Pozitivní interakce mezi Rhodiolinem a Noni Liquid

Již několik let sleduji vzájemně prospěšné působení Rhodiolinu, Noni a Nopalinu. Mezi Rhodiolinem a Noni Liquid dochází k pozitivní interakci – k podpoře  vzájemných účinků těchto produktů. Nopalin jejich vzájemnou synergii zesiluje.

Proti bolesti a stresu

Rhodiolin díky rosavinu a salidrosidu zvyšuje v organismu hladinu serotoninu a melatoninu. Noni Liquid (dále jen Noni) volný serotonin využívá a pomáhá z něj vytvořit xeronin. Výsledný xeronin má podobné vlastnosti jako endorfiny a enkefaliny (endogenní opiáty). Xeronin sám zvyšuje množství endorfinů, které se dostávají z trávicího traktu do krve a tak ke všem buňkám. Zesilující společný účinek serotoninu z Rhodiolinu a endorfinů z Noni spočívá v působení proti bolesti a stresu. Serotonin se účastní procesů podílejících se na vzniku nálady, což se využívá při migrénách a v psychiatrii.

Cyklus spánku a bdění

Skopoletin obsažený v Noni zvyšuje v mezimozku vylučování serotoninu a melatoninu a zvýrazňuje jejich celkový účinek. Hladina skopoletinu ovlivňuje i vnímání střídání dne a noci a stimuluje cyklus spánku.

Čas pro 24hodinovou synchronizaci udává především jasné světlo. Informace o tom se dostává k epifýze a způsobuje tam útlum sekrece hormonu melatoninu, jehož hladina je v noci vysoká. Ten se pak vystřídá se serotoninem a nastává bdění. To lze využít u autizmu, kdy mimo jiné dochází k poruše spánku i nálad.

Příznivé účinky oxidu dusnatého

Skopoletin z Noni zvyšuje tvorbu oxidu dusnatého, který má úlohu v udržování vazodilatace při regulaci krevního tlaku. Působí proti bujení a růstu buněk cévní stěny. Zabraňuje tak cévním onemocněním, zejména ateroskleróze. Zamezuje riziku vzniku trombů.

Dalším významným účinkem oxidu dusnatého je, že stabilizuje filtraci v ledvinách, tedy podporuje základní očišťovací schopnosti ledvin, působí na poškozené buňky ledvin. To je důležité např. u diabetiků. Rhodiolin potom tím, že podporuje homeostázu (stálost a rovnováhu procesů v lidském organismu, mimo jiné i vyrovnání hladiny hormonů), působí zpětně jako regulátor krevního tlaku v krevním řečišti.

Vnitřní homeostáza

Lidský organismus je vystavován neustálým změnám, přičemž vnitřní parametry jsou homeostatickými mechanismy udržovány ve stálém rozmezí, které  je nezbytné pro správnou funkci jednotlivých orgánů. V homeostáze vnitřního prostředí se uplatňují ledviny, plíce, krevní oběh, pufry (látky, které tlumí výkyvy) a také hormonální a nervová regulace.

Společným působením Noni a Rhodiolinu se zesiluje účinek serotoninu a dopaminu. Nedostatek dopaminu souvisí se vznikem Parkinsonovy choroby. Vyšší množství serotoninu zvyšuje flexibilitu cév a má vliv na řízení srdeční činnosti za fyziologických i patologických stavů.

Aktivace imunity

Damnakantal z Noni zpomaluje dělení některých předrakovinových buněk a může podporovat obnovu jejich správného fungování. Hlídá tak dělení buněk. V případě, že dojde k nekontrolovanému bujení, aktivuje především imunitní systém a dokáže aktivovat T a B lymfocyty, makrofágy a monocyty. Díky tomu mají ohrožené buňky schopnost vrátit se ke svým normálním funkcím. Rhodiolin synergicky podporuje imunotoleranci a pomáhá vytvářet imunitní dozor (protinádorová imunita).

Další účinky

Při společném působení Noni, Rhodiolinu a Nopalinu dochází k podpoře tvorby inzulinu, resp. zvýšení citlivosti buněk na inzulin, a tak k úpravě hladiny krevního cukru v krvi,.

Noni, Rhodiolin a Nopalin společně rovněž zesilují své antioxidační účinky.

Další nepřímá synergie Noni, Rhodiolinu a Nopalinu se projevuje při regulaci tělesné hmotnosti, kdy Noni zlepšuje poruchy trávení a vstřebávání, Nopalin čistí pomocí vláknin tlusté střevo a Rhodiolin způsobuje rychlejší mobilitu – pohyblivost obsahu tlustého střeva.

Rhodiolin a Nopalin ochraňují játra před účinky toxických látek.

*   *   * 

Mezi Noni a Rhodiolinem, ale i s Nopalinem dochází k vzájemně propojeným a prospěšným vztahům a účinkům, které působí v celém komplexu uceleně.

V poradenství jde zejména o to, aby se společně používaly jen ty produkty, které se pozitivně ovlivňují nebo doplňují. Pokud neznáme vzájemný vztah všech účinků, neměli bychom doporučovat více produktů.

Při cílené obměně produktů začínáme s těmi, které jsou akutně nutné, a pokračujeme těmi produkty, které mají návaznost na kvalitu předchozích účinků, a to podle stavu organismu, který stále sledujeme. Jde o tzv. rozfázování aplikace produktů, doplňků zdravé výživy.

MUDr. Jiří Fiala

Originální článek: http://calivita.cz/articles/news/news/201309161347ucinkyproduktu/

Rubriky Léčivé rostliny a bylinky, Přírodní léčba nemocí, Pro zdraví a harmonii | Štítky | Napsat komentář