Přepis limbického otisku – porod

Ačkoliv žijeme v osvícené době, kdy máme všechny informace, které potřebujeme dostupné, stále jen malé procento lidí si uvědomuje sílu vlivu, jaký na náš život má náš vlastní porod. Porod je úžasný zážitek, který je mnohdy přirovnáván k okamžiku početí. Je to velmi intimní proces, při kterém tělo matky vytváří bránu pro dítě do hmotného světa. Porod je stejně intimní prožitek jako je sex, ale možnost přirozeného porodu byla v polovině minulého století ženám odebrána a ženy byly systémem vmanipulovány do představ, že porod je život ohrožující záležitost a že bez lékařské péče porodit nedokážou. A tak se porody z domácího prostředí přesunuly do porodnic, které spíše než bezpečným místem pro příchod nové duše na svět byly a stále někdy jsou továrnou, kde ženy jako na běžícím pásu rodí děti tím způsobem, jak je to nejpříjemnější pro zdravotnický personál, ale rozhodně ne pro ženy samotné a pro jejich děti. Otisk, který v takový porod v dětech zachová, je plný strachu, osamělosti, nepochopení a závislosti.

Nutno říct, že díky obrovské statečnosti dětí, které se rodily v porodnicích v poválečných letech, a které si zvolily přijít na svět skutečně krutým a chladným způsobem, kdy s nimi bylo zacházeno jako z nevědomým a necítícím tvorem a s jejich matkama hůř než si mnozí vůbec dokážou představit (a to chtěly jen bezpečně porodit své dítě), začala se velmi rychle měnit rovnováha mezi mužskou a ženskou energií (ženská energie začala dávat najevo svou důležitost). A i když jsou porody do dnes z velké části v rukou lékařů, kteří v porodu nevidí jeho postvátnost, ale jen jeho komplikace, ženy, které si uvědomují sílu a důležitost přirozeného porodu, mají možnost volby.

Ty ostatní, které buď důvěřují systému a tomu, že pro ně dělá to nejlepší nebo jen prostě neví, co od porodu očekávat (někomu pouhé přežití vyhovuje) se stále častěji probouzejí právě díky tomu, že po porodu mají deprese, nemohou emocionálně zpracovat to, jak s nimi bylo zacházeno a i proti jejich vůli jim bylo vnuceno ve jménu záchrany života jejich miminka, které nikdy v ohrožení života nebylo. I děti, které se rodí v dnešní době, si dobrovolně volí necitlivý a vynucený příchod na svět, aby svým matkám pomohly otevřít oči a převzít zodpovědnost za vše, co při porodu prožily a za svůj život celkově.

Na druhou stranu je třeba také zdůraznit, že porod v porodnici se automaticky nemusí rovnat porodu, který zanechá hluboké emocionální rány. I v tomto je v posledních letech velká změna a rada porodnic se snaží vyjít nastávajícím rodičům vstříc co nejvíce a přístup je ve většině případech nesrovnatelně citlivější než tomu bývalo v době, kdy jsme se rodili my :-)

Porod by měl probíhat v prostředí a za podmínek, kdy žena dokáže naprosto důvěřovat svému tělu i bezpečnosti místa, kde porod probíhá. Pro některou ženu je to známé domácí prostředí, pro některou je to moderně vybavená porodnice se špičkovým novorozeneckým oddělením.

Co je ale často opomínáno je role miminka při porodu. Právě miminko rozhoduje, kdy k porodu dojde. A důvěra matky ve své dítě, v to že ví, kdy se má narodit a že si dokonce dokáže zvolit prostředí, kde k porodu dojde (překotný porod doma, který nebyl plánovaný či naopak poloha miminka vyžadující císařský řez) je tou nejdůležitější součástí porodu. Když totiž dítě získá důvěru ve svoje schopnosti již při porodu, jeho limbický otisk mu bude celý život dávat sílu rozhodovat se tak, jak to cítí a ne podle toho, co po něm chtějí ostatní.

Pokud ovšem dítě zažije násilný porod (opět připomínám, že duše ví, do čeho jde a není smyslem tohoto textu stresovat ženy, které nerodily zcela přirozeně), zanechá to následky nejen na jeho chování, ale často i na jeho zdraví, což si vetšinou nikdo ani neuvědomuje.

Příkladem může být to, že okamžité přestřižení pupeční šňůry miminko nutí začít plně dýchat dřív, než je připravené a každý nádech i výdech ho bolí a navíc cítí ohrožení života – buď budu přes tu bolest dýchat, nebo nebudu a umřu – spojitost s epidemií astmatu a alergií není náhodná. V dnešní době sice zakázaná, ale přesto používaná jen tak pro jistotu Kristellova exprese, kdy zdravotník tlačí ženě předloktím na dělohu, aby jí pomohl miminko vytlačit, často zanechává pocity nesvobody, klaustrofobie a při jakémkoliv zvýšeném psychickém tlaku pocit boje o přežití a naprostou neschopnost tomu čelit nebo naopak začít zuřivě kopat kolem sebe. Nebo v nemocnicích tolik oblíbené používání umělého oxitocinu, který způsobuje děložní stahy, který je často používán jen kvůli urychlení porodu, a následná nutnost tlumit nepřirozeně bolestivé kontrakce léky mohou v pozdější době způsobit užívání drog, alkoholu a léků proti bolesti zcela nekriticky. A separace od matky, která by mohla miminko aspoň částečně uklidnit po nepřirozeném ukončeném oddělením od placenty celý tento proces završí a tak miminko získá otisk, že je naprosto bezmocné, nemůže o sobě rozhodovat, protože ho stejně nikdo nevnímá.. Dle dalších nastavení každého z nás potom přichází reakce na život buď jako věčný boj, kdy nejsilnější vyhraje, nebo naopak naprostá neprůbojnost a snaha se zavděčit, abychom si svoje právo na život nějak zasloužili.

Oproti tomu krásný přirozený porod, při kterém dochází ke spolupráci miminka a matky a také dalších přítomných osob, které dodávají ženě ponořené do své ženské síly vnější ochranu mužské energie (partner, porodní asistenka či osvícený lékař), při které si miminko volí tempo porodu, intenzitu kontrakcí a jeho matka celý porod jen umožnňuje svému tělu se otevřít a která nevnímá kontrakce jako “nesnesitelné”, ale naopak je vítá jako tlakové vlny, které vytváří průchod pro miminko. Při takovém porodu se žena naprosto odevzdává síle tohoto procesu, který není narušován tím, že jí někdo nutí soustředit se na ochranu celého procesu (proto má u sebe muže, dulu či porodní asistenku, případně vše nerušeně zvládá sama). Miminko tak na svět přichází v plné důvěře v jeho vlastní sílu a schopnosti, je zahaleno do obrovkého energetického víru, který tvoří porodní bránu a je vítáno s naprostým přijetím toho, jaké je a milováno celým vesmírem.

Energetický otisk Hamorny with heart týkající se porodu nám pomáhá a vede znovuzrodit se do se do světa plného nepodmíněné lásky, ve které má každý svoje místo na slunci a který je plný krásné spolupráce a radosti ze života. Tento otisk přináší klid, lásku a důvěru ve svou vlastní moc.

Pro členy klubu Harmony with heart je níže připraven další materiál k tématu.

 

Rubriky Přepis limbického otisku | Napsat komentář