Fáze vzniku limbického otisku – prvotních emočních otisků

Přepis limbického otisku - emoční otisky

Limbický otisk je naše emoční paměť, která vzniká již při našem vlastním početí, těhotenství, porodu a v dětství. V tomto našem vývojovém období vznikají všechny emoční otisky,  které poté celý život nevědomě spojujeme s určitými myšlenkovými vzorci nebo na základě nich různé vzory myšlení a chování přebíráme.

Přepisem limbického otisku se vědomě otevíráme procesu léčení emočních otisků. Samotný přepis nezmění naši osobnost, protože tu jsme si zvolili, abychom mohli nést přesnou kombinaci vlastností, schopností a energií, které nám umožňují co nejlépe plnit svá životní poslání. Přepis limbického otisku “zboří” určité hranice v našem vnímání a tím získáváme možnost udělat velký krok k sobě samému.

Důležité ale je, aby to člověk nebral jako jednorázovou akci ve smyslu – teď mám hotovo, mám přepsaný limbický otisk, jsem bez karmy a podobně.. Jde o stálý proces posouvání těch hranic vnímání a uvědomování si dalších vrstev emočních otisků. Přepis limbického otisku nám dokáže přespat limbický otisk do takové míry, do jaké jsme připraveni.

Přestože se někdy tvrdí, že lze udělat jednorázově kompletní přepis limbického otisku, tak já to vnímáme tak, že samotný přepis limbického otisku vám může hodně rozšířit obzory a můžete díky němu pocítit hluboké sebeuvědomění, ale celkově přespat nelze. Jde v podstatě o stálý spirálovitý proces a “cílem” není přepsat vzorce myšlení a chování za jiné, ale vnímat za myšlenkovými vzorci emoční otisky, které nás k nim vedou a vzorce podporují a tyto emoční otisky léčit. Tím přirozeným způsobem upouštíme od myšlenkových vzorců a propojujeme se svojí intuicí.

K  Přepisu limbického otisku jsou připravené materiály k jednotlivým fázím, v kterých prvotní emoční otisky vznikají (fáze jsou ve skutečnosti samozřejmě kvantové, nikoli lineární), vám mohou být cennou oporou v řešení jakékoli životní situace.

1) početí – v této fázi dochází k prvnímu otisku, při kterém získáváme energetický náboj, ale i mnoho dalších informací.
2) těhotenství – zde mimo jiné získáváme důvěru v prostředí, které nás obklopuje, jestli je to láska nebo strach…
3) porod – při svém porodu můžeme získat otisk plné důvěry ve svoje schopnosti, v to jestli jsem respektováni, nebo také pravý opak (a mnoho dalších důležitých informací, které nezapomeneme)
4) odstřižení od placenty – nejvíce opomíjená a nepochopená potřeba čerstvě narozeného člověka je jeho propojení s placentou, jejíž předčasné odstřižení v náš zanechává silné vibrace nedostatku a zoufalství
5) dětství – ve svém dětství si otisky, které jsme získali v předchozích bodech buď ještě více vryjeme do limbického systému, nebo je můžeme zmírnit či úplně změnit, záleží na vědomí našich rodičů (zvolili jsem si je přesně takové, jací jsou)

Způsob odpoutávání se od emočních otisků formou energetických otisků, které jsou součástí klubu Harmony with heart jedinečný v tom, že s energetickými otisky můžete pracovat dle svých vlastních potřeb a ve svém individuálním tempu, v propojení se svou intuicí.

www.PrirodniCestou.cz

 

 

Rubriky Přepis limbického otisku | Napsat komentář