Lektiny

 

 

Výzkum

Po výzkumech amerického lékaře Dr. Peter J. D’Adamo se po celém světě rozšířilo nevídanou rychlostí stravování podle krevních skupin. 0 teorii a praxi tohoto typu stravování jsme mohli číst ve velice úspěšné knize doktora D’Adama – v českém vydání pod názvem Výživa a krevní skupiny. Základní myšlenkou je hypotéza, že když ve vývoji čtyř krevních skupin u našich předků sehrálo stravování významnou roli, nemůžeme vyloučit, že větší odchylky od stravování evolučně souvisejícího s jednotlivými krevními skupinami, vedou k poškození zdraví.

Na základě této teorie prozkoumal dr. D’Adamo a jeho spolubadatelé stovky potravin, aby zjistili, nakolik se snášejí s červenými krvinkami různých krevních skupin. Ukázalo se, že jejich teorie byla správná. Výtažky jistých potravin srážely (aglutinovaly) červené krvinky jednotlivých krevních skupin. Za tento jev jsou zodpovědné tzv. lektiny, které se nacházejí v části potravin rostlinného a živočišného původu. Tyto specifické “lepící látky” se vážou na speciální sacharidové složky, které se nacházejí na povrchu červených krvinek a určují krevní skupinu. Lektiny srážejí červené krvinky, čímž může začít záhuba organismu. Protože sacharidové složky se nenacházejí pouze v krvi, ale i v jiných tkáních, potrava nevhodná pro danou krevní skupinu může poškozovat přímo orgány.

Doktor D’Adamo a jeho spolupracovníci neurčili pouze, jaké potraviny by lidé patřící k jednotlivým krevním skupinám neměli konzumovat, ale i to, jak bude zásoben organismus daného jedince vitaminy a minerálními látkami v případě stravování vhodném pro danou krevní skupinu, respektive které potravinové doplňky a léčivé rostliny pomáhají k dosažení ještě lepšího zdravotního stavu.

Produkty

Dnes již máme k dispozici jednotlivé potravinové doplňky specifické pro krevní skupiny, které vyvinula firma CaliVita International na základě výzkumů doktora D’Adama a další odborné literatury (souvislostmi mezi lektiny a zdravím se zabývá několik stovek odborných článků). Tyto přípravky nahradí nedostatky charakteristické pro danou krevní skupinu a zohlední i dispozici k určitým nemocem. Jejich konzumace se doporučuje jak při tradičním způsobu stravování, tak při stravování dle krevních skupin.

Vital 0, Vital A, Vital B a Vital AB s možností 25% slevy a dalších výhod.

Rubriky Účinné léčivé látky | Komentáře nejsou povoleny.