Archiv rubriky: Intuitivní tarot

02 Intuitivní tarot: Velekněžka

pc-veleknezka

 

 

více

01 Intuitivní tarot: Mág

pc-mag

více

00 Intuitivní tarot: Blázen

pcblazne

Karta Blázen symbolizuje nové začátky, otevřenost, důvěru, nezávislost, spontánnost, někdy důvěřivost, pošetilost.
Blázen je o konci na začátku a o začátku na konci. O stálém plynutí a objevování „nového“.

Blázen je symbol duše, která se rozhodla vstoupit do lůna ženy a připravuje se v něm na obejmutí fyzického světa. Zrození – čehokoli, ne jen lidské bytosti – vnímáme jako začátek vývoje. Symbolika karty Blázen nám však umožňuje poznání, že nejde ve své podstatě o začátky a konce, ale jde o neustálé pokračování, neustálý pohyb – buď v kruhu nebo po spirále.

Souvislosti s kartou Blázen:

 

 

více

*Smysl a význam tarotu dle mého vnímání

více

celkem 24 článků na 3 stranách