Psycho-emoční příčiny nemocí: Plíce – dýchání – nemoci dýchacího ústrojí

Psychické příčiny nemocí - dýchací systém, plíce

Náš dýchací systém je symbolem individuálního života. Vdechováním vzduchu říkáme “ano” životu a souvisí ponejvíce s 3. a 4. čakrou.

Plíce jsou uprostřed hrudi, což je oblast vnitřní identity a Já, takže problémy v této oblasti souvisí zejména s vnímáním sám sebe a zrcadlí nám naše strachy ze života či neochotu zde naplno existovat. Pokud v této oblasti nemáme jasno, může nás snadněji ovládat někdo jiný. Pokud si nejsme jisti, zda tady chceme být, je mnohem jednodušší, když bude někdo , kdo nám život bude řídit a dělat rozhodnutí za nás.

Dech je život, ale většina lidí využívá jen malou část svého dýchacího potenciálu. Když se naučíme plně a zhluboka dýchat, rozproudí se v nás nová energie a chuť k životu.

Povrchní dýchání spouští naše emoční otisky související se strachem a úzkostí. Člověk s povrchním dýcháním má sklony potlačovat své emoce, obává se jít pod povrch věcí,  má tendenci dělat věci bez hlubšího smyslu

Naopak při hlubokém dýchání se dostáváme do kontaktu se sebou samým a takové dýchání nám pomáhá uzemnit se ve své realitě i pomoci se otevřít svým strachům. Hluboké dýchání dodává životní sílu.

Svojí schopností roztahovat a smršťovat nám plíce zrcadlí naší schopnost “roztahovat” – sdílet svůj život s ostatními, podílet se aktivně na svém životě nebo naopak schopnost “stáhnout” – poodstoupit od života nebo se izolovat.

  • plicní křídla z nás dělají okřídlené bytosti
  • dech jako pupeční šňůra k životu
  • dech jako spojení všech živých tvorů

Nemoci související s dýchacím ústrojím

Potíže s plícemi se objevují tehdy, kdy nedokážeme plnými doušky nadechovat život, máme pocit, že si nezasloužíme naplno žít. Lidé s plicními nemocemi často prožívají hrůzu ze smrti – ať své nebo svých bližních – a jakákoli příhoda symbolizující smrt v nich snadno tyto emoční otisky oživí.

Dechové problémy (astma, senná rýma) jsou známkou, že se člověk dusí. Nedusí jej ostatní, to spíše on sám se nechává dusit tím, jak vnímá svět.

Apnoe je krátkodobé zastavení dýchání, které značí zastavení života. Člověk si blokuje cirkulaci života (kyslíku) tím, že příliš lpí na svých starých zvycích (oxid uhličitý).

Návaly dušnosti většinou souvisí s potlačovanými strachy z dětství.

Rozedna plic ukazuje na nespokojenost a čekání na to, že ho šťastnými učiní druzí lidé.

Pneumonie (zánět plic) zrcadlí únavu ze života a zodpovědnosti.

Bronchitida (zánět průdušek) často pochází z obtížně snesitelného rodinného prostředí – potíže v komunikaci, hádky, neshody.

Psychická příčina nemoci i úrazů vždy souvisí s naším limbickým otiskem a s našimi vzory myšlení a chování, které z tohoto našeho základního emočního otisku pramení. Máte-li zájem začít rozplétat své energetické klubíčko a dozvědět se o konkrétních příčinách zdravotního problému, který chcete vyřešit, objednejte si výklad energetického otisku. Pomohu vám vaše potíže vnímat bez vašich nevědomých emočních otisků a mohu připravit esenci Harmony with heart, která se stane vaším pomocníkem i průvodcem k uvolňování a tím i léčení na úrovni prvotních příčin a postupnému přepisu limbického otisku.

Zdravý nádech i výdech přeje Petra :-)

 

 

www.PrirodniCestou.cz

 

 

 

 

 

 

Rubriky Psychické příčiny nemocí, Psycho-emoční příčiny | Napsat komentář

Napsat komentář