Krevní skupina 0 a karma – 1. typ Ambice a pýcha

Rozdělení všech typů dle krevní skupiny: Cesty osudu otisklé v krevní skupiny

Tento “energetický” typ člověka s krevní skupinou 0 se bojí své slabosti, a proto se neustále pokouší dokázat, že je silný. Svoji převahu demonstruje tak, že se chová velmi pohrdavě k jiným lidem. Tomuto člověku se v dětství nedostalo tepla a lásky, jeho výchova byla asketická, bylo mu neustále zdůraňováno, že nesmí být slabý. Proto se domnívá, že jemnost, něžnost a láska jsou slabostmi, bojí se těchto citů jak u sebe ta i u druhých.

Obává se ztráty své tváře, když by projevil svoje skutečné city, proto se schovává, konzervuje v sobě všechno, co je teplé a živé, a ukrývá skutečnou tvář za maskou hrdosti, povýšenosti a domýšlivosti.

Neustále se potřebuje o něčem přesvědčovat a bez toho se necítí dostatečně živý, neboť vlastně ani sám sobě nedovoluje projevit nějaké živoucí city. Živým a opravdovým člověkem se cítí pouze v extrémních situacích, plných nebezpečí a rizika. Něco ho pořád táhne do divokých míst a na nebezpečná území. Potřebuje činy, dobrodružství, situace, kdy jeho životu hrozí nebezpečí. Pouze v takovém případě skutečně žije.

Tito lidé se bojí jiným lidem vyjádřit lásku, ale sami chtějí, aby byli milováni a aby si jich ostatní lidé vážili. Protože neví, jak si mají lásku získat, pokoušejí se ji vybojovat silou. Velmi často nechávají ostatní lidi ve strachu a domnívají se, že strach je ukazatelem úcty, přičemž nechápou, že strach nemá s ryzí láskou nic společného. Velice touží po lásce, ale neumějí ji přijímat od jiných lidí, velmi často odmítají upřímně milující lidi a kolem sebe zasévají utrpení.

Nestrpí urážku, ihned se chtějí pomstít. Nechápou, že msta jim nepřinese uspokojení, jen jim více zatíží duši. Tato tíha duše se pak více a více hromadí, a hrdost pak této osobnosti nedovolí se jí zbavit, vždyť již v dětství slýchal, že nemůže plakat a přiznat své chyby, zmnožuje je a na duší nosí závaží, které nemůže svrhnout. Pouze pocit rizika, nejčastěji neopodstatněného, mu přináší určité uvolnění, ale skutečného ulehčení tím nedosáhne.

Takový člověk zůstane často osamocený. Odůvodňuje to tím, že kolem něho nejsou ti správní lidé a že je lepší, když bude sám. Jeho trápení to však nepomůže. Nejde o to, že kolem nejsou ti správní lidé, ale problém spočívá v tom, že on sám není schopen obyčejného lidského citu a je jednak k sobě a jednak ke svému partnerovi velmi náročný. Není totiž schopen odpustit slabosti a nedostatky.

Velmi často je neuznaným géniem: myslí si, že má obrovský talent a schopnosti, jež ostatní lidé nemohou pochopit a ocenit, protože jsou hloupí. Věc se má většinou tak, že takovýto člověk talentovaný a schopný skutečně je, ale neumí porozumě mezilidským vztahům, a proto je často sám.

Tito lidé likvidují sami sebe, snaží se nepřiměřeně riskovat a vyhledávat situace, které jsou životu nebezpečné. Ztrácejí pocit reality, nechápou, kde opravdu stojí za to hazardovat a jak je riziko velké.

Jak rozmotat klubíčko aneb úkoly pro člověk s krevní skupinou 0 a typem Ambice a pýcha:

Tento typ se  musí přestat bát ponížení a musí se naučit přijmout sebe takového, jaký opravdu je, to znamená i se svými slabými stránkami a nedostatky. Pokud pochopí, jaká je jeho nejvyšší hodnota, tedy to, že  jeho pravé Já, přebývající v hlubině jeho duše, je skutečně velmi cenné a že ho nikdo a nic nemůže ponížit, může porozumět tomu, že pokoření ze strany lidí se ho jen tak nemohou dotknout, lehce ho přežije a odrazí je od sebe. Neučí se milovat sebe sama, nevytvářet si pro sebe nějaké podmínky, milovat se i se slabostmi, které dříve odmítali.

Uznat svoji slabost neznamená, že jste slabí, ale naopak že jste silnější, protože jen silný člověk si přizná ke svým slabostem. Schopnost přiznat se k tomu, jací opravdu jste společně s vašimi slabostmi a nedostatky vám pomůže otevřít se druhým lidem. Dá vám odvahu nebát se před ně předstoupit, i když nejste dokonalí, nebo dokonce silní, protože pochopí, že se mohou milovat tací, jací jsou. Pokud se budou umět milovat takový jací jsou, budou je mít rádi i ostatní lidé.

Máte-li zájem o hlubší sebepoznání, uvolňování tzv. limbického otisku a propojení se s cestou svého srdce vás zvu na svůj další web Rozkvést nebo si můžete objednat individuální konzultaci/výklad svého energetického otisku. 

Zdroj článku: Krevní skupiny a karma, Natalia Bogdanova

www.PrirodniCestou.cz

 

Rubriky Krevní skupiny a karma | Napsat komentář

Napsat komentář