Krevní skupina 0 a karma – 2. typ Agrese a průbojnost

Rozdělení všech typů dle krevní skupiny: Cesty osudu otisklé v krevní skupiny

Nezdravá samolibost způsobuje, že tito lidé jsou nadmíru urážliví, což také všemožně skrývají. Snaží se vše ukrýt za maskou agrese. domnívajíc se, že nejlepší obranou je útok. Tento člověk přitom ani nepozoruje, že se nemá u koho schovat, ačkoli doopravdy na něj nikdo útočit nechce, ale napadá nevinné lidi, o nichž si myslí, že k němu zaujímají nepřátelský postoj.

Takového člověk dospělí v dětství neuznávali, přehlíželi jeho osobnost, jeho individualitu, hodnotu jeho pocitů a myšlenek, opomíjeli jeho vnitřní svět. Zdá se mu, že jeho osobu nikdo nepovažuje za hodnou uznání, že si ho nikdo neváží, a proto se silou snaží dokázat svůj význam. Nezastaví se ani před tím, že bude bourat a likvidovat, jen aby dosáhl přesily nad ostatními.

Nechápe, že narušuje nejen svět, do něj že přináší agresi, ale ničí hlavně sám sebe, a to svoji duši. Cítí se čím dál více nešťastným, hledá východisko ve stále nových a nových bitvách, válkách, střetech nebo v intrikách, což závisí na tom, na jaké úrovni je jeho osobnost. Jeho duše však touží po lásce, ale nevěří, že ji může získat, a proto je trvale plný zlosti a kolem sebe vidí jen samé nepřátele. Takovému člověk překážejí všichni a všechno. Má neutuchající pocit, že všude kolem něho jsou protivníci.

Tento typ člověk začíná kariéru velmi úspěšně, založí si rodinu, ale potom může všechno přijít vniveč jeho vlastníma rukama. Ve svém zaměstnání usiluje o dosažení vysokých funkcí, ale protože ostatní znají jeho charakter, obvykle mu důležité úkoly nesvěřují. Nejbližší lidé se takovému člověku odcizují, když děti dorostou, chtějí co nejdříve opustit rodný dům, aby nemusely dále zakoušet každodenní agresi a výbuchy zlosti a podráždění. Tyto osoby zůstávají často v izolaci, čímž se ještě více naplňují hněvem, kolem sebe trvale vidí objekty vhodné k útoku a rozčílení.

Domnívají se, že jsou dobrými lidmi, také ostatním přejí jen dobro a nechápou, proč od nich všichni utíkají. Obviňují ostatní a myslí si, že celý svět kolem nich je špatný a nespravedlivý. Nerozumí tomu, že takovým chováním a vztahem ke světu a lidem si stále více uzavírají kruh kolem sebe a dostávají se do stále větší izolace.

Jak rozmotat klubíčko aneb úkoly pro člověk s krevní skupinou 0 a typem Agrese a průbojnost:

Tento typ má před sebou zásadní úkol a to naučit se odpouštět sám sobě i druhým lidem, měl by odstranit své vnitřní zábrany a rozvinout pružnost a jemnost. Jako lidé tohoto typu nezapomeňte na to, že nemůžete přeměnit lidi ani svět podle obrazu svého, na to nemáte ani právo, stejně jako též nikdo není oprávněn přeměňovat druhého člověka. Pokuste se akceptovat to, že život je takový jaký je, a že nic takového změnit nemůžete. Jste-li příliš připoutáni  k jiným lidem a neustále od nich něco chcete, pak je nechte na pokoji, ať si žijí po svém.

Mějte na paměti, že i vy máte svůj život a že byste se neměli do jejich života plést a zbytečně ztrácet energii. Zabývejte se raději sami sebou, naučte se radovat se ze života jen tak, bez příčiny, vnímejte divy přírody, květiny, krásu při svítání a západu slunce. A ostatní lidé ať jdou svou cestou a i vy se vydejte po svojí. Když poznáte svoji hodnotu a svůj význam, přestanete sami sobě něco dokazovat a skončíte s převychováváním ostatních. I bez toho totiž dospějete k poznání, že máte svoji cenu.

Máte-li zájem o hlubší sebepoznání a porozumění své intuici můžete absolvovat on-line kurz Intuitivní mysl nebo si objednat individuální konzultaci/výklad svého energetického otisku. 

Zdroj článku: Krevní skupiny a karma, Natalia Bogdanova

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Krevní skupiny a karma | Napsat komentář

Napsat komentář