Myšlenkové a kvantové mapy a intuice

Myšlenkové mapy jsou grafickým znázorněním našeho myšlení, které má paprskovitou strukturu – každá myšlenka se přirozeně větví různými směry – stejně jako například kořeny nebo větve stromů. Po jaké “větvi” či paprsku se naše myšlenky a následně naše činy budou ubírat, ovlivňují naše instinkty, myšlenkové vzorce a také naše schopnost vnímat a porozumět vlastním intuitivnímu vedení (vhledům).

S termínem “myšlenková mapa” (Mind Maps”) přišel v 60. letech Tony Buzan, který ve svých knihám uvádí řadu možností, jak myšlenkové mapy využívat v rámci svých myšlenkových vzorců. Takto pojaté myšlenkové mapy například pomáhají vytvořit snadněji zapamatovatelnou kostru textu,  tvořit projekty, strategie, prezentace, třídit poznámky, mapy mohou zpřehlednit plusy a mínusy určité varianty, propojit nás s naší kreativní stránkou, zlepšit schopnost organizace, učení se, zaznamenávání poznatků a nápadů – to všechno je skvělé, to všechno se vám může hodit. Také je zde na webu také využívám.

Tony Buzan však myšlenkové mapy také spojuje s velkými mysliteli, vynálezci a génii a je názoru, že i oni intuitivně využívali paprskovitého myšlení i myšlenkových map. Rozdíl mezi géniem a “negéniem” :D  vnímá v tom, že velcí géniové jako Leonardo da Vinci, Einstein nebo Darwina mysleli “kvantově”, kdežto většina lidí tehdejší doby (nejen tehdejší..) “lineárně” – v rámci “běžných” vzorů myšlení. S tím se nedá než souhlasit, ovšem jinak tomu už je u přesvědčení, které Tony Buzan a jeho následovatelé zastávají – že když “okopírujeme” dovednosti těchto géniů, staneme se také génii ;-) Mezi dovednosti, které jsou k tomu třeba, řadí nadání přemýšlet, pamatovat si a tvořit – tedy to, co v nás myšlenkové mapy opravdu mohou podpořit.

ALE..

Kdyby Einstein nebo Leonardo da Vinci studovali tvorbu myšlenkových map dle knih a seminářů, které jsou dnes k mání, tuším, že by světu nepřinesli to, co přinesli. To, co vynalezli, nevynalezli díky myšlenkovým mapám, ale pouze to do ní nějakým způsobem převedli.

Jestliže nějaké své myšlenky tito géniové zachytili do forem podobným myšlenkovým mapám, neznamená to, že když to začneme dělat podobně, že bude mít také stejné výsledky. Grafické (nebo jiné) vyjádření svých myšlenek nepoužívali proto, aby se stali efektivnějšími, kreativnějšími nebo posílili svojí paměť. Byl to jeden z možných přirozený projevů toho, že se v dané záležitosti dokázali propojit a porozumět své intuici. Šlo o “překlad” intuitivních (kvantových) vhledů do určité lineární (v souvislosti s myšlenkovými mapami – grafické) podoby – tak, aby mohlo dojít k realizaci v našem hmotném světě.

Myšlenkové mapy mohou být nástrojem “géniů”, nejsou však prostředek ke “géniovství;-)

Paprskovité (kvantové) myšlení je přirozené – není žádnou výsadou, dokážeme takto myslet všichni. Jediné, co nám brání v tom vnímat určité paprsky nebo je dále rozvíjet, jsou právě naše myšlenkové vzorce (lineární myšlení). Vzory myšlení nám mají pomáhat naplňovat naše jedinečné životní záměry a poslání v našem světě, ale naučili jsme se místo toho jimi nahrazovat spojení se svým srdcem prostřednictvím intuice. Často se říká, že pocity jsou naším navigačním systémem – tak tomu je ale pouze tehdy, když je dokážeme vnímat bez myšlenkových vzorců a vlastních emoční otisků.

Aby se emoce staly kompasem, musíme současně dokázat být ve spojení s intuicí. Právě dle intuice máme myšlenkové vzorce aktuálně tvarovat a díky ní si uvědomovat jejich emoční otisky a neutralizovat – to je možné pouze jejich vědomým přijetím a nahrazením aktuálním “intuitivním” vzorcem (vzniklým v přítomnosti), který není emočními otisky ovlivněný. Aktivace intuitivní mysl není jednorázová akce, ale jde o stálý proces. Pomoci vám při něm mohou i myšlenkové mapy. Když se je naučíte tvořit v propojení s intuicí, odhalíte nejen myšlenkové vzorce, které vaší jedinečnou cestu (například i k uzdravení fyzického těla),  nejenže nepodporují, ale dokonce brání, abyste tu vaší jedinečnou cestu vnímali nebo jí ve svém reálném životě naplňovali.

Myšlenkové mapy, které nazývám “kvantové” jsou tvořené pro inspiraci a k vnímání svých emočních otisků, neberte je jako něco daného, vnímejte naopak vaší emocionální odezvu a spojitosti, které vám u nich máte.

S kvantovými mapami odhalující emoční otisky a vzorce myšlení a pomáhající vnímat svojí intuici se naučíte pracovat v průvodci přepis limbického otisku a jsou také součástí klubu Harmony with heart.

www.PrirodniCestou.cz 

 

 

Rubriky Mentální a emoční vzorce | 5 komentáře

5 komentářů u Myšlenkové a kvantové mapy a intuice

Napsat komentář