlin či porozumění různým souvislostem často dělá intuitivní vedení srozumitelnější. Základní znalosti o rostlinách a esenciálních olejích jsou důležité (už kvůli jejich vlivu na naše tělní systémy), stejně důležité však také je k těmto informacím a zkušenostem přistupovat “nově” – netvořit z nich vzorce myšlení, ale vnímat je jako jakýsi „otevřený“ systém, který je interaktivně provázaný právě s naší intuicí..

Intuitivní aromaterapie je jak o intuici, vnímání esenciálních olejů skrze intuici, ale také o schopnosti éterických olejů pomoci nám vnímat a uvolňovat emoční otisky, které nám intuitivní vnímání a porozumění “zamlžují”.

Spojit se se svou intuicí a porozumět tomu, co je hlas intuice a za čím naopak stojí emoční otisky a zautomatizované vzorce myšlení a chování se věnuji v článcích a hlouběji v on-line kurzu Přepis limbického otisku.

Další články k úvodu intuitivní aromaterapie:

Rubriky Aromaterapie | Napsat komentář

Napsat komentář