Duchovní – psychické příčiny nemocí aneb jedinečné emoční otisky

O duchovních a psychických příčinách nemocí najdete řadu knih, webů, článků,..  ano, i zde nějaké jsou. Například se  v nich dozvíte, že příčina roztroušené sklerózy je “izolace v důsledku zatvrzelosti” či angíny “dusit něco v sobě” atd. Příčiny mohou být dávány do hesel nebo je můžete dalekosáhle rozebírat. Mám mnoho knih zabývající se touto tématikou a hodně jsem se psychickým i duchovním příčinám nemocí věnovala.

Duchovní příčiny nemocí jsou většinou prezentovány jako zprávy od naší duše, psychické příčiny jako odraz naší psychiky. Nejde o to říci, který termín je ten “správný”, spíše jde o uvědomění si toho propojení. Je-li nemoc zpráva od naší duše, pak je totiž třeba té řeči naší duše porozumět – musí jí porozumě naše mysl a poté následovat naše osobní vůle.

Jestliže se člověk s roztroušenou sklerózou dozví, že příčina jeho nemoci je způsobena důsledkem jeho zatvrzelosti, tak tomu nejspíše rozumět nebude. Je to něco tak neurčitého a všeobecného, co si málokdo dokáže spojit s tím, co ve svém životě prožil nebo prožívá. Kromě toho, na určité úrovni nebo k určitým záležitost má “izolaci v důsledku zatvrzelost” k řešení naprostá většina všech lidí – včetně těch, kteří by to rezolutně odmítli ;-)  Ale ne všichni mají roztroušenou sklerózu..  Stejně tak v sobě řada lidí “něco” dusí a neznamená to, že se to u všech musí navenek projevit angínou…

Každá “dysfunkce” nebo neharmonie v našem životě je zprávou od naší duše, ale porozumíme jí pouze do takové míry, do které nám to umožní naše mysl – naše přesvědčení, naše názory, naše myšlenkové vzorce. Jestliže spoléháme především na naší analytickou mysl a naše zkušenosti či znalosti často nevědomě opakujeme nebo zpět sklouzáváme k tomu, kde jsme již byli. Jestliže dáme na zkušenosti/znalosti jiných lidí, může to pro nás být nová inspirace nebo nový pohled na věc, ovšem není tomu tak, jak někteří prezentují – dělejte to jako já a budete mít výsledky jako já..

Duchovní (psychické) příčiny nemocí, stejně jako jakékoli jiné záležitosti, které ve svém životě řešíme, jsou provázané s naší jedinečnou cestou a s našimi emočními otisky. Cestu druhých vnímejte jako inspiraci, ale nesnažte se je následovat – učte se místo to nově vnímat své emoční reakce a porozumět vedení své intuice.

Když někde najdete duchovní příčinu nemoci nebo zdravotního problému, který řešíte – a přijde vám, že se vás to netýká, stejně tak neznamená, když neřešíme zdravotní potíže, nemáme co k řešení ;-)

Emočním otiskům a vzorcům myšlení a chování se více věnuji v intuitivních kurzech.

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Psychické příčiny nemocí, Psycho-emoční příčiny | Napsat komentář

Napsat komentář