Rostliny jako osobní průvodci životem

Mezi rostlinami (a tím samozřejmě i stromy) a lidmi existuje velmi úzký vztah. Základní propojení stojí na procesu fotosyntézy, při které u rostlin vzniká kyslík, který je pro naše přežití nezbytný. Na druhou stranu naším dýcháním vzniká zase oxid uhličitý, který je nezbytný pro přežití rostlin. Rozdíl je pouze v tom, že my bychom bez kyslíku, který produkují rostliny, nepřežili, rostlinám by stačil oxid uhličitý z atmosféry ;-) Dalším faktem je, že rostliny tvoří 99% biomasy Země a v podstatě veškerá naše přírodní potrava pochází z rostlin nebo ze zvířat, jež se živí rostlinami (nebo taková zvířata loví).

Lidé se dnes k rostlinám navracejí, například tzv. léčivé byliny jsou dnes “in”, jen si mnoho lidí stále neuvědomuje, že často v rostlinách hledají pouze jinou náhražku za “moderní” medicínu. Chemické složení rostlin zaměníme za léky, což je určitě krok vpřed, dochází tak také ke zlepšení stavu a uzdravení, ale ne na úrovni celé bytosti, stále jde pouze o potírání projevů toho, co nemoc nebo jinou životní “potíž” způsobilo. Nedojde-li k uzdravení na všech úrovních, později se nevyléčená podstata v našem životě projeví znovu stejným nebo jiným způsobem.

Obecně je mezi námi a rostlinami přijímán vztah fyzický, kdy rostlinami našemu tělu dodáváme něco, co pomáhá našemu fyzickému tělu získat potřebné živiny a chemické látky, navracet vnitřní rovnováhu, harmonizovat, čistit, uvolnit. Mohou to být samotné rostliny, bylinné čaje, tinktury, nejrůznější bylinné přípravky. Éterické neboli esenciální oleje se běžně používají jak na harmonizaci těla, tak emocí, podobně tomu je také u květových esencí. I přesto většina lidí při léčení rostlinami – v jakékoli podobě – nevnímá rostliny jako bytosti, kterými jsou, a není tak otevřena dalším možnostem spolupráce s nimi.

Rostliny jsou stále a přímo propojené se zdrojem i Matkou Zemí, mají vysoce léčivé schopnosti a dokáží nám pomoci léčit naše fyzické tělo, mysl i emoce na úrovni příčin. Neděje se tak však “samo”, automaticky. Nestane se tak, když vnímáme rostlinu pouze jako prostředek k uzdravení, jako souhrn chemických složek – jako jen něco “přírodnějšího” než lék. Rostliny jsou stejně jako my multidimenzionální bytosti a je možné s nimi navázat vztah na různých úrovních.

Přestože rostliny někteří lidé mohou vnímat jako pasivními organismy, naopak je pravdou. Rostliny jsou organismy vysoce vnímavé a citlivé, které dokáží zpracovávat informace a komunikovat jak vzájemně mezi sebou, stejně tak s námi. Všechny živé buňky – ať lidské, zvířecí či rostlinné – vyzařují tzv. biofotony, kterým se také říká světelné paprsky, světelné informace nebo jednoduše světlo či éter. Právě toto světlo nám umožňuje komunikovat a ovlivňovat se navzájem na mnoha úrovních jak mezi lidmi, tak mezi lidmi a zvířaty či lidmi a rostlinami. To začíná v posledních letech potvrzovat také věda a tím poodkrývat to, co se v mnoha přírodních kulturách vědělo a s tímto poznáním rostliny také vnímali – vnímali je jako učitele a dle toho k nim také přistupovali – s úctou.

Díky rezonanci a vibrační povaze světla, vůní a zvuků nám mohou rostliny v různé podobě pomoci uzdravit se na úrovni těla fyzické, mentální i emoční. Dokáží nás pozvednout na duchu a pomáhají projasnit a zjemnit naše vnímání a propojení se sebou, se svojí intuicí, se svým srdcem. Rostliny v sobě snoubí všechny základní elementy, pomáhají nám je vnímat i v sobě, pracovat s nimi a tím dokáží pomoci i s tvořením ve hmotném světě jako takovém. Rostliny mohou být našimi průvodci, pomocníky i učiteli na cestě k novému způsobu života na naší krásné planetě Země Matce – Gaie. Rostliny  nám mohou pomoci jít cestou svého srdce.

S rostlinami spolupracuji velmi ráda a ve formě éterických (esenciálních) olejů nám účinně a soucitně pomáhají také při přepisu limbického otisku a také zprostředkovávám rostlinné a stromové esence.

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Aromaterapie | 3 komentáře

3 komentáře u Rostliny jako osobní průvodci životem

Napsat komentář