Změna (i nemoc) je život

Život je neustále v pohybu. Vše se mění, nic není statické, i když se nám to někdy takové může zdát. Změna je přirozená. Záleží pouze na tom, jakou roli ve změna hrajeme my sami. První možností je to, že změna může přijít zvenku – tedy ke změně jsme “donuceni” vnějšími (například výpověď z práce, úraz) nebo vnitřními (například nemoc) okolnostmi. I za těmito zdánlivě s námi nesouvisejícími okolnostmi stojíme my sami – ovšem většinou si to neuvědomujeme nebo si to do souvislostí dáme až později.

Druhou možností je změna, kterou jsme my sami – sami volíme změnu. Například tak, že sami dáme výpověď a najdeme si jinou práci, která nám více vyhovuje nebo změníme stravovací návyky či nějaké zvyky, které blokují našemu zdraví. Tedy nečekáme, až změna přijde z venku, ale sami jsme změnou – vědomě.

Nemoc je změnou, která nás upozorňuje na bloky, které si my sami tvoříme, upozorňuje nás na nevhodné vzorce chování, která stojí za našimi zvyky a způsoby, podle kterým žijeme. Přestože dokážeme potírat příznaky nemocí nebo je i dle lékařského hlediska vyléčit, není-li změněna podstata – vzorec chování, který nemoc aktivoval – nerovnováha v nás zůstává a projeví se buď opakováním stejné nemoci nebo vznikem jiné.

Skutečné vyléčení tedy nenastává tehdy, když se cítíme po určité léčbě lépe nebo nějaké hodnoty jsou “v pořádku”, ale pochopením toho, proč jsme onemocněli a následnou vědomou změnou v sobě. Právě tím vědomě postoupíme po spirále života a přiblížíme se sami sobě..

www.PrirodniCestou.cz

Máme radost z nekomerčního sdílení článku s ostatními. Děkujeme za zachování plně originálního znění, aktivních odkazů i této poznámky :-)

 

 

Rubriky Nemoc - most ke zdraví | Napsat komentář

Napsat komentář