Krevní skupina A a karma – 1. typ Slabá vůle a závislost

Rozdělení všech typů dle krevní skupiny: Cesty osudu otisklé v krevní skupiny

Lidé typu Slabá vůle a závislost jsou infantilní lidé, kteří celý život cítí, že jsou dětmi a potřebují svojí matku. Bojí se přijímat samostatná rozhodnutí, nedokážou ubránit sebe a ani svoje právo na důstojný život, celou dobu hledají ochránce, za jejich širokými zády by se mohli schovat. Chtějí, aby se jim neustále pomáhalo, aby se o ně někdo staral. Velmi silně se připoutávají k jiným lidem, sami v sobě nemohou nalézt žádnou oporu, a proto ji hledají u jiných lidí. Jsou závislí na cizím názoru, vědomě nebo nevědomě se chtějí zavděčit ostatním, protože cítí, že bez jejich pomoci a podpory nemohou přežít, neboť sami nejsou schopni nic podniknout.

Tito lidé byli v dětství často ponecháváni o samotě, byli ignorováni, nedostalo se jim náležité péče, nereagovalo se na jejich prosby a potřeby. Nakonec si vytvořili přesvědčení, že pouze tím, že se zavděčí jiným lidem, dostanou všechno potřebné pro sebe. Sami sebe přesvědčili, že mají-li přežít, pak se musí stát otrokem. Přitom si však sami otevírají cestu k závislosti, již se ale bojí, a proto se začínají lidí stranit. Kromě vztahu závislosti na jiném člověku a podřízenosti vůči němu nepřipouštějí život v jiné podobně vzájemných mezilidských vztahů, a proto raději dávají přednost tomu, že zůstanou v osamění než být na někom závislí. Takový člověk nemá pocit, že žije plný život, má nízkou sebedůvěru a nevěří ani tomu, že by mohl něčeho dosáhnout bez pomoci ostatních, a tudíž velmi často dává od věcí ruce pryč. Má velmi málo sil k tomu, aby se ubránil a uspořádal si svůj vlastní život. Raději mávne rukou a slepě se podřídí cizí vůli, cizímu názoru a cizí síle.

Jak rozmotat klubíčko aneb úkoly pro člověka s krevní skupinou A a typem Slabá vůle a závislost:

Tento typ má před sebou velmi důležitý karmický úkol – snažte se dostat ze závislosti, naučte se ochraňovat se, chraňte svoji hodnotu, svoje právo na život, na sebevyjádření a seberealizaci, na šťastný život. Nezapomeňte, že máte stejně cenné vlastnosti, jako mají ostatní lidé, nikdo nemá právo vás využívat. Nesmíte dopustit, aby vám někdo ovlivňoval dle své vůle a aby vás ovládl. Vaše duše náleží pouze vám, neklamte sebe ani ostatní a nedávejte příležitost, aby si s vámi ostatní dělali, co chtějí. Milujte sami sebe a mějte sami k sobě úctu, to vám pomůže ubránit se před cizími lidmi a nedostat se do závislosti. Závislost vzniká tím způsobem, že si vždy ceníte více jiných lidí než sebe. Zdá se vám, že jsou chytřejší, že mnohem více vědí, že se mnohem lépe vyznají v životě, a proto mají právo s vámi manipulovat a ovládat vás. Vy si totiž připadáte horší než oni.

Uvědomte si , že je to jen vaše zabloudění. Nejste ani horší, nejste ani lepší, jste jen jiní. Máte v životě svoji pravdu, máte své úkoly, které se liší od úkolů ostatních lidí, a jiní lidé nejsou oprávněni míchat se do vašeho života. Ve svém životě jste pánem pouze vy sami. Udělejte si analýzu vaší závislosti a pochopíte, co vám nepřineslo užitek, ale naopak vám pouze uškodilo. Čekali jste, že jiný člověk je silnější a rozumnější, že vás naučí, jak máte správně žít, že vám bude napovídat a dá vám radu. Ale když jste následovali jeho rad a naslouchali jeho nápovědě, bylo to pro vás mnohem horší. Vaše intuice vám říkala, že máte pravdu vy, nikoli on. Důvěřujte sami sobě, své intuici, která vás na rozdíl od ostatních lidí navede vždy správně a nezklame vás. Spoléhejte pouze sami na sebe a mějte na paměti následující přísloví: “Vyslechni všechny, ale dělej si podle svého”

Máte-li zájem o hlubší sebepoznání a porozumění své intuici můžete absolvovat on-line kurz Intuitivní mysl nebo si objednat individuální konzultaci/výklad svého energetického otisku. 

Zdroj článku: Krevní skupiny a karma, Natalia Bogdanova

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Krevní skupiny a karma | Napsat komentář

Napsat komentář