*Spirály života – úvod do systému čaker

Komplex lidského těla je mnohovrstevný. Člověk jakožto celistvá bytost se skládá z několika těl (fyzické, éterické, emocionální, mentální a duchovní). Fyzické tělo je odrazem těla éterického, tak jako ve fyzickém těle proudí krev v cévním řečišti, v éterickém těle proudí prána (absolutní energie, chi) skrz rozvodné kanálky, kterým se říká nádí (v čínské tradici meridiány). Prána jakožto životní energie je přítomná ve všem, je vším, čím jsme my, jen se podle potřeby při průchodu naším systémem zahušťuje tak, že konečným produktem jejího zahuštění je naše fyzické tělo. Ano, naše tělo je kondenzovaná prána.

Vibračně nejčistší forma prány je čistá energie našeho zdroje, boha, lásky. Prána je prvotní zdroj všech forem energie, v různých oblastech bytí se projevuje na různých frekvencích, tedy má různé vibrace. Úroveň vědomí je závislá na tom, jakou frekvenci prány dokáže konkrétní bytost přijímat a udržovat.

Při našem zrození (nitroděložní vývoj) postupně naše těla prochází zahušťováním vibrací, kosmická energie přicházející do tělíčka “plodu” prochází rozvíjejícím se systémem transformátorů energie, jimž jsou čakry. První je plně vyvinutá korunní čakra, potom čakra třetího oka, krční čakra, srdeční čakra, solární čakra, křížová čakra a když se plně rozvine čakra kořenová, je miminko připravené pro vstup do našeho světa.

Čakry jsou tedy transformátory energii přicházející do našeho systému z různých zdrojů. Mezi sebou jsou čakry spojené rozvodnými kanálky (nádí). Ve zkratce lze čakry charakterizovat takto:


1. kořenová čakra
má nejnižší frekvenci a jemnou pránu zahušťuje do hmotné podoby. Přijímá energii ze Země, sídlí zde nevyčerpatelný zásobník energie – tzv. kundaliny. Začínají zde 3 hlavní nádí (sušumna, ida a pingala). Je centrem našeho energetického rozvodného systému, sídlí zde kolektivní podvědomí, takže při harmonické funkci je nám přístupné vše, co se kdy stalo. Přináší spojení se Zemí, se všemi bytostmi, důvěru v laskavý vesmír, který nám dává vše, co potřebujeme.

2. křížová čakra je sídlem emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Ovlivňuje naše vztahy k ostatním lidem. Umožňuje nám  přirozeně plynout s proudem života, otevřít se životu, radovat se ze života a jeho hojnosti v každé podobě.

3. čakra solar-plexu je vlastně komplexem více menších čaker, proto má více funkcí. Přijímá energii ze slunečního záření i z ostatních čaker přes nádí. Je to centrum naší síly. Odtud jsou řízeny mezilidské vztahy a naše schopnosti si vztahy udržet. Je to sídlo osobnosti, vědomě řídí tvořivé energie prvních dvou čaker. Přináší vnitřní vyrovnanost, respekt k pocitům ostatních.

4. srdeční čakra tvoří střed v systému čaker, spojuje naše tělo a vyšší já. Zde sídlí schopnost naladit se na druhé, tudy vnímáme krásu umění i přírody. Sjednocuje skrze lásku, je centrem bezpodmínečné lásky, boží lásky. Láskyplná pozornost léčí tělesné i duševní “šrámy”. Otevřená srdeční čakra má na ostatní uzdravující a transformační účinek. Je branou do duše, skrze srdeční čakru jsme spojeni se svou duší.

5. krční čakra tvoří most mezi naším myšlením, cítěním a vnějším vyjádřením. Skrz krční čakru vyjadřujeme vše co v nás je – smích, pláč, láska, zlost, názory. Dává výraz naší kreativitě sídlící v 2. čakře. Můžeme skrz ni vyjádřit jen to, co v sobě máme, takže nám přináší schopnost sebereflexe (k té je třeba odstupu). Dává dar rozpoznat, kdy mluvit, mlčet či naslouchat a upřímně vyjadřovat svou jedinečnost.

6. čakra třetího oka je sídlem vyšších duchovních sil, završuje vědomé bytí. Jsou zde všechny procesy uvědomění, je zde schopnost manifestace (materializace či dematerializace). Na této úrovni vytváříme nové reality na fyzické úrovni. Buď je tento proces vědomý, či nevědomý (proces pak ovládají emoční a myšlenkové vzorce). Rozšiřováním vědomí můžeme tento proces stále více vědomě řídit. Síla představivosti je pak klíčem k naplnění určité ideje či přání.

7. korunní čakra je pramenem všech energií pro projevy ostatních čaker, spojuje nás s naším božstvím, které existuje v neprojevené rovině. Odtud jsme počali svůj vývoj a zde ho zase ukončíme. Při plné funkci korunní čakry máme prostě jasno. Končí veškerá oddělenost, víme, že vše je jednota. Otevření sedmé čakry probíhá pasivním procesem, jen se staneme nádobou, svatým grálem. Její rozvoj probíhá skrz odstranění blokád ostatních čaker.

Při výkladu energetického otisku (vše může probíhat on-line) se můžeme tématům jednotlivých čaker věnovat v propojení s vaším skutečným životem – v propojením s vaším příběhem a vaším energetickým polem.

 

www.PrirodniCestou.cz

 

Rubriky Spirály života | Napsat komentář

Napsat komentář