Oběhový systém – funkce a příznaky nemocí

Oběhový systém je stejně jako systém lymfatický nezbytný pro správné fungování těla. Oběhový systém má celou řadu funkcí, které souvisí s funkcí nejdůležitější –  přináší kyslík tkáním a odvádí oxid uhličitý. Vše zajišťuje za pomoci krve.

Další funkce:

 • zabezpečuje přísun živin našemu tělu
 • odstraňuje odpadní látky
 • udržuje naší tělesnou teplotu
 • je hlavním přepravcem hormonů k buňkám

Oběhovou soustavu můžete rozdělit na dva okruhy.

 1. Malý srdeční oběh – krev putuje mezi srdcem a plícemi
 2. Velký srdeční oběh – krev koluje mezi srdcem a celým tělem za účelem doručení živin a kyslíku k buňká 

Krev

Krev je životadárná tekutina, ženám jí koluje v těle až 5 l a mužům dokonce 6 l a tvoří přibližně 8% celkové hmotnosti těla.

Složení:

 • tekutá krevní plazma – průhledná nažloutlá kapalina, převážně je tvořená z vody (90%) a zbylých 10% jsou rozpuštěné látky (hormony, živiny, vitamíny atd.)
 • červené krvinky – buňky vznikající v kostní dřeni a zanikající v játrech po 120 dnech života
 • bílé krvinky – buňky, které slouží k obraně organismu
 • krevní destičky – odštěpky buněk kostní dřeně, regulují srážlivost krve 

Hlavním orgánem oběhové soustavy je srdce. Srdce je dutý svalový orgán o hmotnosti pouhých 300 g a je chráněn obalem, který se nazývá osrdečník. Jeho 2/3 zasahují do levé poloviny hrudníku. Srdce je rozděleno na čtyři části – pravá síň, pravá komora, levá síň, levá komora.

Cirkulace krve zajišťují krevní cévy. Tepny vedou okysličenou krev ze srdce, žíly směrem k srdci. Krev se okysličuje v plicích, poté putuje do levé komory srdce, odkud je vháněná do nejsilnější lidské tepny – aorty, z které jí další tepny a poté vlásečnice rozvádějí ke všem buňkám v těle.

Jak zjistíte, že vám oběhová soustava funguje správně?

Důležitým ukazatelem správné činnosti je tlak krve, můžete ho znát také pod označením TK. Je měřen a poté označován dvěma číselnými hodnotami oddělenými lomítkem. Tyto hodnoty se udávají v mm Hg – milimetr rtuťového sloupce, také označován jako Torr.

 • Systolický (horní) tlak krve ukazuje tlak v tepnách při stahu srdečních komor (systola)
 • Diastolický (dolní) tlak krve ukazuje tlak v tepnách při plnění srdečních komor (diastola)

Hodnota “normálního” tlaku je 120/80. Nízký krevní tlak je diagnostikován s hranicí pod 105/65, vysoký krevní tlak na 140/90.

Krevní tlak se mění podle toho, co právě v tu danou chvíli děláte. Jste-li klidní, je nižší. Oproti tomu, jestliže jste ve stresu nebo v pohybu, automaticky se vám zvyšuje. Ale také to ovlivňuje váš věk, pohlaví, váha i výška.

Jak krevní tlak vysoký tak nízký ukazuje na nerovnováhu celého oběhového systému. 

Příznaky vysokého krevního tlaku:

 • načervenalá pokožka v obličeji
 • nadváha (často výsledek nevhodného stravování a životního stylu)
 • kožní potíže
 • nadměrné pocení

Příznaky nízkého tlaku:

 • únava
 • závratě
 • omdlévání
 • studené končetiny
 • studený pot
 • mžitky před očima
 • bolesti hlavy

Zvýšená hladina cholesterolu

Cholesterol je důležitou látkou v našem těle, která se nachází v žlučové soli (nezbytný pro trávení tuků), v hormonech a v krevní plazmě. Obecně se cholesterol dělí na “dobrý” a “špatný”.

Ten “dobrý” cholesterol se nazývá HDL a je důležitý při odstraňování tuku z cév a tkání a jeho přesunu k jeho zpracování do jater.

Ten “špatný” cholesterol se nazývá LDL a dělá opak toho, co HDL – tuky přepravuje z jater do cév a tkání, kde poté může dojít k jejich ucpávání.

Všechny onemocnění souvisí s nedostatečným zásobováním dané části těla kyslíkem a živinami – právě tehdy je v daném místě prostor pro odpadní látky a zároveň nedostatek energie k samočistícím a samoregulačním procesům.

Srdce a jeho stahy jsou řízené autonomním nervovým systémem – sympatiková část je aktivována v případě stresové situace a při přípravě těla na akci (i když k žádné akci dojít nemusí..) – dochází ke zrychlení srdeční frekvence a rozšiřování cév pro zvýšení krevní cirkulace, aktivují se příslušné hormony,.. Při častém stresu je tak přetěžován nejen nervový systém, ale všechny tělní systémy, včetně oběhového.

Stejně tak mají velký vliv na srdeční činnost naše emoce, kdy se časté a nezpracované negativní emoce (i myšlenky) dříve nebo později projeví také na našem fyzickém těle – více v kapitole o nervovém systému a v klubu Harmony with heart.

 

www.PrirodniCestou.cz

 

 

 

 

 

í srážlivost krve

Rubriky Srdce, cévy, tenké střevo | Napsat komentář

Napsat komentář