Krevní skupina 0 a karma – 3. typ Despotizmus a panovačnost

Rozdělení všech typů dle krevní skupiny: Nedostatky v životě – rozmotávání ‚karmického‘ klubíčka

Člověk s tímto zkresleným charakterem se snaží o neustálé dokazování si něčeho tím, že chce ovládat druhé. Chce získat moc za jakoukoli cenu, usiluje o to, aby mu všichni byli podřízeni. Chce, aby všichni tančili, jak on píská, jinak si připadá méněcenný. Možná v dětství musel snášet mnoho urážek, měl pocit, že je k ničemu, a nyní se cítí člověkem pouze tehdy, když se mu podaří získat do své moci ostatní lidi. Nemůže tolerovat, když druzí projevují svoji sílu nebo vyjadřuji svůj názor. V tom okamžiku cítí, že je před ním reálný nebo představovaný soupeř, chce s ním bojovat a ví, že k tomu má dostatek síly a energie. Nechce se cítit méněcenný, a proto se ostatním lidem snaží dokázat, že méněcenní jsou právě oni.

Svých cílů chce dosáhnout stůj co stůj, nezastaví se před ničím, a používá i nedůstojné metody – lež a klam. Rád manipuluje s lidmi, nechává je pracovat jen pro sebe, uspokojuje se pocitem své moci a síly, ale nechápe, že tento postup ho nijak nezbavuje pocitu osamocení. Vnitřně vnímá, že je izolován od lidí, neumí s nimi komunikovat, a proto vyhledává situace, kdy je pánem. Ve skutečnosti si nevěří, prahne po jakémsi ospravedlnění a usiluje o podporu druhých. Panicky se bojí porážek. Nikdy nepřizná své chyby a svojí vinu. I když ví, že nemá pravdu, bude zarytě hájit svoje názory a nepřipustí, aby někdo proti němu něco řekl. Zdá se mu, že když bude ponižovat druhé lidi, sám ponížen být nemůže. Hluboký pocit ponížení a neuspokojení však neodchází, on se cítí stále více méněcenný. Démon ničení se v něm zesiluje, ale v samotném důsledku působí záhubu vlastně sám sobě. Touha po komunikaci, pochopení a lásce u něj přetrvává.

Tento typ člověk má zpravidla rodinu a většinou se snaží, založit ji co nejdříve, protože nechce zůstat sám: potřebuje být v situaci a podmínkách, kdy není osamělý, kdy může být opět pánem a ostatní se mu podřídit. Proto usiluje o moc i ve vlastní rodině. Žena soupeří s partnerem, dělá kariéru, aby dosáhla jeho vedoucí pozice. Rovněž muž v mnoha případech odmítá, aby žena pracovala, což mu pomáhá stát se zase tím nejdůležitějším člověkem a ji odsunout na druhé místo, aby byla závislá a podřízená.

V zaměstnání jsou tito lidé velmi úspěšní, ale jejich rodinný život štěstím příliš nekvete. Pro vysvětlení existují dvě varianty: první verze výklad – jeden z partnerů je despota a druhý je smířen se svou závislostí a druhořadou úlohou, postupně degraduje, přestává být osobnost, která je pro druhého partnera zajímavá. Tehdy sám despota odchází z rodiny a snaží se najít si “čerstvou” oběť, nebo za sebou táhne slabého a nezajímavého partnera. Druhá varianta – jeden z partnerů jde despota a druhý se nechce smířit se svým druhořadým postavením a závislostí, chce se  z nich vymanit a sám odchází. Děti despoty jsou buď slabé, zakřiknuté, poslušné, celý život visí na krku rodičům a nejsou schopny samostatného života, nebo zpřetrhají s rodiči vazby.

V konečném důsledku jsou opět osoby tohoto typu osamoceny. Něco mohou kompenzovat svojí kariérou, ale pokud nemají ani tu, pak se z pocitu bezmoci snaží o ovládnutí cizích, neznámých lidí. Despotismus se v takovém případě zvrhne v zálibu v rozbrojích a pomluvách, v osočování druhých a v neustálém stěžování si na život.

Jak rozmotat klubíčko aneb úkoly pro člověk s krevní skupinou 0 a typem Despotizmus a panovačnost:

Tento typ stojí před důležitým životním úkolem – musí se naučit být soběstačný a samostatný, měl by najít vnitřní klid a harmonii. Naučte se přijímat samotu a vidět v ní i dobré stránky. Pochopte, že hodnota vaší osobnosti není určena tím, zdali si svou mocí někoho podřídíte nebo ne. Vaše osobnost je cenná již sama o sobě, nezávisle na ničem – uvědomujte si svojí hodnotu. Potom už nebudete chtít nic dokazovat sami sobě, jste krásní jen tím, že jste již sami sebou, a to bez toho, že byste si museli neustále o něčem dávat důkazy. Jste svobodní, klidní a ostatní lidé mají také právo na svobodu, na to, aby žili svůj vlastní život a rovněž se dopouštěli svých chyb. Přestaňte kontrolovat všechny a všechno kolem sebe, nemůžete mít pod dozorem veškeré procesy v životě a na světě. Dovolte všem odejít – dejte jim svobodu. Propusťte i sami sebe – darujte si svobodu.

Máte-li zájem o hlubší sebepoznání, uvolňování tzv. limbického otisku a propojení se s cestou svého srdce vás zvu na svůj další web Rozkvést nebo si můžete objednat individuální konzultaci/výklad svého energetického otisku. 

Zdroj článku: Krevní skupiny a karma, Natalia Bogdanova

www.PrirodniCestou.cz

 

 

Rubriky Krevní skupiny a karma | Napsat komentář

Napsat komentář