Krevní skupina A a karma – 3. typ Napětí a zlost

Rozdělení všech typů dle krevní skupiny: Cesty osudu otisklé v krevní skupiny

Takový člověk příliš usiluje o to, aby byl dobrý, spravedlivý, dokonalý a ideální. Ve skutečnosti se jen vzdaluje ostatním lidem a hlavně sám sobě. Bojí se být sám sebou, dovnitř si ukládá svůj strach, problémy, pocity a nosí masku laskavosti a přívětivosti, dokonce i tehdy, když je jeho duše rozervaná. K ostatním lidem se tento člověk chová velmi mile, ale na svých blízkých si vylévá zlost, čímž uvolňuje v sobě nahromaděné napětí. Nejvíce pak trpí lidé, kteří s daným problémem nemají pranic společného. Takový člověk může doslova spolknout nadávky a urážky od vedoucího. Potom například bude se svou ženou a  z nějakého důvodu vyvolá skandál nebo svoji zlost a nevoli projeví jinak: provokativně rozhází své věci po pokoji, třískne dveřmi, udeří domácí zvíře a tak dále. Neuvědomuje si, že by bylo lepší (i pro zachování dobrých vztahů a pro zdraví) říci blízkému člověku jasně o tom, že je uražený, a o svých prožitcích. Tyto pocity by pak měl vyjádřit nějak přirozeně a adekvátně a neměl by to dělat v podobě neopodstatněných a zbytečných činů.

V dětství byl tento člověk často odmítán, rodiče nebrali vážně jeho myšlenky a pocity nebo se o něho málo zajímali. Aby na sebe upozornil, uchyloval se k hysterickým výstupům nebo k nejrůznějším nepřirozeným činům: usmyslel si například, že když způsobí bolest domácímu zvířeti, pak si konečně dospělí všimnou, že on existuje, a budou se mu věnovat, protože jinak by se toho od nich nedočkal. A tyto reakce se u něho dochovaly až do dospělosti.

Neumí se uvolni, neumí odstranit stres vhodnými metodami, a co je hlavní, nedokáže vyjádřit své pocity. Maska neupřímnosti se střídá se zlobou. To je obraz, kterým se tento člověk prezentuje.

Jak rozmotat klubíčko aneb úkoly pro člověka s krevní skupinou A a typem Napětí a zlost:

Tento typ má určen tento karmický úkol – potřeby vaší duše upřednostňujte před požadavky společnosti. Musíte pochopit, že obětování vašeho života společnosti vám štěstí nepřinese. Lidem je v podstatě jedno, co se s vámi děje, a vy se zříkáte sebe sama právě kvůli nim. Zeptejte se sami sebe: zabývám se v životě skutečně tím, oč prosí má duše? Co je pro mě v životě nejdůležitější – společenské uznání mých zásluh, nebo má rodina, děti a vřelost vzájemných vztahů? Nezbavuji sebe a svoji rodinu tepla a lásky kvůli pochybné radosti z toho, že budu jakousi významnou postavou ve společnosti? Zkuste se ve společnosti chovat možná trochu “podivně”, například když odmítnete nějakou prestižní cestu nebo pozvání na jubileum nějakého významného člověk. Řekněte si, že máte důležitější věci na práci a že nejste v této souvislosti odkázáni na názor jiných lidí. Lidé si vás budou více vážit, jakmile uvidí, že nežijete a nechováte se jen podle obecně platných norem chování. Lidi na vás upoutá, že máte dostatek odvahy a sebedůvěry jednat podle svého. Zkuste alespoň jednou neudělat to, co se po vás chce, a uvidíte, že se svět nezboří, že se váš život pootočí a vy dosáhnete nebývalého pocitu svobody. Svoboda – to je to, čemu se musíte učit. Vždyť život, který je omezen určitými rámci, bariérami a zdmi, není život, ale vězení. Pouze svobodný člověk může být šťastný.

Máte-li zájem o hlubší sebepoznání a porozumění své intuici můžete absolvovat on-line kurz Intuitivní mysl nebo si objednat individuální konzultaci/výklad svého energetického otisku. 

Zdroj článku: Krevní skupiny a karma, Natalia Bogdanova

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Krevní skupiny a karma | Napsat komentář

Napsat komentář