Základ zdraví – zdravě vibrující buňky aneb o biorezonanci

Nehmotný i hmotný svět je světem vibrací, ať to jsou naše kosti, orgány, tělní tekutiny, cokoli ve vzduchu, vodě, cokoli, co vnímáme nebo třeba momentálně přímo ani nepřímo vnímat nedokážeme. Vše, co „je“, vzniklo z vibrační podstaty. Všechno je pohybující se vibrace, které jsou řízené přírodními a vesmírnými zákony.

Naše tělo není soubor od sebe oddělených a neovlivňujících se částí, ale naopak jde o úžasný a živý organismus podléhajícím a fungujícím na přírodních zákonech. Jsme vibrační bytosti ve vibračním vesmíru.

Každá zdravá buňka v těle vibruje na určité frekvenci. „Správná“ frekvence zajišťuje výměnu informací s ostatními buňkami a tím všechny procesy v těle.  Změní-li buňka frekvenci svého vibrování, pozmění se také její komunikace mezi dalšími buňkami v těla. Tím je narušena harmonie organismu, který se tím stává na určité úrovni „rozladěný“.

Co ovlivňuje naše vibrace?

Jsme to my sami, kdo zásadním způsobem ovlivňuje „kvalitu“ našich vibrací. Přestože se zdá, že na spoustu věcí máme pramalý vliv, tak jsme to právě my, kdo k sobě svým vlastním „vibrováním“ přitahuje všechny věci, zkušenosti a příležitosti ve svém životě. A jak tedy můžeme své vibrace „ovlivňovat“, na čem záleží, jakými frekvencemi budeme vibrovat a co tím pádem ve svém životě zažíváme? Úplně vším, co děláme. A nejde ani tak o to, co přesně děláme, na co se přesně zaměřujeme, ale o to, jak všechno – s čím se ve svém životě setkáváme – vnímáme. 

Na jakém principu funguje biorezonance

Biorezonance stojí na tom, že každá živá buňka v našem těle má své vlastní specifické elektromagnetické pole, které zajišťuje také vzájemnou komunikaci mezi buňkami. Ta je nezbytná pro spuštění a regulování nejrůznějších fyziologických procesů v našem organismu.

Biorezonační přístroje fungují většinou na principu generování vnějšího elektromagnetického pole a „působením“ na přirozené elektromagnetické pole určitých orgánů, systémů a tkání. Tím podporuje přirozené – zdravé procesy v těle a ladí buňky na frekvenci jejich správného fungování.

Biorezonance a “vesmírný zákony”

Velmi zajímavým tématem mi přijde souvislost biorezonance s “vesmírnými zákony”, zejména se zákonem vibrací a rezonance nebo shodnosti. Biorezonance totiž (velmi neodborně řečeno) „učí“ buňky se znovu naladit na frekvenci svého zdraví, svého správného fungování. A učí je to tak, že vysílá signály (vibrace), které odpovídají zdravě fungujícímu orgánu, systému.

Mnohé možná napadne, zda to samé neumíme sami, zda nestačí, abychom se sami vědomě zaměřili na své zdravé tělo, perfektně fungující játra, hormonální systém atd. ANO, určitě to umíme i sami, ale.. Ale většinou si tomu bráníme nějakými dosud nevyléčenými či nevědomými emočními (limbickými) otisky a vzorci chování.

BioHarmonex – biorezonance kdykoli chcete

A teď trochu oficiální údajů o biorezonančním přístroji BioHarmonex, který dokáže napomáhat nejen uzdravení, ale také celkové regeneraci organismu.

BioHarmonex je elektronický přístroj, který vyzařuje pulsní elektromagnetické pole s nízkou intenzitou. K vysílání nízkofrekvenčního (1Hz až 200kHz) elektromagnetického pole využívá BioHarmonex napájení z vnitřních (nabíjecích) baterií. Specifický typ elektromagnetického vyzařování se mění podle jednoho z 25 přednastavených programů.

Protože signály vysílané přístrojem BioHarmonex mají velmi nízkou intenzitu, je zcela bezpečný pro užívání pro všechny věkové skupiny a osoby s různou tělesnou kondicí (v případě implantovaného Kardiostimulatoru atd. je samozřejmě doporučováno konzultace s lékařem)

Signály nejsou běžně přímo vnímány, ale při stimulační rezonanci jsou účinné na buněčné úrovni, pokud se subjekt při spuštěném programu nachází ve vzdálenosti do 1,5 m od přístroje (lze použít i pro více lidí najednou)

Blahodárné účinky Bioharmonexu

  • dosáhneme harmonizace elektromagnetických  kmitů lidského těla
  • harmonizujeme tak mezibuněčnou komunikaci
  • podporujeme přirozené metabolické procesy a přirozenou regeneraci lidského těla.
  • stimuluje buňky imunitního systému a rehabilitaci
  • vhodný při poruchách hormonálního charakteru
  • pomáhá zefektivnit detoxikaci
  • tvoří v těle „zdravé“ prostředí, které „neladí“ s parazity
  • díky harmonické rezonanci působí také na psychiku
  • snižuje negativní účinek elektrosmogu, přestože na to není přímo určen

Programovatelnost – Bioharmonex umožňuje uživateli nastavit si data terapií dopředu. Například pokud bychom chtěli, aby nám program Detoxikace začínal každý den v 18 hod., můžeme si jednoduchými programovacími kroky, které jsou popsány v manuálu, přístroj naprogramovat. Pro dosažení nejlepšího výsledku může být stroj též naprogramován na čas, který je v souladu s orgánovými hodinami daného orgánu.

Používání Bioharmonexu nemá žádné vedlejší účinky. Podle doktora Kohana je bezpečný i pro osoby, které používají kardiostimulátor. Stimulující účinek Bioharmonexu pouze posiluje v těle účinky pro tělo „zdravých“ frekvencí. Dle dr. Kohana je tak jeho používání vhodné i u plodu nebo novorozence, protože podporuje komunikaci mezi buňkami a má tak pozitivní vliv na tělesný i duševní vývoj.

K tématu si také můžete přečíst trochu „odbornější“ pohled v článeku z materiálu dr. Dr. Józsefa Kohána – Rezonance našeho těla aneb vliv biorezonance a naší stravy

Zdroj: oficiální části CaliVita.cz

Autor: Petra Šarmová

Šíření článku je možné s připojením jména autora a s aktivním odkazem na tyto stránky www.PrirodniCestou.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně celé této poznámky. Díky 

Rubriky Bez parazitů, plísní, virů,..., Biorezonanční terapie - z domova, Detoxikace - očista těla, Překyselení organismu, Překyselení, parazité, Přírodní léčba nemocí, Pro zdraví a harmonii, Psychické příčiny nemocí, Síla myšlenek a emocí | 1 komentář

1 komentář u Základ zdraví – zdravě vibrující buňky aneb o biorezonanci

Napsat komentář