Intuitivní myšlení

Ve wikipedii se o slově intuice dozvíte: “Intuice (z lat. in-tueor, in-tuitum, doslova v-hled) znamená vhled nebo náhled a v současném užití obvykle označuje náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním a ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody.”

A tak to je :D Někdy se říká, že intuice “ovládá” pravá mozková hemisféra, ve skutečnosti nám intuici zprostředkovává šišinka mozková, která je jakousi anténou. To, jak jsem schopni přijímat intuitivní zprávy přes tuto anténu a zároveň jim rozumět a využívat ve svém životě, záleží na tom, jak propojené obě mozkové hemisféry máme. Přirozená hladina frekvencí mozku je obrazně řečeno zprava-doleva, zleva-doprava. Stále dokola :-) Předpokladem zdravé – přirozeně fungující mysli – je vyváženost této “frekvence”. Jestliže “uměle” (vědomě či nevědomě) upřednostňujeme jednu část – je jedno jakou – dochází k problémům. U někoho se to může projevit problémy zdravotními, u jiného vztahovými či finančními, téměř vždy to samozřejmě ovlivňuje další oblasti života nebo další situace.

Známou a rozšířenou metodou, jak vyvážit naši aktivní mysl je meditace, kdy se vědomě zklidníme a stáhneme pozornost dovnitř. Někteří se při ní snaží “nemyslet”, někteří se soustředí na svůj dech nebo přicházející myšlenky jen pozorují. Někteří tento stav vnímají jako napojení na zdroj v nás, boha, způsobů vnímání a pojmenování toho je spoustu. A právě ve stavu meditace dokáže většina lidí vědomě zachytit nějaké poselství přicházející z naší intuice.

A tímto způsobem můžeme obě mozkové hemisféry z našeho pohledu poměrně úspěšně vyvažovat – řídit to vyvažování. Ovšem ne každému to vyhovuje a ne každý tím dosáhne chtěného výsledku. Důvodem je to, že meditace je stále určitým způsobem oddělená “činnost”, která není součástí běžné mozkové činnosti.

Celkově tedy meditace nebo jakékoli jiné harmonizující metody mohou hodně pomoci, zklidnit nás, což samo o sobě je velmi léčivé a otevírající se novým možnostem skrze intuici, ale většinou to nestačí k tomu, abychom poselství intuice opravdu porozuměli a následně využili ve svém životě. Což je dáno právě tím, že naše mysl není mimo meditaci zvyklá na propojení s intuicí a získané poselství si přeloží podle svých navyklých vzorců myšlení, které z toho však mohou “vytvořit” něco docela jiného.

Proto je základem přirozeně fungující mysli poznání, na jakých vzorech naše mysl nyní funguje a na jakých emočních otiscích tyto vzory stojí. Nejde o to, abychom nějaký myšlenkový vzorec vyměnili a trvali na změněném stále. Jde o stálý proces, kdy vzorce myšlení přizpůsobujeme tomu, jak se vyvíjíme a jak léčíme své emoční otisky. Stálá kooperace pravé a levé mozkové hemisféry. A právě tak se dostáváme z racionálního či iracionálního myšlení, která nás vždy určitým způsobem vychyluje z harmonie, k novému “druhu” myšlení, které je v podstatě to, které je přirozené, harmonické a léčivé – myšlení intuitivní. Při intuitivním myšlení máme vyladěnou naší anténu na příjem a naše mysl rozumí tomu, co z antény přijímá. Nejsme v tomto “stavu” nonstop, ale čím více intuitivní myšlení dokážeme propojit se svým životem, tím radostněji se nám žije :-) Intuitivnímu myšlení i emočním otiskům, kterými si intuitivnímu myšlení bráníme se věnuji individuálně během on-line konzultací a výkladů.

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Mentální a emoční vzorce | Napsat komentář

Napsat komentář