Nenasycené mastné kyseliny

Poté, co lékaři zjistili, že u národů používajících ve zvýšené míře rybí maso a další produkty vyrobené z ryb, se vyskytují některé chorobné stavy (infarkt myokardu, arterioskleroza, některá nádorová onemocnění) v daleko menším procentu než u evropské populace, začali se zajímat o pravou podstatu tohoto jevu.

Zjistilo se (dr. Bang, dr. Dyeberg), že pokud strava obsahuje vyšší zastoupení mnohonásobně nenasycených mastných kyselin (NMK) o dlouhém uhlíkatém řetězci (které se vyskytují právě v mase ryb, tuleňů) dochází. k podstatnému snížení výskytu mnoha nemocí. Jedná se o zastoupenf nenasycených mastných kyselin: kys. linolové, kys. linolenové, kys. gama-linolenové, kys. arachidonové a také velmi důležitých kys. cikozapentaenové a kys. dokozahexaenové. 

 

Výskyt těchto kyselin

Tyto uvedené kyseliny se vyskytují i v rostlinných olejích, ale procento výskytu v rybím mase je několikanásobně vyšší. Název celé řady – omega – je odvozen z prostorového vzhledu uspořádání molekul těchto nenasycených mastných kyselin. Tato řada má několik podskupin, omega 3, 6, 9 z nichž k nejdůležitějším je zatím řazena podskupina omega 3. Důležitost těchto NMK pro lidský organismus je v tom, že stojí základem pro tvorbu hormonální řady prostaglandinů. Prostaglandiny plní v organismu řadu důležitých funkcí: regulují funkce krevního oběhu, imunitního systému, přeměny tuků a další. Snižují LDL cholesterol a hladinu triglyceridů, snižují riziko tvorby krevních sraženin, čímž přispívají ke snížení rizika kornatění tepen a infarktů.

Tím, že snižují viskozitu krve, přispívají k jejímu lepšímu proudění, tím ve velké míře zlepšují prokrvování všech tkání a jejich zásobování kyslíkem a dalšími látkami. Některé prostaglandiny působí i proti zvyšování krevního tlaku. Vším, co bylo již výše uvedeno, tak vytváří prostaglandiny – potažmo NMK – hned několik obranných “bašt” proti vzniku kardiovaskulárních onemocnění hlavně proti arterioskleroze.

Kde kyseliny pomáhají

Důležitá souvislost je zde ve vztahu k nemocným s diabetem mellitus – cukrovkou. Tito nemocní jsou až pětinásobně častěji vystaveni riziku srdečních a cévních chorob než průměrná populace. Pokud nemocní s cukrovkou dodržují lékařem doporučenou dietu a užívají svoje předepsané léky, dostatečně vysoký příjem NMK jim pomáhá snížit již tak vysoké riziko kardiovaskulárních onemocnění na minimum (snížení výskytu problematiky tzv. “diabetické nohy”, infarktu myokardu a dalších cévních postižení.

Další oblastí, kde hraje dostatečný přísun NMK důležitou roli je i snižení výskytu některých typů nádorového bujení – rakoviny prsu u žen a u obou pohlaví rakoviny tlustého střeva, jejíž četnost v naší populaci rychle narůstá. (dr. David P. Rose).

Výzkumy

V lékařském časopisu New England Journal of Medicine se roku 1994 objevily výsledky výzkumu, který ukazoval, že kuřáci, kteří konzumovali ve své stravě vyšší procento NMK, trpí rozedmou plic (emphysema pulmonum) 0 2/3 méně často a chronickým průduškovým katarem (bronchitis chronica) 0 1/3 méně často než kuřáci, kteří měli normální příjem NMK ve stravě.

Velkou roli ve zlepšení stavu lupenky kožní (psorasis) u mnohých postižených hraje podle výzkumu japonských lékařů právě zvýšený přísun NMK s bohatým zastoupením skupiny omega 3. Dlouhodobá pozorování prokázala, že po 2 – 3 měsíčním užívání těchto látek se u většiny pacientů postižených lupenkou začíná projevovat větší či menší zlepšení stavu. Tato pozorování ale také potvrdila fakt, že po ukončeném užívání se stav opět vrátil k předchozímu obrazu.

Celá výše uvedená skupina esenciálních (pro život nezbytných) nenasycených mastných kyselin, respektive z nich vytvořené prostaglandiny a prostacykliny působí v organismu blahodárně nejenom na kardiovaskulární systém, ale svoji důležitou roli hrají i protizánětlivé účinky, čehož se může využít v pomoci při chronických zánětlivých stavech (postižení kloubů). Dále pomáhají v podpoře imunitního systému (snížení rizika infekcí) a jako důležitý zástupce pro tvorbu skupiny stavebních tuků v organismu, pomáhají udržovat správné funkce nervové soustavy. Proto jejich aplikace může vést ke zlepšení i některých neurologických (nervových) onemocnění (sclerosis multiplex – roztroušená mozkomíšní skleróza). V neposlední řadě mají význam při boji s nadváhou, kde pomáhají ke zlepšení metabolismu zásobních (podkožních) tuků a v ochraně a zlepšování pleti.

POZOR! NMK jsou citlivé na působení volných radikálů, proto při jejich užívání by měli být užívány i antioxidanty.

 

Omega 3 – nenasycené mastné kyseliny

Rubriky Účinné léčivé látky | Komentáře nejsou povoleny.