*Smysl a význam tarotu dle mého vnímání

Tarot vnímám ne jako věštění budoucnosti nebo něco “tajného a nadpřirozeného”, ale pouze jako jeden z mnoha možných nástrojů k tomu, jak čerpat z informačního pole, v němž je zachyceno vše kolem nás – co bylo-je-bude, a kterému se říká Akáša. Na její napojení můžeme lépe pochopit sám sebe, události, které se nám dějí, ať se týkají oblasti zdraví, vztahů, peněz, vlastního rozvoje nebo čehokoli jiného, co v životě prožíváme nebo se díky němu propojit se Matku Zemí.

Tarot vždy zrcadlí přítomnost. Nutno však podotknout, že současné chápání lineárního času je vlastně uměle vzniklé pojetí, které bylo vytvořeno, aby mohlo snadněji popisovat a třídit události. Vše v podstatě probíhá v jednom okamžiku – minulost, přítomnost i budoucnost.

Tarot dokáže být naprosto nestranným partnerem, který analyzuje situace, ukazuje příčiny a souvislosti. Záměrem mého tarotového výkladu (ke kterému ale ne vždy tarot využívám..) není říci dotyčnému, co má nebo nemá dělat, ale jasně ukázat, kde se teď nachází, proč se tam nachází a kde je základ toho. Jinými slovy výklad před vás prostře vzorce chování. Základem situace, ve které se nacházíme totiž není štěstí nebo smůla, ale právě vzorce chování, emoční otisky společně se záměrem naší duše. Záměr duše (nebo osud) však není neměnný a naopak se mění a vyvíjí společně s námi.

Přestože mají jednotlivé karty svůj všeobecný význam, čím více s nimi člověk spolu-pracuje a čím “čistěji” dokáže informace z Akáši přeložit (svým jedinečným způsobem zpracovat a předat ať sobě nebo jiným) , tím širší a hlubší významy pro něj jednotlivé karty mohou mít, tím hustější síť souvislostí vnímáme (někdy dokonce i docela rozdílné od těch, které jsou prezentované v nějaké knížce, protože vaše osobní vnímání karet-symbolů-světa může být odlišné od toho, jak ho vnímá ten, kdo knihu psal).

 

Osobní výklady – konzultace

Rubriky Intuitivní tarot | Napsat komentář

Napsat komentář