12 permakulturních principů

Permakultura je nový inovativní přístup k navrhování lidských sídel a zemědělských systémů, který se snaží napodobovat přirozené přírodní procesy. Objevuje se v šedesátých letech minulého století na základě pozorování volné přírody a předchozí práce různých ekologů. Její principy poprvé formulovali australané Bill Mollison a David Holmgren.

Přestože teoretické poznatky pochází z českým podmínkám na hony vzdáleného prostředí australské přírody, na základě následujících dvanácti principů poznáte, že jsou aplikovatelné v jakémkoliv designu, podnebí i měřítku. Základní myšlenkou, která se vine skrze všechny následující body je maximální výnos s minimem vynaložené energie.

 1. Pozoruj a jednej

Pozorováním přírody získáváme znalosti, které nám pomáhají navrhnout funkční design. Důležité je dívat se na věci vždy z více úhlů pohledu – potřebujeme porozumět tomu, že jediná událost má pro rozličné přírodní elementy různý význam a jaké jsou její různé důsledky. V přírodě totiž neexistuje dobré a špatné, ale pouze jiné.

 1. Zachycuj a uchovávej energii

Vyvíjejme systémy, které zachycují energii, v době jejího přebytku, abychom ji posléze využívali, když je jí nedostatek (typicky např. zachycování dešťové vody, ale např. i velká okna  na jih, díky kterým slunce vyhřívá vnitřní prostory domu).

 1. Získávej výnos

Je třeba, abychom si zajistili odměnu za svou práci podle svých potřeb.

 1. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu

Nevhodné nastavení je třeba přehodnotit, abychom se vyhnuli neblahým následkům a zajistili, že náš systém bude nadále dobře fungovat. Nezapomeňme, že negativní důsledky nesprávného myšlení či chování se často objevují pomalu.

 1. Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich

Využívejme hojnost, kterou nám příroda nabízí tak, abychom zachovávali zdroje a usměrňovali své spotřební chování. Úrodu můžeme celou sníst (jednorázové využití), či si můžeme nechat část stranou na semenaření, čímž ji ihned pozvedneme na úroveň obnovitelného zdroje.

 1. Nevytvářej odpad

Važme si všech zdrojů, které máme k dispozici a využívejme je. Nezapomeňme, že včasná údržba šetří práci i zdroje.

 1. Navrhuj od vzorů k detailům

Vždy je třeba mít na paměti páteř našeho systému a teprve na ni navěšovat detailnější řešení. „Pro samé stromy neviděl les“ – jak jednoduché je při řešení konkrétních úkolů zapomenout na širší souvislosti.

 1. Dej přednost začleňování před oddělováním

1 + 1 = 11 aneb správným zapojením jednotlivých elementů se násobí jejich účinek tím, že se mezi nimi rozvinou správné vztahy a ony se vzájemně podporují. Např. pokud zvýšené záhony obložíme kameny, vytvoříme tím bariéru prorůstání trávy do záhonu, sluncem rozpálené kameny záhon zahřívají a navíc poskytnou domov pro mnoho užitečných zvířecích pomocníků.

 1. Využívej malá a pomalá řešení

Menší systémy s pomalejším efektem jsou jednodušší na údržbu než ty rozsáhlé a zásadní. Vzhledem k tomu, že také obvykle více využívají lokální zdroje, jejich výstupy jsou též udržitelnější.

 1. Využívej rozmanitosti a važ si jí

Pokud do svých systémů zakomponováváme co nejvíce rozmanitých elementů (princip diverzifikace), snižujeme tím riziko jeho zranitelnosti a zvyšujeme současně i své šance na maximalizaci využití přírodních zdrojů, které máme v místě k dispozici.

 1. Využívej krajů a važ si okrajových systémů

Nejpopulárnější řešení nemusí být nutně ta nejlepší (i když jistě všichni společně doufáme, že se tam jednou jako lidská společnost dostaneme:). Místa, kde spolu sousedí různé prvky v našem systému bývají ty nejzajímavější pro zapojení nejefektivnějších opatření – např. olemováním zeleninového záhonu měsíčkem lékařským získáme nejen úrodu léčivých květů a záhon zkrásní, měsíček též desinfikuje půdu, chrání zeleninu před některými škůdci a svými pestrými květy láká opylující hmyz.

 1. Na přicházející změnu reaguj a využívej ji tvořivě

I nevyhnutelně přicházející změny můžeme využít ve svůj prospěch, pokud je pečlivě pozorujeme a zareagujeme tvořivě a ve správný čas. Např. pozorujeme-li, že se mění pěstební podmínky, můžeme ze své zahrady vyloučit rostliny, kterým nové podmínky nevyhovují a zapojit nové, vhodnější druhy.

Autor: Petra Šarmová, www.PrirodniCestou.cz

Šíření tohoto originálního článku je možné pouze v nezkrácené a neupravené podobě včetně této poznámky a se všemi aktivními odkazy.

Rubriky Přírodní zahrady | Napsat komentář

Napsat komentář