Poselství stromů

“Duch velkých stromů je objemný a vznešený. Stromy říkají, že nás lidi vidí jako mládež, jako puberťáky, kteří se ještě musí mnoho učit z vlastních chyb, abychom vyrostli a doopravdy dospěli. Váží si lidské vůle a moci našich vizí, které nám umožňují vítězit nad našimi strachy a stvořit lepší svět. Teď na nás stromy volají kvůli životu Země a všeho živého, abychom přerostli své dnešní Já a zachránili planetu. Když velké stromy neposlechneme, zničíme sílu Země. Uvádějí pro to vážné důvody, jedním z nejdůležitějších je to, že přijímají určitou energii z vesmíru, což mohou jen velké staré stromy. Musí být opravdu dospělé, mladé stromy nemohou tuto úlohu plnit, stejně jako děti nemohou převzít práci dospělých.

Vy lidé hledáte své štěstí ve hvězdách a nevíte, jak blízko k vám máme my, stromy. Žijeme zde na Zemi už miliony let. Za tu dobu jsme poznaly, že to, co skutečně mění svět, je vždy jednoduché a prosté. Vy to však dosud nevidíte. Rádi bychom vám pomohly, ale vy nás nechápete. Ve vašem vědomí existujeme jen jako stavební materiál a tvárná, bezduchá hmota. Denně nás používáte v nejrůznějších podobách od kolébky až po rakev, a přesto nás nevnímáte svou duší. Pokud ano, tak jen jako kříž, na kterém jste ukřižovali svého Krista.

Nevnímáte nás jako strážce vašeho prvotního myšlení, a přesto víte, že jsme to byly my, kdo vám přinesl oheň, ochraňoval vás a zachovával rovnováhu živlů. Vytvořili jsme na Zemi klima, které vám umožnilo přežít až do dnešních dnů. Rozmyslete si proto dobře, nežli vynesete rozsudek smrti nad kterýmkoli z nás, jen proto, že právě teď potřebujete naše tělo, které je vlastně modifikovaným světlem o vysokém napětí několika lidských generací a nebo místo, na kterém rosteme.”

Věnujte pozornost stromům, které rostou ve vaší blízkosti. Pro seznámení se stromem si vyberte příjemný den. Pozorujte ho nejdříve z odstupu. Vnímejte celou jeho siluetu. Nespěchejte. Dejte si přitom na čas. Soustřeďte na strom celou svoji pozornost. Chovejte se tak, jako byste se chtěli seznámit s někým na inzerát a měli právě první schůzku. Co vidíte? Co vás přitom napadá? Jak na vás strom esteticky působí? Jaké obrazy a situace se vám vybavují? Počkejte, až pocítíte neodolatelnou touhu přistoupit blíž a strom obejmout. Napřed však na kmen přiložte ruce. Říká vám něco? Jestliže ano, pak se postavte těsně k němu a obejměte jeho kmen stejnou silou, jako byste objímali svého nejlepšího přítele. Zůstaňte v objetí tak dlouho, jak vám to bude příjemné.

Nebojte se mu svěřit své plány a starosti či bolesti. On je nevyzradí. Přitom se ho stále dotýkejte konečky prstů, abyste se spolu s ním naladili na stejné energetické vlnění. Až ucítíte v prstech slabé brnění nebo jemné mravenčení, znamená to, že jste dosáhli vzájemné výměny bioenergie. Vaše tělo se začne zbavovat zdraví škodlivých kladných iontů a nabije se vitální energií stromu.

Představte si na chvíli, že i vy jste stromem  plným životní síly. Vaše nohy se jako kořeny pevně přidržují země a jste kmenem s mohutnou korunou. Dýchejte zhluboka, až ucítíte, jak se vám pročišťují plíce a zlepšují smyslové vjemy. V tomto stavu zůstaňte, jak dlouho budete potřebovat, a pak pni nové vitální energie poděkujte stromu za jeho účast na vašem osudu a hezky se s ním rozlučte.

Mnozí z nás jsou pronásledováni existenční nejistotou, frustrováni strachem z budoucnosti, stresem a bezradností. Myslím, že je to zapříčiněno tím, že jsme ztratili vztah k přírodě, ke stromu, tomu prasymbolu života, který živí, chrání a léčí nejen lidské tělo. Strom bude živit, chránit a léčit i vaší duši, když ho o to požádáte. 

Zdroj: O stromech a lidech, Karel Trázník

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Přírodní zahrady | Napsat komentář

Napsat komentář