Zamýšlejte se na tím, čím denně plníte své tělo


Připravila jsem pro vás několik zajímavých myšlenek na téma výživa z knihy Thovt – Projekt lidstvo. Jestliže jste přesvědčeni, že je pro vaši existenci např. maso nezbytné, raději tento článek vůbec nečtěte. Ti, kteří už tuší, že strava nás ovlivňuje více, než si většina dnešní společnosti připouští, přečíst určitě doporučuji… :-)

Toto je velmi důležité téma pro vás i vaše děti. Dbejte na to, abyste přijímali pouze kvalitní stravu plnou světla, namísto umělých potravin. Ty obsahují škodlivé látky, které ničí váš imunitní systém. Například maso: uvědomujete si, že vám naprosto škodí? Víte, že konzumací masa si ničíte kompletní buňkovou strukturu? Dobrovolně v sobě ukládáte informaci smrti a ještě vám to chutná!

Divíte se, proč býváte nemocní, trpíte různými neduhy, topíte se v depresích a nechápete, proč se u stále více lidí vyskytují agresivní sklony a touha zabíjet. Mnozí z vás ochotně do svého těla přijímají hormony smrti, bolest a neskutečné utrpení zvířat, aniž by se nad tím kdy zamysleli. Dobrovolně si plníte své žaludky a tělo zhoubnými informacemi, které se smíchávají s vašimi buňkami. Jste závislí na hormonech smrti, a vůbec vás nenapadne položit si otázku, proč je tomu tak. Nezodpovědně se stavíte k utrpení a nekonečné bolesti zvířat. Své chování zdůvodňujete tím, že vaše tělo maso potřebuje, abyste si zachovali zdraví.

Dovolte mi říct, že je to velký omyl! Záměrně jste udržováni v této lži, abyste do svého těla přijímali smrtící informace a dobrovolně jej tak oslabovali.

Probuďte se a vezměte plnou zodpovědnost za svůj život do svých rukou! Především naslouchejte svému srdci a nenechejte se svézt z cesty moudrosti, pravdy a živého poznání.
Přemýšlejte o svých činech a nepovažujte za realitu vše, co se venku děje. Je to tak vytvořeno záměrně, aby lidská duše skrze svodné pokušení a záměrně nepřehledné okolnosti nepostupovala vpřed. Téměř vše na Zemi je nějakým způsobem manipulováno. Vaší úlohou je, abyste nahlédli za oponu zapomnění a nevěřili všemu, co vám sdělují média nebo politici.
Téměř nic z toho, co se okolo vás odehrává, neodpovídá skutečnosti. „Mocní“ vámi manipulují a drží vás daleko od pravdy, tudíž je pro vás nesnadné ji vůbec rozpoznat.

Opakovaně vás nabádám, abyste pozorně sledovali složení jídla a vyvarovali se škodlivých přísad, jež jsou nyní téměř ve všech potravinách na vašem trhu. Ničí vaše buňky, DNA, tím i celý imunitní systém. Je snadné vám je naservírovat, protože jste si z pohodlnosti oblíbili hotové pokrmy. A vůbec, jste příliš pohodlní, co se týká vašeho stravování. Je vskutku podivuhodné, že se nezamýšlíte nad tím, jakými jedy denně plníte své tělo.

Téměř všechny výrobky, které jsou k dostání jako hotové, obsahují substance, kvůli nimž churaví vaše těla. Jejich cílem je zničit vaše zdraví a udržet vás v zajetí této úrovně bytí. Zabýváte se svými starostmi a problémy, a mezitím svět ohrožují stále nové nemoci. Jsou vytvářeny uměle souhrou nejrůznějších faktorů. Škodlivé látky, které přijímáte ve stravě, ze vzduchu (jenž potřebujete k životu), nebo v „lécích“, spolu vytvářejí jedovatý – vždy jinak namíchaný – koktejl určený ke zkáze vašeho těla.

Životem kráčejte s očima otevřenýma, věnujte větší pozornost výběru stravy a vezměte zodpovědnost za zdraví své i za zdraví svých dětí do vlastních rukou. Uvidíte, kolika alergií se najednou zbavíte, a vaše tělo se začne uzdravovat. Stále méně budete nuceni chodit k lékařům, a pokud se vaše duše z nějakého důvodu nevychýlí z rovnováhy, nemoci se vám vyhnou.

Budete-li i nadále jíst maso, bude se ve vašem těle ukládat informace smrti, následkem čehož budete stárnout a nakonec též smrti podlehnete. Právě tenhle fakt a víra, že jednoho dne zestárnete a budete muset zemřít, vás svazuje s iluzorní realitou smrti. Jenže vy máte možnost volby! Pro jakou cestu se rozhodnete? To, co vám tu sděluji, je absolutní pravda a způsob, jak dosáhnout věčného života v mladém, zdravém těle. Tady máte klíč! Spolu s ryzí, jasnou silou myšlenky je to cesta do věčnosti, ven ze spirály smrti.

Svůj osud můžete ovlivnit kdykoliv – jeho podoba není nijak pevně stanovena. S dosaženou moudrostí můžete měnit vnější okolnosti ve svém životě, a sice hned. Jestliže jste toto pochopili, stali jste se skutečnými mistry hmoty. Poznali jste smysl i cíl své inkarnace ve hmotném světě a vymanili se z jeho vazeb. Nenechávejte se jimi svazovat a naučte se sami rozhodovat o tom, co bude vaší realitou, a co nikoliv!

Nenechejte si vnutit „dobře míněné“ rady či přesvědčení ostatních a nevzdávejte se takto odpovědnosti nad svým životem. Rozhodnutí by mělo vycházet z hlubokého poznání vašeho srdce a ze stavu vnitřní rovnováhy; všechno ostatní není vaše realita, čili nepatří k vašemu životu. Nenechejte se vtáhnout do víru strachu permanentně hrůznými zprávami z médií, které vás „navigují“ do temnoty a ještě hlouběji do materie. Vystupte z rozjetého vlaku a změňte směr jízdy svého života. Vykročte cestou, jež je pro vás ta pravá, nikoliv tou, jíž jdou tisíce jiných. Měli byste konat bezúhonně, ze svého vyrovnaného nitra – a nenechat se ostatními zviklat či donutit jít špatným směrem.

Nikdy si nenechejte vnutit názor jiné bytosti; zůstaňte věrni pouze svému vnitřnímu poznání. Všechny životní cesty jsou „rovno-cenné“; v závislosti na úrovni vývoje každé bytosti je každá cesta individuální. Vždy naslouchejte svému srdci a vnitřnímu pocitu. Žijte vědomě podle toho, co vám říká vaše nitro, a nikdy se nepodvolujte vůli někoho jiného.

Zacházejte se všemi tvory žijícími na vaší domovské planetě s respektem a naplňujte svůj život světlem poznání. Vyklouznete tak ze svého „zámotku“ a vkročíte do krásnější reality bytí, jež je plná světla. Držte se daleko od pout temnoty a smrti. Až se jich zbavíte, stanete se mistry života.

Nesuďte jiné, kteří ještě (možná) nedosáhli vašeho stupně poznání. Buď nemohou konat, myslet či cítit jinak, nebo ještě nejsou vnitřně natolik daleko, aby tuto moudrost přijali. Rozhodli se jít jinou cestou, jež je jiná než ta vaše; a poznání dosáhnou snad v jedné z příštích inkarnací.
Tuto skutečnost nelze obejít, neboť je to pravda o vysvobození se ze spirály smrti. Teprve poté, až na to bytost přistoupí a pozná to, vymaní se ze smrtelných pout; může pak vystoupat do vyšších sfér vědomí.

Zpracovala: Anežka,  www.PrirodniCestou.cz

Šíření tohoto originálně zpracovaného článku je možné pouze v nezkrácené a neupravené podobě včetně této poznámky a se všemi aktivními odkazy. Díky.

Zdroj: http://www.anch-books.eu/2/13/thovt-proli.html

Rubriky Pro zdraví a harmonii, Strava pro život | 4 komentáře

4 komentáře u Zamýšlejte se na tím, čím denně plníte své tělo

Napsat komentář