Sluneční past: zlepšujeme mikroklima na záhonech

Chytrým designem a drobnými šikovnými detaily lze neuvěřitelným způsobem pozměnit mikroklima záhonu, zvýšit teplotu a vytvořit tak vhodné podmínky pro většinu běžně pěstovaných rostlin. Sluneční past je jedním z triků, jehož princip se v permakultuře používá na záhonech i v měřítku celých zahrad.

Klasická sluneční past má tvar podkovy, přičemž její otevřená část směřuje na jih, odkud nejvíce svítí slunce. Na východní a západní části vysazujeme rostliny, jejichž maximální vzrůst se směrem k severu zvyšuje, a tím vytváří ochranu uvnitř záhonu proti chladu a větrům a přitom ráno a večer nestíní. Vnitřní mikroklima je tím nastaveno na maximální zachycování slunečního svitu a je chráněno proti ochlazování a vysoušení větry ze severu, východu a západu, čímž se prodlužuje vegetační doba. Rostliny z hraniční části sluneční pasti navíc dopadající sluneční záření dovnitř sluneční pasti odrážejí.

Sluneční pasti můžeme doplňovat i o další prvky, které jejich účinnost ještě zvýší. Mezi ty nejjednodušší patří umisťování kamenů, které akumulují teplo během dne a v noci jeho vyzařováním zvyšují teplotu celého záhonu. O něco složitější, leč o to zajímavější je přidání vodní hladiny jižně od pasti. Odrazem slunečního záření se v záhonu zvyšuje teplota, vodní dílo je zde však navíc trvalým zdrojem vláhy a vlhkosti a díky hraničnímu efektu (11 pravidlo v článku 12 permakulturních principů) vytváří možnost pro vyvinutí nových specifických vztahů a tím i podmínek.

Sluneční pasti můžeme budovat v libovolném měřítku – od těch malých na několik rostlinek, až po design celé zahrady. Omezeni jsme jen vzrůstem rostlin použitých v severní části. Určitě se nám vyplatí princip sluneční pasti aplikovat při plánování výsadby stromů a keřů – jižní část necháváme otevřenou, nebo zde umístíme jen keře malého vzrůstu, aby nestínily do vnitřní zahrady. Směrem k severu se rostliny na hranici pozemku zvyšují a vytváří tak bariéru proti větrům a zachycují dopadající sluneční záření uvnitř zahrady. Na větších pozemcích se obvykle velké sluneční pasti opakují podle místních podmínek a zónování a skládají se do jednoho velkého celku. Podle dispozic našeho pozemku sluneční pasti libovolně upravujeme, aby co nejlépe sloužily svému účelu. Pokud nám tedy vanou časté západní větry, je třeba zesílit ochranu ze západu, aby nedocházelo k přílišnému ochlazování vnitřního prostoru zahrady, přestože se tím třeba budeme muset vzdát večerního slunce.

Rubriky Přírodní zahrady | Napsat komentář

Napsat komentář