Rezonance našeho těla aneb vliv biorezonance a naší stravy

Co se děje na úrovni buněk pod vlivem terapie biorezonancí?

První reakcí buňky na vnější podnět (vibraci) je, že se zachvěje její buněčná stěna. Impulsy silového pole se střídavou polaritou proniknou přes tkáň a buněčnou stěnu nutí ke stálé vibraci v určitém rytmu. Tento účinek je v určitém smyslu buňku bez přestávky.

“Masíruje” a stimuluje. V přítomnosti silového pole se každý pozitivní iont dostane blíže k buněčné stěně, dokud negativní ionty se posouvají blíže k buněčnému jádru. Když taková série úderů zasáhne nemocnou buňku nebo tkáň, ty se začnou pomalu nabíjet energií. Odborně vyjádřeno: roste jejich potenciál, který bychom mohli nazvat i vitalitou. Narušená iontová rovnováha se vrátí zpět a spotřeba energie se zvýší. Od tohoto vnějšího “násilného” vlivu narůstá propustnost buněčné stěny. “Brána” do nitra buňky se otevře, což podporuje stupňující se látkovou výměnu. Když je totiž “brána” otevřená, živiny se do buňky dostanou snadněji a škodlivé látky se zas rychleji vyplaví ven, čili urychluje průběh látkové výměny. Otevřená “brána” buněk však pomáhá nejen látkové výměně, dodání výživných látek a odstranění škodlivin, ale usnadňuje i vstup léčivých látek do nitra buňky.

Jako biorezonance ovlivňuje funkce buněk/orgánů?

Pokud vzory kmitů předpokládaných nemocných buněk nebo parazitů generujeme synchronně, zesílení (čili amplifikace znaků jejich pasivním rozkmitáním) je dokáže zničit vlastními rezonancemi. Jelikož se speciálními vlnovými délkami rezonují a indukují se jen poškozené buňky, terapie je pro normální tkáně zcela neškodná. Nejjednodušší terapeutickou možností použití biorezonančních přístrojů je tzv. bio – feedback. V takovém případě se zaměřené chybné znaky a organismem nezachycené vlastní slabé vibrace odesílají s nadprahovou intenzitou zpět do organismu, díky čemuž se zlepšuje rozpoznávání chyb a nastolení homeostázy. Tak se dají léčit i zdravotní problémy.

Na takovém principu fungují přenosné biorezonanční přístroje – tedy i BioHarmonex. Léčivé vibrace vyzařují v okruhu 1,5 – 2 m vysíláním tzv. KVADRÁTOVÉHO znaků šířících se v slabém magnetickém poli. Protože však vyzařují jen velmi nízkou energii (pouze zlomek toho, co vyzařují přístroje produkující elektrický smog), nemají škodlivé účink. Buňky totiž nedokážou přeladit, neruší jejich fungování, ale právě naopak, snižují škodlivé účinky působící na organismus.

Jako naše strava a nápoje ovlivňují energetickou hladinu organismu a jeho rezonanci?

Na fyziologické procesy příznivě působí elektrony s negativním nábojem. Obecně můžeme říci, že na místech, kde je jejich náboj vyšší, se cítíme lépe (takové jsou např. břehy vod a lesy, už i pro elektromagnetická pole modulované v důsledku činnosti organismů, které na nich žijí). S tím souvisí příznivý fyziologický vliv kyslíku, na kterém se podílí nadbytek elektronů, např. v souvislosti s jeho efektem potlačení rakovinotvorných buněk (OxyMax). Našemu zdravotnímu stavu může pouze pomoci, když jíme čerstvá jídla bohaté na elektrony, protože ty samotné tuto životodárnou energii vážou a pak podávají dál. Také v olejích získaných z olejnatých semen a rostlinných klíčků je mnoho elektronů, které se chvějí na vlnové délce sluneční energie.

V souvislosti s příznivými vlivy vibrací je vědecky dokázáno, že konzumování jídel s frekvencí vibrací nad 72 MHz podporuje látkovou výměnu a stupňuje produkci energie. Bohužel rezonance zpracovaných potravin je jen 10 – 30 MHz oproti čerstvě a přirozeně připraveným jídlům, u nichž je frekvence vibrací 30 – 80 MHz.

Pouze syrové nebo přirozeným způsobem a vhodnou technologií připravená jídla lze považovat za biologicky aktivní. Kromě toho i léčivé rostliny se svou jedinečnou (celulární, subatomových) elektromagnetizací jsou schopny zprostředkovat pozitivní i negativní náboj, čímž působí na naše životní funkce jako “Vyhřívajíc” resp. “Chladící” energie. Proto se nejúčinnější léky, přípravky s léčivými účinky i doplňky výživy vyrábějí z ovoce a zeleniny, rostlinných klíčků, léčivých rostlin či koření, které si zachovaly původní nebo její blízkou podobu (viz šťáva z mangostanu ZenThonic , mořské řasy v tekuté formě Ocean 21, tekuté Noni, tekutý chlorofyl Liquid Chlorophyll a pod.)

Zdroj: http://www.calivita.sk/calinews/213

Překlad a zpracování: Petra Šarmová, www.PrirodniCestou.cz

Rubriky Biorezonanční terapie - z domova, Pro zdraví a harmonii | 4 komentáře

4 komentáře u Rezonance našeho těla aneb vliv biorezonance a naší stravy

Napsat komentář