Most ke zdraví – Nervové potíže

Nervový systém ovlivňuje všechny naše vědomé činnosti. Jde o komunikační systém, kterým neustále přijímáme nebo vysíláme informace do mozku. Záběr a význam nervové soustavy je velmi rozsáhlý a jeho “výpadky” nebo “omezení” nás ovlivňují na více úrovních.

Nedostatečná, neotevřená či nejasná komunikace na úrovni nervů symbolizuje totéž mezi částmi naší bytosti, ať jde o koordinaci pohybů, reakce na něco nebo rozpory mezi tím, co cítíme a tím, co vyjadřujeme navenek.

“Pevné” nervy – správně fungující – nám pomáhají vhodně zpracovat přicházející podněty, stejně jako na ně reagovat z místa svého středu.

Nervové potíže nás učí novému vnímání, upozorňují nás na to, že nevnímáme od(ze) srdce, ale skrze přesvědčení, která nejsou v souladu s ní cestou. Nabádají nás ke sjednocení vůle naší osobnosti s vůlí srdce. Nervové potíže ovlivňují řadu nemocí, jde-li přímo o neurologický základ, souvisí to s “nevědomím” sama sebe ( 7. korunní čakra), kdy je narušené spojení s životem, s vůlí být (1. čakra základní).

Rozmotávat klubko může zevnitř skrze otevření se pochopení – Cesta ke zdraví nebo zvenku podporou těla – Most ke zdraví: Nervové nemoci.

 

Rubriky K podstatě zdraví, Nemoc - most ke zdraví | Napsat komentář

Napsat komentář