Tvoření s elementy

Veškeré stvoření, které existuje mimo prvotní zdroj jednoty, je tvořeno elementy – ohněm, vodou, vzduchem, zemí, éterem, světlem a myšlenkou. Jejich pochopení, přijetí do svého života v jejich tvořivé i destruktivní polaritě, je důležitým krokem, který nám pomůže regulovat toky energií, chápat vše, co kolem nás i v nás vzniká a zaniká. Spolu s elementy a řízením jejich množství a polarity můžeme lépe realizovat své vize, zhmotňovat své touhy nebo třeba léčit své tělo. Pochopení elementů prohloubí spojení s intuitivní myslí, umožní nám silnější spojení se svou duší a naučí nás více vnímat jednotu všeho bytí.

Elementům se budu více věnovat ve Spirálách života, kde je základní rozdělení:

První čakra:

 • nachází se u základy páteře
 • souvisí s přežitím
 • element země

Druhá čakra:

 • nachází se ve spodní části břicha
 • souvisí s emocemi a sexualitou
 • element voda

Třetí čakra:

 • nachází se v solar plexu
 • souvisí s osobností, vůlí a sebehodnocením
 • element oheň

Čtvrtá čakra:

 • nachází se na hrudní kosti
 • souvisí s láskou
 • element vzduch

Pátá čakra:

 • nachází se na krku
 • souvisí vnějším vyjádřením a komunikací
 • element éter (někdy uváděn zvuk)

Šestá čakra:

 • nachází se uprostřed čela
 • souvisí s jasnozřivostí, intuicí a představivostí
 • element světlo

Sedmá čakra:

 • nachází se na vrcholu hlavu
 • souvisí s věděním, porozuměním, rozšířeným vědomím
 • element myšlenka

www.PrirodniCestou.cz

 

Rubriky Mentální a emoční vzorce | Napsat komentář

Napsat komentář