Krevní skupina AB a karma – 2. typ Obětavost a důvěřivost

Rozdělení všech typů dle krevní skupiny: Cesty osudu otisklé v krevní skupiny

Obětavý a důvěřivý člověk se natolik připoutal k jiným lidem, že se doslova stává jejich kopií, čímž nakonec ztrácí sebe sama a svou skutečnou tvář. Myslí si, že sám o sobě za nic nestojí, ale když se plně oddá jinému člověku, když mu bude sloužit, pak jeho vlastní hodnota velmi vzroste. Nadměrná důvěřivost a připravenost, kdykoli otevřít svoji duši první osobě, kterou potká, vzniká velmi často nejen z touhy darovat lásku někomu jinému, ale spíše v obavě z toho, že v duši toho člověk není dost lásky. To znamená, že tento člověk vlastně nemá ani dost lásky pro sebe sama. Takový jedinec předpokládá, že když rozprostře svoje nitro jako na dlani před jiného, druhý člověk mu svou láskou zaplní prázdnotu v jeho duši. To se ale nestává a často této důvěřivosti a otevřenosti zneužívají nesprávní lidé. Člověku se čtvrtou krevní skupinou pak ale hrozí, že se stane věčnou obětí, která neumí žít pro sebe, a plně se vydává jiným lidem.

V dětství tento člověk cítil, že není hoden lásky, rodiče mu lásku nedávali prostě jen tak zadarmo, a vždy kladli nějaké podmínky: aby se dobře choval, aby se dobře učil a podobně. Rovněž nyní se necítí být hoden lásky, a bude jí hoden teprve tehdy, až si jí zaslouží. Proto se obětuje, odkrývá celou svou duši a myslí si, že na oplátku získá lásku. Ale ouvej, takové úsilí je velmi často marné. Pokud láska existuje, je jakkoli bezpodmínečná, pakliže není, nelze si ji zasloužit žádnými chválihodnými činnostmi nebo oběťmi.

Jak rozmotat klubíčko aneb úkoly pro člověka s krevní skupinou AB a typem Obětavost a důvěřivost:

Tento typ se ocitl před zásadním karmickým úkolem – naučte se žít pro sebe, pro svojí duši, získejte sebeúctu. Pochopte, že už vaším narozením máte právo na životní štěstí, stejně jako ostatní lidé. Milujte se, nikdy nestavějte ostatní lidi výše, než jste vy,a ť to jsou třeba vynikající autority. Pochopte, že vy jste jiní, ale o ne nic horší, máte v životě stejná práva jako druzí. Posilujte vlastní důstojnost a zamyslete se, jestli je někdo oprávněn k tomu, aby s vámi zacházel špatně. Vy jste také oprávněni nestýkat se s lidmi, kteří vám kromě utrpení nic nepřinášejí. Je též možné, že ve svém životě vycházíte ze špatného přesvědčení, v němž je láska spojena s utrpením a bolestí. Získejte odvahu a usilujte o vypořádání s lidmi, kteří vás urážejí. Nežijte pak pro ty druhé, ale pro sebe. Zkuste si pro sebe najít nějakou formu uklidnění, začněte se zabývat sami sebou, neustále přemýšlejte o tom, co byste pro sebe vykonali.

Máte-li zájem o hlubší sebepoznání a porozumění své intuici můžete absolvovat on-line kurz Intuitivní mysl nebo si objednat individuální konzultaci/výklad svého energetického otisku. 

Zdroj článku: Krevní skupiny a karma, Natalia Bogdanova

www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Krevní skupiny a karma | 3 komentáře

3 komentáře u Krevní skupina AB a karma – 2. typ Obětavost a důvěřivost

Napsat komentář