Psycho-emoční příčiny nemocí: Krk

Krk je oboustranný most mezi fyzickým tělem a naší myslí. Krkem prochází naše myšlenky a zároveň je jím možné ventilovat také vnitřní pocity – proudící přímo ze srdce.

Krk je z energetické úrovně místo, na kterém se zrcadlí, jakým způsobem projevujeme navenek sami sebe – zda v souladu s námi samými, s tím, kam nás vede naše srdce skrze pocity (ne emoce) nebo kam nás vedou naše navyklé myšlenkové vzorce a emoční otisky.

Krk, žlázy a orgány v něm a kolem něj často zduří jako projev potlačované reakce na něco, co se děje v nás nebo kolem nás a vnímáme to jako nepřijatelné nebo jsme se v takové situaci sami zachovali v rozporu se svým vnitřním vedením, sám se sebou.

Je pro nás těžké spolknout něco, s čím nejsme srovnáni, nejsme otevřeni prožít energii emoce, která nás zaplavila. Můžeme to vnímat jako nesprávné, proto se to snažíme potlačit nebo si nechceme tyto emoce vůbec přiznat či se obáváme toho, co by na to řekli druzí, kdybychom je jasně projevili.

V krku se nám tím shromažďuje energie a dochází k napětí a tlaku v hrdle a přidružených žlázách.

Krk je spojen s 5. čakrou, nazývanou Višaddha, což znamená očištění.

Přitáhne-li krk naší pozornost, pravděpodobně vstupujeme do fáze očišťování, které je spojeno se schopností a odvahou rozlišovat mezi tím, co je s námi v souladu a co děláme nebo jsme udělali na základě vzorce myšlení a chování, který nás drží od energie a vedení našeho srdce.

Při potížích souvisejících s krkem jsme připraveni otevřít se nebo na další části svého života rozšířit schopnost říkat to, co skutečně cítíme.

Jde o poselství, které nás tím vede k tomu, abychom skrze hrdelní centrum uvolnili zadržovanou energii kumulující se v hrdelním centru – v centru naší komunikace.

Podpora na úrovni fyzického těla

Při potížích v oblasti krku je vhodné zaměřit se na celkové pročištění těla (doporučuji začít jaterní regenerací a dál můžete pokračovat v kůře proti parazitům) a podporu nervového systému.

Mentální a emoční rovina

Na mentální úrovni se otevřete tomu, jakých mentálních a emočních vzorců se potíže týkají (výklad energetického otisku) a uvolněte je ze svého energetického pole esence.

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Psycho-emoční příčiny | Napsat komentář

Napsat komentář