00 Intuitivní tarot: Blázen

pcblazne

Karta Blázen symbolizuje nové začátky, otevřenost, důvěru, nezávislost, spontánnost, někdy důvěřivost, pošetilost.
Blázen je o konci na začátku a o začátku na konci. O stálém plynutí a objevování „nového“.

Blázen je symbol duše, která se rozhodla vstoupit do lůna ženy a připravuje se v něm na obejmutí fyzického světa. Zrození – čehokoli, ne jen lidské bytosti – vnímáme jako začátek vývoje. Symbolika karty Blázen nám však umožňuje poznání, že nejde ve své podstatě o začátky a konce, ale jde o neustálé pokračování, neustálý pohyb – buď v kruhu nebo po spirále.

Souvislosti s kartou Blázen:

 

 

  • Karta s číslem 0.
  • Čakra: 7. čakra
  • Spojitost s astrologií: Uran/Merkur
  • Barva: oranžová, fialová
  • Tón: E

Častými znaky karty Blázen jsou symboly znázorňující proces střetávání se protikladných sil a nutnost tyto protiklady vyrovnávat, Blázen je často sám zobrazován, jak balancuje. A právě vyrovnávání energií v rámci duálního světa je tím, co vytváří nezbytnou energii pro uskutečnění změn, jejichž podstatou je vždy snaha dostat realitu všedních dnů do větší harmonie s tím, kam nás vede naše srdce.

Karta Blázen je začátkem cesty – cesty ke kartě Svět. Ovšem ne náhodou je zároveň ke kartě Blázen přiřazena 7. korunní čakra. Právě na otevření a propojení se 7. čakrou záleží, jak se Blázen projevuje, zda jde o určitou dětinskost, která má za následek pošetilost, lehkomyslnost, přílišnou hravost až jednoduchost ve smyslu naivity. Na druhé straně jde o jednoduchost pramenící z moudrého poznání, ke kterému docházíme po té, co se v dané záležitosti dokážeme oprostit od emočních otisků a navyklých myšlenkových vzorců.

Téma vztahy

V oblasti vztahů karta blázen může nasvědčovat tomu, že jde o bezstarostnost, otevřenost až bláznivost (někdo tomu říká zamilovanost ;-) ) na jedné straně a o nespolehlivost a nezodpovědnost na druhé straně. Jsme připraveni buď na nový vztah nebo na novou fázi v nějakém vztahu stávajících, což v některých případech může značit i rozchod, odloučení. V partnerských vztazích se může projevit snaha balancovat ve smyslu váhání, kdy nevíme “koho” a hraní na dvě strany.

V základní rovině jde o otevřený vztah (nebo touha po něm), který nás vede k přijímání věcí tak, jak jsou, bez snahy druhé vědomě ovládat, manipulovat.

Téma Práce

Jsme na začátku nových zkušeností, na začátku něčeho, v čem momentálně nemusíme mít příliš zkušeností či odborných znalostí, ale jsme otevřeni novým poznatkům bez brzdící energie předsudků. I zde se může objevit nezodpovědnost či zbrklost a netrpělivost.

Denní karta

V případě denní karty buďte přístupni všemu novému a neberete vše tak vážně. Všímejte si svého jednání na základ automatických vzorců a nebojte se jednat mimo tyto vzorce, buďte klidně chvíli blázniví ;-)

Máte-li zájem o výklad toho, co vám karta Blázen či nějaká situaci právě nyní sděluje, objednejte si výklad.

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Intuitivní tarot | Napsat komentář

Napsat komentář